ตัวกรองที่ใช้ :
92 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Frequency Operating Temperature Termination Size / Dimension Voltage - Input (Max) Type Impedance Capacitance @ Frequency
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,186
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
PUI Audio, Inc. BUZZER ELEMENT PIEZO 2.0KHZ 20MM AB Obsolete 2kHz -20°C ~ 60°C None 0.787" Dia (20.00mm) 30V p-p Standard 500 Ohms 90000pF @ 1kHz
KBS-27DA-5C-105
รับรายงาน
RFQ
2,259
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Kyocera International Inc. Electronic Components BUZZER ELEMENT PIEZO 4.6KHZ 27MM KBS, Kyocera Obsolete 4.6kHz -20°C ~ 60°C Wire Leads 1.063" Dia (27.00mm) 30V p-p Standard 200 Ohms 20000pF @ 1kHz
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,814
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
PUI Audio, Inc. BUZZER ELEMENT PIEZO 2.9KHZ 41MM - Obsolete 2.9kHz -20°C ~ 60°C None 1.614" Dia (41.00mm) 20V p-p Standard 2 kOhms 200000pF @ 1kHz
AB2020B-2
รับรายงาน
RFQ
3,017
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
PUI Audio, Inc. BUZZER ELEMENT PIEZO 2KHZ 20MM - Obsolete 2kHz -20°C ~ 60°C None 0.787" Dia (20.00mm) 30V p-p Standard 500 Ohms 90000pF @ 1kHz
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,101
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Kyocera International Inc. Electronic Components BUZZER ELEMENT PIEZO 0.6KHZ 47MM KBS, Kyocera Obsolete 700Hz - Wire Leads 1.850" Dia (47.00mm) - Standard 700 Ohms -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,567
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Kyocera International Inc. Electronic Components BUZZER ELEMENT PIEZO 2KHZ 41MM KBS, Kyocera Obsolete 2kHz - None 1.614" Dia (41.00mm) - Standard - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,210
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Kyocera International Inc. Electronic Components BUZZER ELEMENT PIEZO 2KHZ 40MM KBS, Kyocera Obsolete 2.2kHz - Wire Leads 1.575" Dia (40.00mm) - Feedback 200 Ohms 200000pF @ 1kHz
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
987
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Kyocera International Inc. Electronic Components BUZZER ELEMENT PIEZO 2.6KHZ 35MM KBS, Kyocera Obsolete 2.9kHz - None 1.378" Dia (35.00mm) - Feedback 350 Ohms 25000pF @ 1kHz
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,784
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Kyocera International Inc. Electronic Components BUZZER ELEMENT PIEZO 2.9KHZ 35MM KBS, Kyocera Obsolete 2.9kHz -20°C ~ 80°C None 1.378" Dia (35.00mm) - Standard 350 Ohms 25000pF @ 1kHz
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,012
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Kyocera International Inc. Electronic Components BUZZER ELEMENT PIEZO 2.9KHZ 35MM KBS, Kyocera Obsolete 2.9kHz - None 1.378" Dia (35.00mm) - Standard 350 Ohms 25000pF @ 1kHz
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,010
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Kyocera International Inc. Electronic Components BUZZER ELEMENT PIEZO 1.4KHZ 30MM KBS, Kyocera Obsolete 1.4kHz - None 1.181" Dia (30.00mm) - Standard 500 Ohms 48000pF @ 120Hz
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,868
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Kyocera International Inc. Electronic Components BUZZER ELEMENT PIEZO 4.6KHZ 27MM KBS, Kyocera Obsolete 4.6kHz - None 1.063" Dia (27.00mm) - Feedback 200 Ohms 20000pF @ 1kHz
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,149
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Kyocera International Inc. Electronic Components BUZZER ELEMENT PIEZO 4.6KHZ 27MM KBS, Kyocera Obsolete 4.6kHz - Wire Leads 1.063" Dia (27.00mm) - Standard 200 Ohms 20000pF @ 1kHz
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,102
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Kyocera International Inc. Electronic Components BUZZER ELEMENT PIEZO 4.6KHZ 27MM KBS, Kyocera Obsolete 4.6kHz - Wire Leads 1.063" Dia (27.00mm) - Standard 200 Ohms 20000pF @ 1kHz
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,909
