ตัวกรองที่ใช้ :
174 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Ratings Features Pitch Number of Conductors Jacket (Insulation) Material Cable Length Cable Width Jacket (Insulation) Thickness Conductor Material Conductor Plating
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,969
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Parlex USA LLC CABLE 8 COND .100 FLAT FLEX PSR1635 Discontinued at Digi-Key UL Style 2643 Conductor 1 Tinned 0.100" (2.54mm) 8 Polyester 300 (91.4m) 0.90" (22.86mm) 0.0020" (0.051mm) Copper, Bare -
PSR1635-20
ต่อหน่วย
$387.56
RFQ
3,729
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Parlex USA LLC CABLE FLAT FLEX 20COND 0.100" PSR1635 Active UL Style 2643 Conductor 1 Tinned 0.100" (2.54mm) 20 Polyester 250 (76.2m) 2.10" (53.34mm) 0.0020" (0.051mm) Copper, Bare -
PSR1635-18
ต่อหน่วย
$363.70
RFQ
1,847
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Parlex USA LLC CABLE FLAT FLEX 18COND 0.100" PSR1635 Active UL Style 2643 Conductor 1 Tinned 0.100" (2.54mm) 18 Polyester 250 (76.2m) 1.90" (48.26mm) 0.0020" (0.051mm) Copper, Bare -
PSR1635-16
ต่อหน่วย
$315.95
RFQ
1,072
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Parlex USA LLC CABLE FLAT FLEX 16COND 0.100" PSR1635 Active UL Style 2643 Conductor 1 Tinned 0.100" (2.54mm) 16 Polyester 250 (76.2m) 1.70" (43.18mm) 0.0020" (0.051mm) Copper, Bare -
PSR1635-15
ต่อหน่วย
$292.08
RFQ
2,214
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Parlex USA LLC CABLE FLAT FLEX 15COND 0.100" PSR1635 Active UL Style 2643 Conductor 1 Tinned 0.100" (2.54mm) 15 Polyester 250 (76.2m) 1.60" (40.64mm) 0.0020" (0.051mm) Copper, Bare -
PSR1635-14
ต่อหน่วย
$292.08
RFQ
1,082
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Parlex USA LLC CABLE FLAT FLEX 14COND 0.100" PSR1635 Active UL Style 2643 Conductor 1 Tinned 0.100" (2.54mm) 14 Polyester 250 (76.2m) 1.50" (38.10mm) 0.0020" (0.051mm) Copper, Bare -
PSR1635-13
ต่อหน่วย
$268.21
RFQ
868
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Parlex USA LLC CABLE FLAT FLEX 13COND 0.100" PSR1635 Active UL Style 2643 Conductor 1 Tinned 0.100" (2.54mm) 13 Polyester 250 (76.2m) 1.40" (35.56mm) 0.0020" (0.051mm) Copper, Bare -
PSR1635-12
ต่อหน่วย
$268.21
RFQ
3,003
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Parlex USA LLC CABLE FLAT FLEX 12COND 0.100" PSR1635 Active UL Style 2643 Conductor 1 Tinned 0.100" (2.54mm) 12 Polyester 250 (76.2m) 1.30" (33.02mm) 0.0020" (0.051mm) Copper, Bare -
PSR1635-11
ต่อหน่วย
$244.34
RFQ
3,580
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Parlex USA LLC CABLE FLAT FLEX 11COND 0.100" PSR1635 Active UL Style 2643 Conductor 1 Tinned 0.100" (2.54mm) 11 Polyester 250 (76.2m) 1.20" (30.48mm) 0.0020" (0.051mm) Copper, Bare -
PSR1635-10
ต่อหน่วย
$244.34
RFQ
2,901
