ตัวกรองที่ใช้ :
5678 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Packaging Mounting Type Termination Features Style Connector Type Number of Positions Number of Rows Number of Positions Loaded Contact Finish Contact Finish Thickness Pitch Level, Class
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,184
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
3M CONN DIN PLUG 120POS VERT GOLD DIN 41612 Obsolete Bulk Through Hole Solder - R Plug, Male Pins 120 3 All Gold 10.0µin (0.25µm) 0.100" (2.54mm) -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,750
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
3M CONN DIN PLUG 120POS VERT GOLD DIN 41612 Obsolete Bulk Through Hole Press-Fit - R Plug, Male Pins 120 3 All Gold 1.00µin (0.025µm) 0.100" (2.54mm) -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,759
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
3M CONN DIN PLUG 120POS VERT GOLD DIN 41612 Obsolete Bulk Through Hole Press-Fit - R Plug, Male Pins 120 3 All Gold 10.0µin (0.25µm) 0.100" (2.54mm) -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,311
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
3M CONN DIN PLUG 120POS VERT GOLD DIN 41612 Obsolete Bulk Through Hole Press-Fit - R Plug, Male Pins 120 3 All Gold 1.00µin (0.025µm) 0.100" (2.54mm) -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,135
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
3M CONN DIN PLUG 120POS VERT GOLD DIN 41612 Obsolete Bulk Through Hole Press-Fit - R Plug, Male Pins 120 3 All Gold 10.0µin (0.25µm) 0.100" (2.54mm) -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,174
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
3M CONN DIN SOCKET 96POS R/A GOLD DIN 41612 Obsolete Bulk Through Hole, Right Angle Solder - R Receptacle, Female Sockets 96 3 All Gold 1.00µin (0.025µm) 0.100" (2.54mm) -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
714
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
3M CONN DIN SOCKET 96POS R/A GOLD DIN 41612 Obsolete Bulk Through Hole, Right Angle Solder Board Lock R Receptacle, Female Sockets 96 3 All Gold 1.00µin (0.025µm) 0.100" (2.54mm) -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,704
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
3M CONN DIN PLUG 96POS VERT GOLD DIN 41612 Obsolete Bulk Through Hole Solder - R Plug, Male Pins 96 3 All Gold 1.00µin (0.025µm) 0.100" (2.54mm) -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
735
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
3M CONN DIN PLUG 96POS VERT GOLD DIN 41612 Obsolete Bulk Through Hole Solder - R Plug, Male Pins 96 3 All Gold 10.0µin (0.25µm) 0.100" (2.54mm) -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,959
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
3M CONN DIN PLUG 96POS VERT GOLD DIN 41612 Obsolete Bulk Through Hole Solder - R Plug, Male Pins 96 3 All Gold 1.00µin (0.025µm) 0.100" (2.54mm) -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,917
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
3M CONN DIN PLUG 96POS VERT GOLD DIN 41612 Obsolete Bulk Through Hole Press-Fit - R Plug, Male Pins 96 3 All Gold 1.00µin (0.025µm) 0.100" (2.54mm) -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,967
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
3M CONN DIN PLUG 96POS VERT GOLD DIN 41612 Obsolete Bulk Through Hole Press-Fit - R Plug, Male Pins 96 3 All Gold 10.0µin (0.25µm) 0.100" (2.54mm) -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,403
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
3M CONN DIN PLUG 96POS VERT GOLD DIN 41612 Obsolete Bulk Through Hole Press-Fit - R Plug, Male Pins 96 3 All Gold 1.00µin (0.025µm) 0.100" (2.54mm) -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,451
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
3M CONN DIN PLUG 96POS VERT GOLD DIN 41612 Obsolete Bulk Through Hole Press-Fit - R Plug, Male Pins 96 3 All Gold 10.0µin (0.25µm) 0.100" (2.54mm) -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,154
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