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Kyocera International Inc. Electronic Components BUZZER ELEMENT PIEZO 4.6KHZ 27MM KBS, Kyocera Obsolete 4.6kHz - None 1.063" Dia (27.00mm) - Standard 200 Ohms 20000pF @ 1kHz
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,677
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Kyocera International Inc. Electronic Components BUZZER ELEMENT STANDARD 3KHZ KBS, Kyocera Obsolete 3kHz - None 1.063" Dia (27.00mm) - Standard 1.5 kOhms 10000pF @ 1kHz
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,323
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Kyocera International Inc. Electronic Components BUZZER ELEMENT PIEZO 4KHZ 23MM KBS, Kyocera Obsolete 4kHz - None 0.906" Dia (23.00mm) - Standard 600 Ohms 12000pF @ 1kHz
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,355
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Kyocera International Inc. Electronic Components BUZZER ELEMENT PIEZO 6.6KHZ 20MM KBS, Kyocera Obsolete 10.5kHz - None 0.787" Dia (20.00mm) - Standard 600 Ohms 8000pF @ 1kHz
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,842
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Kyocera International Inc. Electronic Components BUZZER ELEMENT PIEZO 6.6KHZ 20MM KBS, Kyocera Obsolete 6.6kHz - Wire Leads 0.787" Dia (20.00mm) - Standard 300 Ohms 10000pF @ 1kHz
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,260
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Kyocera International Inc. Electronic Components BUZZER ELEMENT PIEZO 6.6KHZ 20MM KBS, Kyocera Obsolete 6.6kHz - Wire Leads 0.787" Dia (20.00mm) - Standard 300 Ohms 10000pF @ 1kHz
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,492
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Kyocera International Inc. Electronic Components BUZZER ELEMENT PIEZO 6.6KHZ 20MM KBS, Kyocera Obsolete 6.6kHz - Wire Leads 0.787" Dia (20.00mm) - Standard 300 Ohms 10000pF @ 1kHz
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,655
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Kyocera International Inc. Electronic Components BUZZER ELEMENT PIEZO 6.6KHZ 20MM KBS, Kyocera Obsolete 6.6kHz - None 0.787" Dia (20.00mm) - Standard 300 Ohms 10000pF @ 1kHz
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,553
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Kyocera International Inc. Electronic Components BUZZER ELEMENT PIEZO 10.5KHZ 15M KBS, Kyocera Obsolete 10.5kHz - Wire Leads 0.591" Dia (15.00mm) - Standard 600 Ohms 8000pF @ 1kHz
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,367
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Kyocera International Inc. Electronic Components BUZZER ELEMENT PIEZO 10.5KHZ 15M KBS, Kyocera Obsolete 10.5kHz - None 0.591" Dia (15.00mm) - Standard 600 Ohms 8000pF @ 1kHz
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,151
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Kyocera International Inc. Electronic Components BUZZER ELEMENT PIEZO 12KHZ 13MM KBS, Kyocera Obsolete 12kHz - None 0.512" Dia (13.00mm) - Standard 700 Ohms 5000pF @ 1kHz
Default Photo
ต่อหน่วย
$2.35
RFQ
905
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
PUI Audio, Inc. PIEZO CERAMIC BENDER 20MM 2.5KHZ AB Active 2.5kHz -20°C ~ 60°C Wire Leads 0.787" Dia (20.00mm) 30V p-p Standard 500 Ohms 80000pF @ 1kHz
AB2720B-LWC30-R
ต่อหน่วย
$1.21
RFQ
3,602
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
PUI Audio, Inc. BUZZER ELEMENT 2KHZ 27MM AB Active 2kHz -20°C ~ 60°C Wire Leads 1.063" Dia (27.00mm) 30V p-p Standard 300 Ohms 45000pF @ 1kHz
AB3432F
ต่อหน่วย
$0.95
RFQ
3,036
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
PUI Audio, Inc. BUZZER ELEMENT PIEZO 3.2KHZ 34MM - Active 3.2kHz -20°C ~ 60°C None 1.362" Dia (34.60mm) 30V p-p Standard 150 Ohms 30000pF @ 1kHz
7BB-41-2C
ต่อหน่วย
$0.93
RFQ
1,383
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Murata Electronics North America AUDIO INDICATOR 7BB Active 2.2kHz - Wire Leads 1.614" Dia (41.00mm) - Feedback 250 Ohms 24000pF @ 1kHz
7BB-20-6C
ต่อหน่วย
$0.31
RFQ
712
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Murata Electronics North America AUDIO INDICATOR 7BB Active 6.3kHz - Wire Leads 0.787" Dia (20.00mm) - Feedback 500 Ohms 8500pF @ 1kHz