ตัวกรองที่ใช้ :
76 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Color Features 1st Connector 2nd Connector Length
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,577
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC 1394B BETA 9P TO 9P CABLE ASSY 4 - Obsolete - 0.86" (22mm) Tip Length Plug, 9 Position Plug, 9 Position 15.0 (4.57m)
1656783
รับรายงาน
RFQ
2,314
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Phoenix Contact CABLE USB - Obsolete Blue IP20 Plug, 6 Position Plug, 6 Position 24.6 (7.5m)
1654251
รับรายงาน
RFQ
3,890
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Phoenix Contact CABLE USB - Obsolete Blue IP20 Plug, 6 Position Plug, 6 Position 16.4 (5.0m)
1654235
รับรายงาน
RFQ
1,267
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Phoenix Contact CABLE USB - Obsolete Blue IP20 Plug, 6 Position Plug, 6 Position 3.28 (1.00m)
1654222
รับรายงาน
RFQ
1,586
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Phoenix Contact CABLE USB - Obsolete Blue IP20 Plug, 6 Position Plug, 6 Position 1.64 (500.00mm)
1654141
รับรายงาน
RFQ
1,884
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Phoenix Contact CABLE USB - Obsolete Blue Industrial Environments - IP67 Plug, 6 Position, Circular Threaded Housing Plug, 6 Position 1.64 (500.00mm)
1654248
รับรายงาน
RFQ
2,644
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Phoenix Contact PATCH CABLE PLUG TO PLUG 2 M - Obsolete Blue IP20 Plug, 6 Position Plug, 6 Position 6.56 (2.00m)
PX0851/4M00
รับรายงาน
RFQ
3,579
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Bulgin CABLE IP68 6POS-4POS FIREWIRE 4M Buccaneer® Obsolete Black Industrial Environments - IP68 Plug, 6 Position, Circular Threaded Housing Plug, 4 Position 13.12 (4.00m)
PX0851/2M00
รับรายงาน
RFQ
3,348
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Bulgin CABLE IP68 6POS-4POS FIREWIRE 2M Buccaneer® Obsolete Black Industrial Environments - IP68 Plug, 6 Position, Circular Threaded Housing Plug, 4 Position 6.56 (2.00m)
PX0846/4M00
รับรายงาน
RFQ
3,752
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Bulgin CABLE IP68 6POS-6POS FIREWIRE 4M Buccaneer® Obsolete Black Industrial Environments - IP68 Plug, 6 Position, Circular Threaded Housing Plug, 6 Position 13.12 (4.00m)
PX0846/2M00
รับรายงาน
RFQ
1,111
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Bulgin CABLE IP68 6POS-6POS FIREWIRE 2M Buccaneer® Obsolete Black Industrial Environments - IP68 Plug, 6 Position, Circular Threaded Housing Plug, 6 Position 6.56 (2.00m)
PX0418/4M00
รับรายงาน
RFQ
3,406
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Bulgin CABLE IP68 4POS-6POS FIREWIRE 4M Buccaneer® Obsolete Black Industrial Environments - IP68 Plug, 4 Position, Circular Threaded Housing Plug, 6 Position 13.12 (4.00m)
PX0418/2M00
รับรายงาน
RFQ
2,840
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Bulgin CABLE IP68 4POS-6POS FIREWIRE 2M Buccaneer® Obsolete Black Industrial Environments - IP68 Plug, 4 Position, Circular Threaded Housing Plug, 6 Position 6.56 (2.00m)
PX0417/4M00
รับรายงาน
RFQ
1,495
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Bulgin CABLE IP68 4POS-4POS FIREWIRE 4M Buccaneer® Obsolete Black Industrial Environments - IP68 Plug, 4 Position, Circular Threaded Housing Plug, 4 Position 13.12 (4.00m)
PX0417/2M00
รับรายงาน
RFQ
3,804
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Bulgin CABLE IP68 4POS-4POS FIREWIRE 2M Buccaneer® Obsolete Black Industrial Environments - IP68 Plug, 4 Position, Circular Threaded Housing Plug, 4 Position 6.56 (2.00m)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,513
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Qualtek IEEE 1394 4PIN/M-4PN/M 15' - Obsolete Black - Plug, 4 Position Plug, 4 Position 15.0 (4.57m)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,085
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Qualtek IEEE 1394 6PIN/M-4PN/M 15' - Obsolete Black - Plug, 6 Position Plug, 4 Position 15.0 (4.57m)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,171
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Qualtek IEEE 1394 6PIN/M-6PN/M 15' - Obsolete Black - Plug, 6 Position Plug, 6 Position 15.0 (4.57m)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,816
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Qualtek IEEE 1394 4PIN/M-4PN/M 10' - Obsolete Black - Plug, 4 Position Plug, 4 Position 10.0 (3.05m)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,586
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Qualtek IEEE 1394 6PIN/M-4PN/M 10' - Obsolete Black - Plug, 6 Position Plug, 4 Position 10.0 (3.05m)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,490
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Qualtek IEEE 1394 6PIN/M-6PN/M 10' - Obsolete Black - Plug, 6 Position Plug, 6 Position 10.0 (3.05m)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
693
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Qualtek IEEE 1394 4PIN/M-4PN/M 6' - Obsolete Black - Plug, 4 Position Plug, 4 Position 6.0 (1.83m)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
925
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Qualtek IEEE 1394 6PIN/M-4PN/M 6' - Obsolete Black - Plug, 6 Position Plug, 4 Position 6.0 (1.83m)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,987
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Qualtek IEEE 1394 6PIN/M-6PN/M 6' - Obsolete Black - Plug, 6 Position Plug, 6 Position 6.0 (1.83m)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
786
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Qualtek IEEE 1394 4PIN/M-4PN/M 3' - Obsolete Black - Plug, 4 Position Plug, 4 Position 3.0 (915mm)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,440
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Qualtek IEEE 1394 4PIN/M-6PN/M 3' - Obsolete Black - Plug, 6 Position Plug, 4 Position 3.0 (915mm)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,273
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Qualtek IEEE 1394 6PIN/M-6PN/M 3' - Obsolete Black - Plug, 6 Position Plug, 6 Position 3.0 (915mm)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
842
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Tripp Lite CABLE IEEE1394 FIREWIRE 4POS 6' - Obsolete Black High Speed Plug, 4 Position Plug, 4 Position 6.0 (1.83m)
F009-006
รับรายงาน
RFQ
3,662
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Tripp Lite CABLE IEEE1394 FIREWIRE 4M-4M 6' - Obsolete Black - Plug, 4 Position Plug, 4 Position 6.0 (1.83m)
F007-015
รับรายงาน
RFQ
1,222
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Tripp Lite CABLE IEEE1394FIREWIRE 6M-4M 15' - Obsolete Black - Plug, 6 Position Plug, 4 Position 15.0 (4.57m)