ตัวกรองที่ใช้ :
74 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Panel Units Number of Channels Interface Connector Spacing
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,255
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Vector Electronics BACKPLANE ABG CONN 21SLOT CAPS - Obsolete - 21 VME J1 -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,527
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Vector Electronics BACKPLANE VME 5SLOT MATE-N-LOK VME Obsolete 6U 5 VME J1/J2 0.800" (20.32mm)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,194
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Vector Electronics BACKPLANE VME 21SLOT POWER BUGS VME Obsolete 6U 21 VME J1/J2 0.800" (20.32mm)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,748
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Vector Electronics BACKPLANE VME 10SLOT MNL/PWR BUG VME Obsolete 6U 10 VME J1/J2 0.800" (20.32mm)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,315
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Vector Electronics BACKPLANE VME 10SLOT POWER BUGS VME Obsolete 6U 10 VME J1/J2 0.800" (20.32mm)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,076
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Vector Electronics BACKPLANE VME 7SLOT POWER BUGS VME Obsolete 6U 7 VME J1/J2 0.800" (20.32mm)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,888
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Vector Electronics BACKPLANE VME 5SLOT POWER BUGS VME Obsolete 6U 5 VME J1/J2 0.800" (20.32mm)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,055
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Vector Electronics BACKPLANE CPCI 8SLOT FOR 6U CARD cPCI® Obsolete 6U 8 CompactPCI® -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
863
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Vector Electronics BACKPLANE CPCI 8SLOT FOR 3U CARD cPCI® Obsolete 3U 8 CompactPCI® -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,620
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Vector Electronics ADAPTER BOARD PS FOR P47 CONN - Obsolete 3U 10 - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,279
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Vector Electronics BLACK PLAIN VME 10 SLOT ABG VME Obsolete 6U 10 VME J1/J2 0.800" (20.32mm)
VMEBP05S00
รับรายงาน
RFQ
2,925
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Vector Electronics BACKPLANE VME J1/J2 5-SLOT MONO VME Obsolete 6U 5 VME J1/J2 0.800" (20.32mm)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,316
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Vector Electronics BACKPLANE VME J1/J2 12-SLOT MONO VME Obsolete 6U 12 VME J1/J2 0.800" (20.32mm)
VMEBP10M00
รับรายงาน
RFQ
3,326
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Vector Electronics BACKPLANE VME J1/J2 10-SLOT MONO VME Obsolete 6U 10 VME J1/J2 0.800" (20.32mm)
VMEBP07P00
รับรายงาน
RFQ
1,604
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Vector Electronics BACKPLANE VME J1/J2 7-SLOT MONO VME Obsolete 6U 7 VME J1/J2 0.800" (20.32mm)
VMEBP05M00
รับรายงาน
RFQ
2,498
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Vector Electronics BACKPLANE VME J1/J2 5-SLOT MONO VME Obsolete 6U 5 VME J1/J2 0.800" (20.32mm)
VMEBP21P11
รับรายงาน
RFQ
1,659
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Vector Electronics BACKPLANE VME J1/J2 21-SLOT MONO VME Obsolete 6U 21 VME J1/J2 0.800" (20.32mm)
VMEBP12P11
รับรายงาน
RFQ
2,934
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Vector Electronics BACKPLANE VME J1/J2 12-SLOT MONO VME Obsolete 6U 12 VME J1/J2 0.800" (20.32mm)
VMEBP10P11
รับรายงาน
RFQ
3,003
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Vector Electronics BACKPLANE VME J1/J2 10-SLOT MONO VME Obsolete 6U 10 VME J1/J2 0.800" (20.32mm)
VMEBP07P11
รับรายงาน
RFQ
2,912
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Vector Electronics BACKPLANE VME J1/J2 7-SLOT MONO VME Obsolete 6U 7 VME J1/J2 0.800" (20.32mm)
VMEBP05P11
รับรายงาน
RFQ
2,244
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Vector Electronics BACKPLANE VME J1/J2 5-SLOT MONO VME Obsolete 6U 5 VME J1/J2 0.800" (20.32mm)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,713
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Vector Electronics BACKPLANE CPCI 8SLOT FOR 3U CARD cPCI® Obsolete 3U 8 CompactPCI® -
CPCIBP8-6-64
รับรายงาน
RFQ
977
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Vector Electronics BACKPLANE CPCI 8SLOT FOR 6U CARD cPCI® Obsolete 6U 8 CompactPCI® -
23001551
ต่อหน่วย
$3,202.52
RFQ
3,590
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Schroff BACKPLANE VME64X 21SLOT 6U P0 VME64 Active 6U 21 VME J1/J2 0.800" (20.32mm)
Default Photo
ต่อหน่วย
$2,171.44
RFQ
1,657
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Vector Electronics BACKPLANE 6U 21CHAN VME J1/J2/J0 VME Active 6U 21 VME J1/J2/J0 0.800" (20.32mm)
23001540
ต่อหน่วย
$1,689.91
RFQ
3,764
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Schroff BACKPLANE VME64X 10SLOT 6U P0 VME64 Active 6U 10 VME J1/J2 0.800" (20.32mm)
23001508
ต่อหน่วย
$1,297.84
RFQ
3,254
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Schroff BACKPLANE VME64X 8SLOT 6U NO P0 VME64 Active 6U 8 VME J1/J2 0.800" (20.32mm)
Default Photo
ต่อหน่วย
$1,180.10
RFQ
2,309
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Vector Electronics BACKPLANE 6U 12CHAN VME J1/J2/J0 VME Active 6U 12 VME J1/J2/J0 0.800" (20.32mm)
Default Photo
ต่อหน่วย
$1,120.34
RFQ
3,836
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Vector Electronics BACKPLANE VME 21-SLOT VME Active 6U 21 VME J1/J2 0.800" (20.32mm)
Default Photo
ต่อหน่วย
$1,011.70
RFQ
1,896
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Vector Electronics BACKPLANE 6U 8 CHAN VME J1/J2/J0 VME Active 6U 8 VME J1/J2/J0 0.800" (20.32mm)