ตัวกรองที่ใช้ :
431 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Style Connector Type Length Shielding Usage Cable Type
76000732-B10
รับรายงาน
RFQ
3,027
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Digi International CABLE BARREL TO BARE WIRE 4' 10P - Obsolete Plug to Wire Leads - 4.0 (1.22m) - Single Ended -
JP2A1-C2C-6F
รับรายงาน
RFQ
1,906
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Digi International PWR CORD 6' CUSTOM FOR MSS - Obsolete Plug, Right Angle to Wire Leads 2.1mm ID, 5.5mm OD 6.0 (1.83m) - Single Ended Flat
Default Photo
ต่อหน่วย
$10.26
RFQ
2,352
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Switchcraft Inc. CABLE 760K TO R/A L712A 18AWG 6" - Active - - - - Single Ended -
Default Photo
ต่อหน่วย
$8.73
RFQ
3,715
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Schurter Inc. DC PLUG CABLE 5.5X2.5MM STR 4840 Active Plug to Wire Leads 2.5mm ID, 5.5mm OD 5.9 (1.80m) Unshielded Single Ended Round
CA-3713
ต่อหน่วย
$7.74
RFQ
1,872
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Tensility International Corp CABLE ASSY 2.1X2.5MM M/M R/A CA Active Plug, Right Angle to Plug, Right Angle 2.1mm ID, 5.5mm OD - 2.5mm ID, 5.5mm OD 16.0 (4.88m) Unshielded Adapter, Extension Flat
10-02517
ต่อหน่วย
$6.25
RFQ
1,027
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Tensility International Corp CBL ASSY 6.5X3MM STR JACK 6' - Active Jack to Wire Leads 3.0mm ID, 6.5mm OD 6.0 (1.83m) Unshielded Single Ended Flat
Default Photo
ต่อหน่วย
$5.79
RFQ
2,322
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Tensility International Corp SPLITTER 5.5X2.1MM F TO X4 F - Active Jack to Jack (4) 2.1mm ID, 5.5mm OD 3.0 (917.0mm) Unshielded - Flat
Default Photo
ต่อหน่วย
$5.76
RFQ
1,192
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Tensility International Corp SPLITTER 5.5X2.5MM F TO X4 F - Active Jack to Jack (4) 2.5mm ID, 5.5mm OD 3.0 (917.0mm) Unshielded - Flat
Default Photo
ต่อหน่วย
$5.48
RFQ
3,400
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Tensility International Corp SPLITTER 5.5X2.1MM M TO X4 F - Active Jack (4) to Plug 2.1mm ID, 5.5mm OD 3.0 (928.0mm) Unshielded - Flat
Default Photo
ต่อหน่วย
$5.48
RFQ
1,440
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Tensility International Corp SPLITTER 5.5X2.5MM M TO X4 F - Active Jack (4) to Plug 2.5mm ID, 5.5mm OD 3.0 (928.0mm) Unshielded - Flat
Default Photo
ต่อหน่วย
$5.32
RFQ
1,079
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Tensility International Corp SPLITTER 3.5X1.35MM F TO X4 F - Active Jack to Jack (4) 1.35mm ID, 3.5mm OD 3.0 (917.0mm) Unshielded - Flat
Default Photo
ต่อหน่วย
$5.26
RFQ
2,050
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Tensility International Corp SPLITTER 5.5X2.5MM F TO X4 M - Active Jack to Plug (4) 2.5mm ID, 5.5mm OD 3.0 (928.0mm) Unshielded - Flat
Default Photo
ต่อหน่วย
$5.21
RFQ
3,555
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Tensility International Corp CBL ASSY RA M-F 6.5X3MM 6' Active - - - - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$5.18
RFQ
3,510
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Tensility International Corp CBL ASSY M-F 6.5X3MM 6' 18AWG Active - - - - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$4.92
RFQ
1,522
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Tensility International Corp SPLITTER 3.5X1.35MM M TO X4 F - Active Jack (4) to Plug 1.35mm ID, 3.5mm OD 3.0 (925.5mm) Unshielded - Flat
