157 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Type Specifications
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,704
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sensata-Airpax GROUND FAULT PROTECTION MODULE PGFM Obsolete Sensing Module 120V
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,698
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sensata-Airpax GFCI 30A PORT MAN RESET 120/208 PGFI Obsolete In-Line Splice with 6 Leads 120/208V
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,863
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sensata-Airpax GFCI 30A MULTI PHASE 120-208 PGFI Obsolete In-Line Splice with 25 Leads 120V
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
742
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sensata-Airpax GFCI AUTO 30A 120VAC PGFI Obsolete In-Line Splice with 25 Leads 120V
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,604
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sensata-Airpax MANUAL GFCI 30A 240VAC 18" PGFS Obsolete Permanent Splice 240V
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,160
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sensata-Airpax WALLPLUG GFCI 15/20A BLK 120V PGFR Obsolete Wall Outlet 120V
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
870
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sensata-Airpax WALLPLUG GFCI 15/20A WHT 120V PGFR Obsolete Wall Outlet 120V
PGFI-831AN
รับรายงาน
RFQ
3,232
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sensata-Airpax CABLE GFCI AUTO 30A 208VAC 2' PGFI Obsolete In-Line Splice with 2 Leads 208V
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,497
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sensata-Airpax CABLE 40A 120VAC 6' PGFI Obsolete In-Line Splice with 6 Leads 120V
PGFS-73105
รับรายงาน
RFQ
2,351
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sensata-Airpax AUTO GFCI 30A 240VAC 18" PGFS Obsolete Permanent Splice 240V
PGFS-23105
รับรายงาน
RFQ
1,361
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sensata-Airpax AUTO GFCI 30A 240V 18" PGFS Obsolete Permanent Splice 240V
PGFS-23005
รับรายงาน
RFQ
2,013
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sensata-Airpax MANUAL GFCI 30A 240V 18" PGFS Obsolete Permanent Splice 240V
PGFS-13105
รับรายงาน
RFQ
3,075
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sensata-Airpax GFCI AUTO 30A 120VAC 18" PGFS Obsolete Permanent Splice 120V
PGFS-13005
รับรายงาน
RFQ
1,332
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sensata-Airpax GFCI MANUAL 30A 120VAC 18" PGFS Obsolete Permanent Splice 120V
PGFI-2311N
รับรายงาน
RFQ
602
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sensata-Airpax CORD GFCI AUTO 30A 240VAC 2' PGFI Obsolete In-Line Splice with 2 Leads 240V
PGFI-23111
รับรายงาน
RFQ
2,466
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sensata-Airpax CORD GFCI 30A 240VAC 2' YEL PGFI Obsolete In-Line Splice with 2 Leads 240V
PGFI-2301N
รับรายงาน
RFQ
2,273
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sensata-Airpax CORD GFCI MANUAL 30A 240VAC PGFI Obsolete In-Line Splice with 2 Leads 240V
PGFI-23011
รับรายงาน
RFQ
1,569
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sensata-Airpax CORD GFCI 30A 240VAC 2' YEL PGFI Obsolete In-Line Splice with 2 Leads 240V
PGFI-13111
รับรายงาน
RFQ
1,657
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sensata-Airpax CORD GFCI 30A 120VAC 2' YEL PGFI Obsolete In-Line Splice with 2 Leads 120V
PGFI-1311N
รับรายงาน
RFQ
2,902
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sensata-Airpax CORD GFCI AUTO 30A 120VAC 2' PGFI Obsolete In-Line Splice with 2 Leads 120V
PGFI-13011
รับรายงาน
RFQ
859
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sensata-Airpax CORD GFCI 30A 120VAC 2' YEL PGFI Obsolete In-Line Splice with 2 Leads 120V
PGFI-1301N
รับรายงาน
RFQ
3,664
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sensata-Airpax CORD GFCI MANUAL 30A 120VAC PGFI Obsolete In-Line Splice with 2 Leads 120V
PGFI-2211N
รับรายงาน
RFQ
3,354
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sensata-Airpax CORD GFCI AUTO 20A 240VAC 2' PGFI Obsolete In-Line Splice with 2 Leads 240V
PGFI-1211N
รับรายงาน
RFQ
2,609
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sensata-Airpax CORD GFCI AUTO 20A 120VAC 2' PGFI Obsolete In-Line Splice with 2 Leads 120V
PGFI-22111
รับรายงาน
RFQ
1,135
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sensata-Airpax CORD GFCI AUTO 20A 240VAC 2' PGFI Obsolete In-Line Splice with 2 Leads 240V
PGFI-12111
รับรายงาน
RFQ
1,025
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sensata-Airpax CORD GFCI AUTO 20A 120VAC 2' PGFI Obsolete In-Line Splice with 2 Leads 120V
PGFI-2201N
รับรายงาน
RFQ
3,230
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sensata-Airpax CORD GFCI HARDWIRE 20A 240VAC PGFI Obsolete In-Line Splice with 2 Leads 240V
PGFI-1201N
รับรายงาน
RFQ
3,296
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sensata-Airpax CORD GFCI HARDWIRE 20A 120VAC PGFI Obsolete In-Line Splice with 2 Leads 120V
PGFI-22011
รับรายงาน
RFQ
3,840
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sensata-Airpax CORD GFCI LOCKPLUGS 20A 240VAC PGFI Obsolete In-Line Splice with 2 Leads 240V
PGFI-12011
รับรายงาน
RFQ
1,474
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sensata-Airpax CORD GFCI LOCKPLUGS 20A 120VAC PGFI Obsolete In-Line Splice with 2 Leads 120V