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Parlex USA LLC CABLE FLAT FLEX 10COND 0.100" PSR1635 Active UL Style 2643 Conductor 1 Tinned 0.100" (2.54mm) 10 Polyester 250 (76.2m) 1.10" (27.94mm) 0.0020" (0.051mm) Copper, Bare -
PSR1635-09
ต่อหน่วย
$220.47
RFQ
1,982
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Parlex USA LLC CABLE FLAT FLEX 9COND 0.100" PSR1635 Active UL Style 2643 Conductor 1 Tinned 0.100" (2.54mm) 9 Polyester 250 (76.2m) 1.00" (25.40mm) 0.0020" (0.051mm) Copper, Bare -
PSR1635-08
ต่อหน่วย
$214.27
RFQ
1,072
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Parlex USA LLC CABLE FLAT FLEX 8COND 0.100" PSR1635 Active UL Style 2643 Conductor 1 Tinned 0.100" (2.54mm) 8 Polyester 250 (76.2m) 0.90" (22.86mm) 0.0020" (0.051mm) Copper, Bare -
PSR1635-06
ต่อหน่วย
$188.25
RFQ
1,649
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Parlex USA LLC CABLE FLAT FLEX 6COND 0.100" PSR1635 Active UL Style 2643 Conductor 1 Tinned 0.100" (2.54mm) 6 Polyester 250 (76.2m) 0.70" (17.78mm) 0.0020" (0.051mm) Copper, Bare -
PSR1635-05
ต่อหน่วย
$188.25
RFQ
848
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Parlex USA LLC CABLE FLAT FLEX 5COND 0.100" PSR1635 Active UL Style 2643 Conductor 1 Tinned 0.100" (2.54mm) 5 Polyester 250 (76.2m) 0.60" (15.10mm) 0.0020" (0.051mm) Copper, Bare -
PSR1635-20
ต่อหน่วย
$169.75
RFQ
2,089
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Parlex USA LLC CABLE FLAT FLEX 20COND 0.100" PSR1635 Active UL Style 2643 Conductor 1 Tinned 0.100" (2.54mm) 20 Polyester 100 (30.5m) 2.10" (53.34mm) 0.0020" (0.051mm) Copper, Bare -
PSR1635-04
ต่อหน่วย
$162.24
RFQ
3,743
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Parlex USA LLC CABLE FLAT FLEX 4COND 0.100" PSR1635 Active UL Style 2643 Conductor 1 Tinned 0.100" (2.54mm) 4 Polyester 250 (76.2m) 0.50" (12.70mm) 0.0020" (0.051mm) Copper, Bare -
PSR1635-03
ต่อหน่วย
$162.24
RFQ
3,059
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Parlex USA LLC CABLE FLAT FLEX 3COND 0.100" PSR1635 Active UL Style 2643 Conductor 1 Tinned 0.100" (2.54mm) 3 Polyester 250 (76.2m) 0.40" (10.16mm) 0.0020" (0.051mm) Copper, Bare -
PSR1635-18
ต่อหน่วย
$159.34
RFQ
2,509
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Parlex USA LLC CABLE FLAT FLEX 18COND 0.100" PSR1635 Active UL Style 2643 Conductor 1 Tinned 0.100" (2.54mm) 18 Polyester 100 (30.5m) 1.90" (48.26mm) 0.0020" (0.051mm) Copper, Bare -
PSR1635-16
ต่อหน่วย
$147.80
RFQ
682
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Parlex USA LLC CABLE FLAT FLEX 16COND 0.100" PSR1635 Active UL Style 2643 Conductor 1 Tinned 0.100" (2.54mm) 16 Polyester 100 (30.5m) 1.70" (43.18mm) 0.0020" (0.051mm) Copper, Bare -
PSR1635-02
ต่อหน่วย
$145.35
RFQ
2,352
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Parlex USA LLC CABLE FLAT FLEX 2COND 0.100" PSR1635 Active UL Style 2643 Conductor 1 Tinned 0.100" (2.54mm) 2 Polyester 250 (76.2m) 0.30" (7.57mm) 0.0020" (0.051mm) Copper, Bare -