Default Photo
ต่อหน่วย
$4.86
RFQ
3,701
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Tensility International Corp SPLITTER 5.5X2.1MM F TO X4 M - Active Jack to Plug (4) 2.1mm ID, 5.5mm OD 3.0 (928.0mm) Unshielded - Flat
Default Photo
ต่อหน่วย
$4.79
RFQ
2,158
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Tensility International Corp SPLITTER 3.5X1.35MM F TO X4 F - Active Jack to Jack (4) 1.35mm ID, 3.5mm OD 1.5 (452.0mm) Unshielded - Flat
Default Photo
ต่อหน่วย
$4.76
RFQ
1,616
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Tensility International Corp SPLITTER 5.5X2.1MM F TO X3 F - Active Jack to Jack (3) 2.1mm ID, 5.5mm OD 3.0 (917.0mm) Unshielded - Flat
Default Photo
ต่อหน่วย
$4.73
RFQ
1,060
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Tensility International Corp SPLITTER 5.5X2.5MM F TO X3 F - Active Jack to Jack (3) 2.5mm ID, 5.5mm OD 3.0 (917.0mm) Unshielded - Flat
Default Photo
ต่อหน่วย
$4.62
RFQ
2,616
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Tensility International Corp SPLITTER 5.5X2.5MM F TO X4 F - Active Jack to Jack (4) 2.5mm ID, 5.5mm OD 1.5 (452.0mm) Unshielded - Flat
Default Photo
ต่อหน่วย
$4.58
RFQ
3,444
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Tensility International Corp SPLITTER 5.5X2.1MM M TO X4 M - Active Plug to Plug (4) 2.1mm ID, 5.5mm OD 3.1 (939.0mm) Unshielded - Flat
Default Photo
ต่อหน่วย
$4.55
RFQ
2,523
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Tensility International Corp SPLITTER 5.5X2.5MM M TO X4 M - Active Plug to Plug (4) 2.5mm ID, 5.5mm OD 3.1 (939.0mm) Unshielded - Flat
Default Photo
ต่อหน่วย
$4.47
RFQ
3,251
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Tensility International Corp SPLITTER 5.5X2.1MM M TO X3 F - Active Jack (3) to Plug 2.1mm ID, 5.5mm OD 3.0 (928.0mm) Unshielded - Flat
Default Photo
ต่อหน่วย
$4.47
RFQ
1,657
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Tensility International Corp SPLITTER 5.5X2.5MM M TO X3 F - Active Jack (3) to Plug 2.5mm ID, 5.5mm OD 3.0 (928.0mm) Unshielded - Flat
Default Photo
ต่อหน่วย
$4.42
RFQ
2,198
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Tensility International Corp SPLITTER 5.5X2.1MM F TO X4 F - Active Jack to Jack (4) 2.1mm ID, 5.5mm OD 1.5 (452.0mm) Unshielded - Flat
Default Photo
ต่อหน่วย
$4.39
RFQ
3,247
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Tensility International Corp SPLITTER 5.5X2.5MM F TO X3 M - Active Jack to Plug (3) 2.5mm ID, 5.5mm OD 3.0 (928.0mm) Unshielded - Flat
Default Photo
ต่อหน่วย
$4.39
RFQ
678
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Tensility International Corp SPLITTER 3.5X1.35MM M TO X4 F - Active Jack (4) to Plug 1.35mm ID, 3.5mm OD 1.5 (460.5mm) Unshielded - Flat
Default Photo
ต่อหน่วย
$4.33
RFQ
2,885
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Tensility International Corp SPLITTER 5.5X2.1MM M TO X4 F - Active Jack (4) to Plug 2.1mm ID, 5.5mm OD 1.5 (463.0mm) Unshielded - Flat
Default Photo
ต่อหน่วย
$4.33
RFQ
2,774
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Tensility International Corp SPLITTER 5.5X2.5MM M TO X4 F - Active Jack (4) to Plug 2.5mm ID, 5.5mm OD 1.5 (463.0mm) Unshielded - Flat
Default Photo
ต่อหน่วย
$4.30
RFQ
3,735
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Tensility International Corp SPLITTER 3.5X1.35MM F TO X3 F - Active Jack to Jack (3) 1.35mm ID, 3.5mm OD 3.0 (917.0mm) Unshielded - Flat