ตัวกรองที่ใช้ :
945 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Packaging Termination Features Class Shell Style Class Code Shell Size Cavity A Cavity B Cavity C Cavity D Cavity E Cavity F Sealed Shell Plating
Default Photo
ต่อหน่วย
$248.11
RFQ
2,438
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine CONNECTOR SIZE 2 RECEPT-NIC60 600 Active Bulk - Rear Release Non-Environmental Receptacle A 2 150 150 13C2 - - - Un-Sealed Chromate
Default Photo
ต่อหน่วย
$242.58
RFQ
1,045
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine CONN PLUG 1 INSERT FOR SOCKET 404 Active Bulk Solder - Non-Environmental Plug - 1 33C4 - - - - - Sealed Chromate
Default Photo
ต่อหน่วย
$240.91
RFQ
652
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine CONN PLUG KIT 2INSERTS ARINC 404 404 Active Bulk - - Non-Environmental Plug - 2 s 67 32C2 - - - - Un-Sealed Chromate
Default Photo
ต่อหน่วย
$239.27
RFQ
1,365
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors RECP ASSY, SZ 2, ARINC 600 600 Active Bulk - - Non-Environmental Receptacle - 2 71C1 71C1 13C2 - - - Un-Sealed Chromate
Default Photo
ต่อหน่วย
$238.90
RFQ
3,621
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine RM1R57P-0101 200 404 Active Bulk - - Non-Environmental Receptacle - 1 57 - - - - - Un-Sealed Chromate
Default Photo
ต่อหน่วย
$238.34
RFQ
868
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine CONN RCPT 1 INSERT FOR PIN 404 Active Bulk - No Keying, Rear Release Non-Environmental Receptacle - Shell - 1 26 - - - - - Un-Sealed Chromate
Default Photo
ต่อหน่วย
$237.62
RFQ
1,221
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors PLUG SHELL ARINC 600 SZ 1 600 Active - - - - Plug - 1 - - - - - - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$237.22
RFQ
921
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine RM2R106S106S-0101 201 404 Active Bulk - - Non-Environmental Receptacle - 2 106 106 - - - - Sealed -
Default Photo
ต่อหน่วย
$234.09
RFQ
2,777
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors RECEPT ASSY,SZ 2,ARINC 600 600 Active Bulk - Front Release - Receptacle C 2 150 150 100 - - - Sealed Chromate
Default Photo
ต่อหน่วย
$230.40
RFQ
3,693
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine ARIN 404 RM1P67S-2301 200 404 Active Bulk - - Non-Environmental Plug - 1 67 - - - - - Sealed Chromate
Default Photo
ต่อหน่วย
$230.40
RFQ
3,766
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine ASSY RCPT RM1R32C4P-0101 200 404 Active Bulk - - Non-Environmental Receptacle - 1 32C4 - - - - - Sealed Chromate
Default Photo
ต่อหน่วย
$226.44
RFQ
3,192
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors RECEPT ASSY,SZ 2,ARINC 600 600 Active Bulk - Front Release - Receptacle C 2 71C1 71C1 13C2 - - - Sealed Chromate
Default Photo
ต่อหน่วย
$221.88
RFQ
2,046
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors RECEPT ASSY,SZ 3,ARINC 600 600 Active Bulk - Front Release Non-Environmental Receptacle A 3 - - - - - - Un-Sealed Chromate
Default Photo
ต่อหน่วย
$219.47
RFQ
3,365
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine ARIN 404 RME1P106P-2201 201 404 Active Bulk - - Non-Environmental Receptacle - 1 60 - - - - - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$217.23
RFQ
3,127
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine CONN RCPT 150POS SIZE 2 600 Active Bulk - Rear Release Non-Environmental Receptacle A 2 150 150 13C2 - - - Un-Sealed Chromate
Default Photo
ต่อหน่วย
$208.42
RFQ
2,574
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine R2R67P67P-0001 201 404 Active Bulk - - Non-Environmental Receptacle - 2 67 67 - - - - Un-Sealed Chromate
Default Photo
ต่อหน่วย
$207.08
RFQ
3,777
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine CONNECTOR, SIZE 2 RECEPT-NIC60 Active - - - - - - - - - - - - - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$207.03
RFQ
3,730
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors R1R57P-0101 250 404 Active Bulk - - - Receptacle - 1 57 - - - - - Un-Sealed -
Default Photo
ต่อหน่วย
$206.49
RFQ
1,533
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors RECEPT ASSY,SZ 2,ARINC 600 600 Active Bulk - Front Release - Receptacle C 2 150 150 13C2 - - - Sealed Chromate
Default Photo
ต่อหน่วย
$204.93
RFQ
1,329
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine R2R32C4P106S-0101 201 404 Active Bulk - - Non-Environmental Receptacle - 2 s 32C4 106 - - - - Un-Sealed Chromate
Default Photo
ต่อหน่วย
$204.91
RFQ
2,997
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors M1PD8P-00 206 404 Active Bulk - - Non-Environmental Plug - 1 D8 - - - - - Un-Sealed Chromate
Default Photo
ต่อหน่วย
$202.71
RFQ
2,935
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine RM2R106P106P-0001 201 404 Active Bulk - - Non-Environmental Receptacle - Shell - 2 s 106 106 - - - - Un-Sealed Chromate
Default Photo
ต่อหน่วย
$201.70
RFQ
3,375
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine CONN RCPT 150POS SIZE 2 600 Active Bulk - Rear Release Non-Environmental Receptacle A 2 150 150 13C2 - - - Un-Sealed Chromate
Default Photo
ต่อหน่วย
$197.97
RFQ
3,932
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine ASSY CONN RCPT SZ2 ARINC 600 600 Active Bulk - - Non-Environmental Receptacle - 2 13C2 120T2FR C4 - - - Un-Sealed Nickel
Default Photo
ต่อหน่วย
$196.91
RFQ
2,038
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine RM1P33C4S-0001 201 404 Active Bulk - - Non-Environmental Plug - Shell - 1 33C4 - - - - - Un-Sealed Chromate
Default Photo
ต่อหน่วย
$194.20
RFQ
999
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine ARINC 404 RM1P67S-0048 201 404 Active Bulk - - Environmental Plug - Shell - 1 67 - - - - - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$192.63
RFQ
2,416
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors RECEPT ASSY,SZ 2,ARINC 600 600 Active Bulk - Front Release - Receptacle C 2 150 150 13C2 - - - Un-Sealed Chromate
Default Photo
ต่อหน่วย
$191.67
RFQ
613
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine RME1P106P-0301 201 404 Active Bulk - - Environmental Plug - 1 106 - - - - - Un-Sealed Chromate
Default Photo
ต่อหน่วย
$190.28
RFQ
3,825
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine ASY ARINC RMA1P26S-00 201 404 Active Bulk - - Non-Environmental Plug - 1 26 - - - - - Un-Sealed Chromate
Default Photo
ต่อหน่วย
$188.56
RFQ
3,517
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine CONN PLUG KIT 2INSERTS ARINC 404 404 Active Bulk - - Non-Environmental Plug - 2 s 33C4 C8S - - - - Un-Sealed Chromate