PSR1635-15
ต่อหน่วย
$136.70
RFQ
1,841
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Parlex USA LLC CABLE FLAT FLEX 15COND 0.100" PSR1635 Active UL Style 2643 Conductor 1 Tinned 0.100" (2.54mm) 15 Polyester 100 (30.5m) 1.60" (40.64mm) 0.0020" (0.051mm) Copper, Bare -
PSR1635-14
ต่อหน่วย
$136.70
RFQ
2,350
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Parlex USA LLC CABLE FLAT FLEX 14COND 0.100" PSR1635 Active UL Style 2643 Conductor 1 Tinned 0.100" (2.54mm) 14 Polyester 100 (30.5m) 1.50" (38.10mm) 0.0020" (0.051mm) Copper, Bare -
PSR1635-13
ต่อหน่วย
$125.60
RFQ
1,735
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Parlex USA LLC CABLE FLAT FLEX 13COND 0.100" PSR1635 Active UL Style 2643 Conductor 1 Tinned 0.100" (2.54mm) 13 Polyester 100 (30.5m) 1.40" (35.56mm) 0.0020" (0.051mm) Copper, Bare -
PSR1635-12
ต่อหน่วย
$125.60
RFQ
1,355
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Parlex USA LLC CABLE FLAT FLEX 12COND 0.100" PSR1635 Active UL Style 2643 Conductor 1 Tinned 0.100" (2.54mm) 12 Polyester 100 (30.5m) 1.30" (33.02mm) 0.0020" (0.051mm) Copper, Bare -
PSR1635-11
ต่อหน่วย
$114.49
RFQ
690
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Parlex USA LLC CABLE FLAT FLEX 11COND 0.100" PSR1635 Active UL Style 2643 Conductor 1 Tinned 0.100" (2.54mm) 11 Polyester 100 (30.5m) 1.20" (30.48mm) 0.0020" (0.051mm) Copper, Bare -
PSR1635-10
ต่อหน่วย
$114.49
RFQ
3,106
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Parlex USA LLC CABLE FLAT FLEX 10COND 0.100" PSR1635 Active UL Style 2643 Conductor 1 Tinned 0.100" (2.54mm) 10 Polyester 100 (30.5m) 1.10" (27.94mm) 0.0020" (0.051mm) Copper, Bare -
PSR1635-09
ต่อหน่วย
$110.38
RFQ
3,131
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Parlex USA LLC CABLE FLAT FLEX 9COND 0.100" PSR1635 Active UL Style 2643 Conductor 1 Tinned 0.100" (2.54mm) 9 Polyester 100 (30.5m) 1.00" (25.40mm) 0.0020" (0.051mm) Copper, Bare -
PSR1635-08
ต่อหน่วย
$98.53
RFQ
728
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Parlex USA LLC CABLE FLAT FLEX 8COND 0.100" PSR1635 Active UL Style 2643 Conductor 1 Tinned 0.100" (2.54mm) 8 Polyester 100 (30.5m) 0.90" (22.86mm) 0.0020" (0.051mm) Copper, Bare -
PSR1635-20
ต่อหน่วย
$96.94
RFQ
2,280
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Parlex USA LLC CABLE FLAT FLEX 20COND 0.100" PSR1635 Active UL Style 2643 Conductor 1 Tinned 0.100" (2.54mm) 20 Polyester 50 (15.24m) 2.10" (53.34mm) 0.0020" (0.051mm) Copper, Bare -
PSR1635-18
ต่อหน่วย
$91.01
RFQ
1,289
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Parlex USA LLC CABLE FLAT FLEX 18COND 0.100" PSR1635 Active UL Style 2643 Conductor 1 Tinned 0.100" (2.54mm) 18 Polyester 50 (15.24m) 1.90" (48.26mm) 0.0020" (0.051mm) Copper, Bare -