ตัวกรองที่ใช้ :
66 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Material Type Cam Length Cam Height Cam Width
30403168
ต่อหน่วย
$1.19
RFQ
1,998
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Essentra Components CAMS FOR QUARTER TURN LOCKS CAM Active - - - - -
30403167
ต่อหน่วย
$1.19
RFQ
3,852
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Essentra Components CAMS FOR QUARTER TURN LOCKS CAM Active - - - - -
30403614
ต่อหน่วย
$1.18
RFQ
2,154
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Essentra Components CAMS FOR ADJUSTIBLE MINI COMPRES Active - - - - -
30403613
ต่อหน่วย
$1.18
RFQ
973
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Essentra Components CAMS FOR ADJUSTIBLE MINI COMPRES Active - - - - -
30403612
ต่อหน่วย
$1.18
RFQ
2,971
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Essentra Components CAMS FOR ADJUSTIBLE MINI COMPRES Active - - - - -
30403611
ต่อหน่วย
$1.18
RFQ
3,294
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Essentra Components CAMS FOR ADJUSTIBLE MINI COMPRES Active - - - - -
30403610
ต่อหน่วย
$1.18
RFQ
3,166
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Essentra Components CAMS FOR ADJUSTIBLE MINI COMPRES Active - - - - -
30403609
ต่อหน่วย
$1.18
RFQ
2,846
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Essentra Components CAMS FOR ADJUSTIBLE MINI COMPRES Active - - - - -
30403608
ต่อหน่วย
$1.18
RFQ
1,221
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Essentra Components CAMS FOR ADJUSTIBLE MINI COMPRES Active - - - - -
30403607
ต่อหน่วย
$1.18
RFQ
2,021
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Essentra Components CAMS FOR ADJUSTIBLE MINI COMPRES Active - - - - -
30403606
ต่อหน่วย
$1.18
RFQ
3,894
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Essentra Components CAMS FOR ADJUSTIBLE MINI COMPRES Active - - - - -
30403567
ต่อหน่วย
$1.18
RFQ
3,350
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Essentra Components CAMS FOR ADJUSTIBLE COMPRESSION Active - - - - -
30403566
ต่อหน่วย
$1.18
RFQ
1,819
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Essentra Components CAMS FOR ADJUSTIBLE COMPRESSION Active - - - - -
30403565
ต่อหน่วย
$1.18
RFQ
1,715
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Essentra Components CAMS FOR ADJUSTIBLE COMPRESSION Active - - - - -
30403586
ต่อหน่วย
$1.14
RFQ
3,185
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Essentra Components CAMS FOR SWINGHANDLES AND CAM LO - Active Steel, Zinc Plated Cam Without Stopper 1.772" (45.00mm) 0.866" (22.00mm) 0.748" (19.00mm)
30403585
ต่อหน่วย
$1.14
RFQ
2,271
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Essentra Components CAMS FOR SWINGHANDLES AND CAM LO - Active Steel, Zinc Plated Cam Without Stopper 1.772" (45.00mm) 0.787" (20.00mm) 0.748" (19.00mm)
30403429
ต่อหน่วย
$1.14
RFQ
2,523
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Essentra Components CAMS FOR SWINGHANDLES AND CAM LO - Active Steel, Zinc Plated Cam Without Stopper 1.772" (45.00mm) 0.709" (18.00mm) 0.748" (19.00mm)
30403411
ต่อหน่วย
$1.14
RFQ
2,115
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Essentra Components CAMS FOR SWINGHANDLES AND CAM LO - Active Steel, Zinc Plated Cam Without Stopper 1.772" (45.00mm) 0.945" (24.00mm) 0.748" (19.00mm)
30403410
ต่อหน่วย
$1.14
RFQ
3,618
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Essentra Components CAMS FOR SWINGHANDLES AND CAM LO - Active Steel, Zinc Plated Cam Without Stopper 1.772" (45.00mm) 0.630" (16.00mm) 0.748" (19.00mm)
30403166
ต่อหน่วย
$1.14
RFQ
2,858
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Essentra Components CAMS FOR QUARTER TURN LOCKS CAM Active - - - - -
30403165
ต่อหน่วย
$1.14
RFQ
1,092
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Essentra Components CAMS FOR QUARTER TURN LOCKS CAM Active - - - - -
30403151
ต่อหน่วย
$1.14
RFQ
1,800
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Essentra Components CAMS FOR QUARTER TURN LOCKS CAM Active - - - - -
30403162
ต่อหน่วย
$1.01
RFQ
1,303
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Essentra Components CAMS FOR QUARTER TURN LOCKS CAM Active - - - - -
30403174
ต่อหน่วย
$1.01
RFQ
3,638
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Essentra Components CAMS FOR QUARTER TURN LOCKS CAM Active - - - - -
30403587
ต่อหน่วย
$1.01
RFQ
897
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Essentra Components CAMS FOR SWINGHANDLES AND CAM LO - Active Steel, Zinc Plated Cam Without Stopper 1.772" (45.00mm) -0.472" (-12.00mm) 0.748" (19.00mm)
30403584
ต่อหน่วย
$1.01
RFQ
3,482
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Essentra Components CAMS FOR SWINGHANDLES AND CAM LO - Active Steel, Zinc Plated Cam Without Stopper 1.772" (45.00mm) 0.394" (10.00mm) 0.748" (19.00mm)
30403583
ต่อหน่วย
$1.01
RFQ
771
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Essentra Components CAMS FOR SWINGHANDLES AND CAM LO - Active Steel, Zinc Plated Cam Without Stopper 1.772" (45.00mm) 0.315" (8.00mm) 0.748" (19.00mm)
30403552
ต่อหน่วย
$1.01
RFQ
2,191
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Essentra Components CAMS FOR SWINGHANDLES AND CAM LO - Active Steel, Zinc Plated Cam Without Stopper 1.772" (45.00mm) -0.394" (-10.00mm) 0.748" (19.00mm)
30403422
ต่อหน่วย
$1.01
RFQ
928
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Essentra Components CAMS FOR SWINGHANDLES AND CAM LO - Active Steel, Zinc Plated Cam Without Stopper 1.772" (45.00mm) 0.551" (14.00mm) 0.748" (19.00mm)
30403420
ต่อหน่วย
$1.01
RFQ
616
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Essentra Components CAMS FOR SWINGHANDLES AND CAM LO - Active Steel, Zinc Plated Cam Without Stopper 1.772" (45.00mm) -0.551" (-14.00mm) 0.748" (19.00mm)