3M CONN DIN SOCKET 96POS VERT GOLD DIN 41612 Obsolete Bulk Through Hole Solder - C Receptacle, Female Sockets 96 3 All Gold 1.00µin (0.025µm) 0.100" (2.54mm) -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,523
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
3M CONN DIN SOCKET 96POS VERT GOLD DIN 41612 Obsolete Bulk Through Hole Solder - C Receptacle, Female Sockets 96 3 All Gold 10.0µin (0.25µm) 0.100" (2.54mm) -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,126
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
3M CONN DIN SOCKET 96POS VERT GOLD DIN 41612 Obsolete Bulk Through Hole Solder - C Receptacle, Female Sockets 96 3 All Gold 1.00µin (0.025µm) 0.100" (2.54mm) -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,082
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
3M CONN DIN SOCKET 96POS VERT GOLD DIN 41612 Obsolete Bulk Through Hole Solder - C Receptacle, Female Sockets 96 3 All Gold 10.0µin (0.25µm) 0.100" (2.54mm) -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
818
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
3M CONN DIN SOCKET 96POS VERT GOLD DIN 41612 Obsolete Bulk Through Hole Solder - C Receptacle, Female Sockets 96 3 All Gold 1.00µin (0.025µm) 0.100" (2.54mm) -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
978
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
3M CONN DIN SOCKET 96POS VERT GOLD DIN 41612 Obsolete Bulk Through Hole Solder - C Receptacle, Female Sockets 96 3 All Gold 10.0µin (0.25µm) 0.100" (2.54mm) -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,216
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
3M CONN DIN SOCKET 96POS VERT GOLD DIN 41612 Obsolete Bulk Through Hole Solder Board Lock C Receptacle, Female Sockets 96 3 All Gold 1.00µin (0.025µm) 0.100" (2.54mm) -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,857
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
3M CONN DIN SOCKET 96POS VERT GOLD DIN 41612 Obsolete Bulk Through Hole Solder Board Lock C Receptacle, Female Sockets 96 3 All Gold 10.0µin (0.25µm) 0.100" (2.54mm) -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,695
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
3M CONN DIN SOCKET 96POS VERT GOLD DIN 41612 Obsolete Bulk Through Hole Solder Board Lock C Receptacle, Female Sockets 96 3 All Gold 1.00µin (0.025µm) 0.100" (2.54mm) -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
795
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
3M CONN DIN SOCKET 96POS VERT GOLD DIN 41612 Obsolete Bulk Through Hole Solder Board Lock C Receptacle, Female Sockets 96 3 All Gold 10.0µin (0.25µm) 0.100" (2.54mm) -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,633
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
3M CONN DIN SOCKET 96POS VERT GOLD DIN 41612 Obsolete Bulk Through Hole Press-Fit - C Receptacle, Female Sockets 96 3 All Gold 1.00µin (0.025µm) 0.100" (2.54mm) -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,387
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
3M CONN DIN SOCKET 96POS VERT GOLD DIN 41612 Obsolete Bulk Through Hole Press-Fit - C Receptacle, Female Sockets 96 3 All Gold 10.0µin (0.25µm) 0.100" (2.54mm) -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
939
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
3M CONN DIN SOCKET 96POS VERT GOLD DIN 41612 Obsolete Bulk Through Hole Press-Fit - C Receptacle, Female Sockets 96 3 All Gold 1.00µin (0.025µm) 0.100" (2.54mm) -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,881
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
3M CONN DIN SOCKET 96POS VERT GOLD DIN 41612 Obsolete Bulk Through Hole Press-Fit - C Receptacle, Female Sockets 96 3 All Gold 1.00µin (0.025µm) 0.100" (2.54mm) -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
862
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
3M CONN DIN SOCKET 96POS VERT GOLD DIN 41612 Obsolete Bulk Through Hole Press-Fit - C Receptacle, Female Sockets 96 3 All Gold 10.0µin (0.25µm) 0.100" (2.54mm) -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,480
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
3M CONN DIN SOCKET 96POS VERT GOLD DIN 41612 Obsolete Bulk Through Hole Press-Fit - C Receptacle, Female Sockets 96 3 All Gold 10.0µin (0.25µm) 0.100" (2.54mm) -