122 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Approvals Package / Case Current Rating Holding Temperature Rated Functioning Temperature Voltage - Rated AC Voltage - Rated DC Maximum Temperature Limit
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,699
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panasonic Electronic Components TCO 4A THIN MU Obsolete UL Strap 4A 55°C (131°F) 92°C (198°F) - 32V 135°C (275°F)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,224
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panasonic Electronic Components TCO 2A THIN ML Obsolete - - - - - - - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,150
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panasonic Electronic Components TCO 2A THIN ML Obsolete - - - - - - - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,245
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panasonic Electronic Components TCO 2A RADIAL N Obsolete BEAB, CCC, CSA,cUL, PSE, UL, VDE Axial - 110°C (230°F) 139°C (282°F) 250V 50V 200°C (392°F)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,470
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panasonic Electronic Components TCO 2A RADIAL N Obsolete BEAB, CCC, CSA,cUL, PSE, UL, VDE Axial - 100°C (212°F) 134°C (273°F) 250V 50V 200°C (392°F)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,780
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panasonic Electronic Components TCO 2A RADIAL LONG LEAD N Obsolete BEAB, CCC, CSA,cUL, PSE, UL, VDE Axial - 75°C (167°F) 102°C (216°F) 250V 50V 200°C (392°F)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,501
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panasonic Electronic Components TCO 2A RADIAL N Obsolete - - - - - - - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,451
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panasonic Electronic Components TCO 2A RADIAL H Obsolete BEAB, CCC, CSA,cUL, PSE, UL, VDE Radial - 105°C (221°F) 139°C (282°F) 250V 50V 200°C (392°F)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
935
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panasonic Electronic Components TCO 2A RADIAL H Obsolete BEAB, CCC, CSA,cUL, PSE, UL, VDE Radial - 95°C (203°F) 134°C (273°F) 250V 50V 200°C (392°F)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,504
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panasonic Electronic Components TCO 2A RADIAL H Obsolete BEAB, CCC, CSA,cUL, PSE, UL, VDE Radial - 90°C (194°F) 115°C (239°F) 250V 50V 200°C (392°F)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,140
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panasonic Electronic Components TCO 1A AXIAL F Obsolete BEAB, CCC, CSA,cUL, PSE, UL, VDE Axial - 125°C (257°F) 145°C (293°F) 250V 50V 200°C (392°F)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,879
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panasonic Electronic Components TCO 1A AXIAL F Obsolete BEAB, CCC, CSA,cUL, PSE, UL, VDE Axial - 110°C (230°F) 139°C (282°F) 250V 50V 200°C (392°F)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,308
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panasonic Electronic Components TCO 1A AXIAL F Obsolete BEAB, CCC, CSA,cUL, PSE, UL, VDE Axial - 105°C (221°F) 134°C (273°F) 250V 50V 200°C (392°F)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,503
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panasonic Electronic Components TCO 1A AXIAL F Obsolete BEAB, CCC, CSA,cUL, PSE, UL, VDE Axial - 75°C (167°F) 102°C (216°F) 250V 50V 200°C (392°F)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,819
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panasonic Electronic Components TCO 0.5A AXIAL E Obsolete BEAB, CCC, CSA,cUL, PSE, UL, VDE Axial - 125°C (257°F) 145°C (293°F) 250V 50V 200°C (392°F)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,092
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panasonic Electronic Components TCO 0.5A AXIAL E Obsolete BEAB, CCC, CSA,cUL, PSE, UL, VDE Axial - 115°C (239°F) 139°C (282°F) 250V 50V 200°C (392°F)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,021
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panasonic Electronic Components TCO 0.5A AXIAL LONG LEAD E Obsolete BEAB, CCC, CSA,cUL, PSE, UL, VDE Axial - 75°C (167°F) 102°C (216°F) 250V 50V 200°C (392°F)
RTP200R060SA-2
รับรายงาน
RFQ
3,495
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. TCO 32VDC 205C(401F) SMD RTP Obsolete - Nonstandard SMD - - 205°C (401°F) - 32V -
RTP200R060SA-2
รับรายงาน
RFQ
1,450
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. TCO 32VDC 205C(401F) SMD RTP Obsolete - Nonstandard SMD - - 205°C (401°F) - 32V -
RTP200R060SA-2
รับรายงาน
RFQ
2,591
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. TCO 32VDC 205C(401F) SMD RTP Obsolete - Nonstandard SMD - - 205°C (401°F) - 32V -
EYP-05BE134
รับรายงาน
RFQ
3,357
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panasonic Electronic Components TCO 250VAC 0.5A 134C(273F) AXIAL E Obsolete BEAB, CCC, CSA, PSE, UL, VDE Axial 500mA 105°C (221°F) 134°C (273°F) 250V 50V 200°C (392°F)
EYP-05BE101
รับรายงาน
RFQ
1,371
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panasonic Electronic Components TCO 250VAC 0.5A 102C(216F) AXIAL E Obsolete BEAB, CCC, CSA, PSE, UL, VDE Axial 500mA 75°C (167°F) 102°C (216°F) 250V 50V 200°C (392°F)
EYP-2BN099
รับรายงาน
RFQ
2,194
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panasonic Electronic Components TCO 250VAC 2A 102C(216F) AXIAL N Obsolete BEAB, CCC, CSA, PSE, UL, VDE Axial 2A 75°C (167°F) 102°C (216°F) 250V 50V 200°C (392°F)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,075
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Cantherm TCO 20A 143C RADIAL MWS2 Obsolete - Radial - - - - - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,291
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Cantherm TCO 20A 130C RADIAL MWS2 Obsolete - Radial - - - - - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,700
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Cantherm TCO 3A 150C RADIAL MTR1 Obsolete - Radial 3A - - - - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,932
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Cantherm TCO 3A 143C RADIAL MTR1 Obsolete - Radial 3A - - - - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,419
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Cantherm TCO 250VAC 3A 130C(266F) RADIAL MTR1 Obsolete - Radial 3A 100°C (212°F) 130°C (266°F) 250V - 180°C (356°F)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,749
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panasonic Electronic Components TCO 250VAC 0.5A 145C(293F) RDL H Obsolete BEAB, CCC, CSA, PSE, UL, VDE Radial 500mA 125°C (257°F) 145°C (293°F) 250V 50V 200°C (392°F)
SDF DF220S
รับรายงาน
RFQ
2,962
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Cantherm TCO 10A 220C AXIAL SDF Discontinued at Digi-Key - Axial - 220°C (428°F) - - - -