ตัวกรองที่ใช้ :
289 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Color Features 1st Connector 2nd Connector Length
1-2083038-1
ต่อหน่วย
$10.61
RFQ
1,683
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CBLASSY MINI HVL 6WAY DIS TO PIG - Active Black - 6-Way Distributor Wire Leads 39.4" (1.00m)
1-2083039-2
ต่อหน่วย
$10.61
RFQ
3,684
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CABLE SPT-6 PLUG TO PIGTAIL Nector S Active White - 6-Way Distributor Wire Leads 39.4" (1.00m)
2-2083041-2
ต่อหน่วย
$10.54
RFQ
3,908
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CBL ASSY MINI HVL 7WAY DIS TO PI Nector S Active White - 7-Way Distributor Wire Leads 39.4" (1.00m)
1-2083041-1
ต่อหน่วย
$10.54
RFQ
2,494
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CBLASSY MINI HVL 7WAY DIS TO PIG Nector S Active Black - 7-Way Distributor Wire Leads 39.4" (1.00m)
1-2083135-2
ต่อหน่วย
$10.48
RFQ
3,726
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CABLE 4 POS FEMALE/FEMALE Nector S Active Black - Socket, 4 Position Socket, 4 Position 48.0" (1.22m)
2-2083135-4
ต่อหน่วย
$9.88
RFQ
980
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CABLE ASSY NECTORS FEMALE/FEMALE Nector S Active White - Socket, 4 Position Socket, 4 Position 144.0" (3.66m)
1-2083135-4
ต่อหน่วย
$9.88
RFQ
1,445
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CABLE ASSY NECTORS FEMALE/FEMALE Nector S Active Black - Socket, 4 Position Socket, 4 Position 144.0" (3.66m)
Default Photo
ต่อหน่วย
$8.40
RFQ
824
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
AVX Corporation SOCKET SHORTING 9159 Active White Latch Lock Socket, 3 Position Socket, 3 Position 23.6" (600.0mm)
Default Photo
ต่อหน่วย
$8.25
RFQ
3,103
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CABLEASSY NECTORS MALE TO FEMALE Nector S Active White - Socket, 4 Position Plug, 4 Position 48.0" (1.22m)
2-2083135-3
ต่อหน่วย
$8.08
RFQ
2,985
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CABLE ASSY NECTORS FEMALE/FEMALE Nector S Active White - Socket, 4 Position Socket, 4 Position 96.0" (2.44m)
1-2083135-3
ต่อหน่วย
$8.08
RFQ
2,286
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CABLE ASSY NECTORS FEMALE/FEMALE Nector S Active Black - Socket, 4 Position Socket, 4 Position 96.0" (2.44m)
1-2083136-2
ต่อหน่วย
$8.03
RFQ
3,664
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CABLE 4POS FEMALE/MALE Nector S Active Black, White - Socket, 4 Position Plug, 4 Position 48.0" (1.22m)
1-960558-2
ต่อหน่วย
$8.02
RFQ
2,483
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors NECTOR S LINE CONNECTORS Nector S Active White - 7-Way Distributor Wire Leads 78.7" (2.00m)
Default Photo
ต่อหน่วย
$7.93
RFQ
1,469
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity Passive Product C/A, NECTOR, HV-4, PLUG TO OUT Active - - - - -
2181192-4
ต่อหน่วย
$7.93
RFQ
3,835
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CABLE SPT-2 PLUG TO OUTLET Nector S Active White - Plug - Mini HVL LV-2 Outlet - Mini HVL LV-2 96.0" (2.44m)
2-2083041-1
ต่อหน่วย
$7.79
RFQ
1,266
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CBL ASSY MINI HVL 7WAY DIS TO PI Nector S Active Black - 7-Way Distributor Wire Leads 39.4" (1.00m)
2181143-4
ต่อหน่วย
$7.54
RFQ
1,495
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CABLE SPT-2 PLUG TO OUTLET Nector S Active White - Plug - Mini HVL HV-3 Outlet - Mini HVL HV-3 96.0" (2.44m)
Default Photo
ต่อหน่วย
$7.10
RFQ
3,955
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity Passive Product C/A, NECTOR, HV-4, PLUG TO OUT Active - - - - -
2181192-3
ต่อหน่วย
$7.10
RFQ
2,462
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors C/A, NECTOR, LV-2, PLUG TO OUT Nector S Active White - Plug - Mini HVL LV-2 Outlet - Mini HVL LV-2 72.0" (1.83m)
1-2083135-1
ต่อหน่วย
$7.03
RFQ
658
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CABLE 4POS FEMALE/FEMALE Nector S Active Black - Socket, 4 Position Socket, 4 Position 24.0" (609.6mm)
2-2083073-3
ต่อหน่วย
$6.68
RFQ
1,160
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CABLE ASSY NECTOR S PLUG TO OUTL Nector S Active White - Plug - Mini HVL LV-2 Outlet - Mini HVL LV-2 72.0" (1.83m)
2181192-2
ต่อหน่วย
$6.27
RFQ
3,721
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors C/A, NECTOR, LV-2, PLUG TO OUT Nector S Active White - Plug - Mini HVL LV-2 Outlet - Mini HVL LV-2 48.0" (1.22m)
2181191-2
ต่อหน่วย
$6.27
RFQ
1,440
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors C/A, NECTOR, HV-4, PLUG TO OUT Nector S Active White - Plug - Mini HVL HV-4 Outlet - Mini HVL HV-4 48.0" (1.22m)
Default Photo
ต่อหน่วย
$6.24
RFQ
1,019
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CABLE ASSEMBLY MINI HVL FEMALE T Nector S Active Black - Plug - Mini HVL LV-2 Outlet - Mini HVL LV-2 78.7" (2.00m)
Default Photo
ต่อหน่วย
$6.24
RFQ
2,186
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CABLE ASSEMBLY MINI HVL FEMALE T Nector S Active Black - Plug - Mini HVL LV-1 Outlet - Mini HVL LV-1 78.7" (2.00m)
Default Photo
ต่อหน่วย
$6.24
RFQ
2,262
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CABLE ASSEMBLY MINI HVL FEMALE T Nector S Active White - Plug - Mini HVL LV-1 Outlet - Mini HVL LV-1 78.7" (2.00m)
Default Photo
ต่อหน่วย
$6.24
RFQ
2,696
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CABLE ASSEMBLY MINI HVL FEMALE T Nector S Active Black - Plug - Mini HVL HV-1 Outlet - Mini HVL HV-1 78.7" (2.00m)
Default Photo
ต่อหน่วย
$6.24
RFQ
2,050
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CABLE ASSEMBLY MINI HVL FEMALE T Nector S Active White - Plug - Mini HVL LV-2 Outlet - Mini HVL LV-2 78.7" (2.00m)
1-2083029-8
ต่อหน่วย
$6.24
RFQ
2,024
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CBL ASSY MINI HVL FEMALE TO MALE Nector S Active White - Plug - Mini HVL HV-1 Outlet - Mini HVL HV-1 78.7" (2.00m)
2-2083135-2
ต่อหน่วย
$6.24
RFQ
3,604
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CABLE ASSY NECTORS FEMALE/FEMALE Nector S Active White - Socket, 4 Position Socket, 4 Position 48.0" (1.22m)