57 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Color Features Convert From (Adapter End) Convert To (Adapter End)
72916-2
รับรายงาน
RFQ
2,287
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Pomona Electronics BANANA JACK ADAPTER 10/PKG RED - Obsolete Red - Banana Jack Banana Jack, Miniature
72916-0
รับรายงาน
RFQ
3,722
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Pomona Electronics BANANA JACK ADAPTER 10/PKG BLK - Obsolete Black - Banana Jack Banana Jack, Miniature
72915-2
รับรายงาน
RFQ
2,781
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Pomona Electronics BANANA JACK ADAPTER 10/PKG RED - Obsolete Red - Banana Jack, Miniature Banana Plug, Miniature
72915-0
รับรายงาน
RFQ
3,640
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Pomona Electronics BANANA JACK ADAPTER 10/PKG BLACK - Obsolete Black - Banana Jack, Miniature Banana Plug, Miniature
2952
รับรายงาน
RFQ
1,154
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Pomona Electronics DOUBL BAN JACK-MINI DBL BAN PLUG - Obsolete Black - Banana Jack, Double Banana Plug, Miniature, Double
3834-2
รับรายงาน
RFQ
1,433
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Pomona Electronics SPLICE PIN TIP PLUG/BANANA RED - Obsolete Red - Tip Jack Banana Jack
2477-2
รับรายงาน
RFQ
652
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Pomona Electronics BANANA PLUG/MINI JACK 10/PK RED - Obsolete Red - Banana Jack, Miniature Banana Plug
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,505
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Pomona Electronics BANANA PLUG/MINI JACK 10/PK BLK - Obsolete Black - Banana Jack, Miniature Banana Plug
1829-02
รับรายงาน
RFQ
3,286
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Pomona Electronics SPLICE SGL BANANA PLUG 1BLK/1RED - Obsolete Black, Red - Splice Banana Plug
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,020
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Pomona Electronics BANANA PLUG/JACK ISOL RED - Obsolete Red Solder Turrets Banana Jack Banana Plug
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,322
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Pomona Electronics BANANA PLUG/JACK ISOL BLACK - Obsolete Black Solder Turrets Banana Jack Banana Plug
Default Photo
ต่อหน่วย
$5.15
RFQ
2,871
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Mueller Electric Co COUPLER BU Active Blue - Banana Plug Banana Plug
Default Photo
ต่อหน่วย
$5.15
RFQ
1,417
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Mueller Electric Co INSULATOR BU Active Yellow - Banana Plug Banana Plug
CT3089
ต่อหน่วย
$5.04
RFQ
3,207
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Cal Test Electronics ADAPTER 4MM BANANA PLUG TO JACK Cal Test Active Black, Red - Banana Plug Banana Jack
8018 R/B
ต่อหน่วย
$4.13
RFQ
2,329
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
E-Z-Hook PLUG BANA STD .080" PIN SET/2 - Active Black, Red - Tip Plug Banana Jack
CT2473-9
ต่อหน่วย
$2.52
RFQ
1,035
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Cal Test Electronics ADAPTER 4MM BANANA PLUG TO JACK Cal Test Active White - Banana Plug Banana Jack
CT2473-6
ต่อหน่วย
$2.52
RFQ
2,540
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Cal Test Electronics ADAPTER 4MM BANANA PLUG TO JACK Cal Test Active Blue - Banana Plug Banana Jack
CT2473-5
ต่อหน่วย
$2.52
RFQ
3,212
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Cal Test Electronics ADAPTER 4MM BANANA PLUG TO JACK Cal Test Active Green - Banana Plug Banana Jack
CT2473-4
ต่อหน่วย
$2.52
RFQ
989
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Cal Test Electronics ADAPTER 4MM BANANA PLUG TO JACK Cal Test Active Yellow - Banana Plug Banana Jack
Default Photo
ต่อหน่วย
$2.13
RFQ
3,036
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Cal Test Electronics 4MM SLIM SAFETY ADAPTER - WHITE Cal Test Active White Safety Collar Banana Jack Banana Plug
Default Photo
ต่อหน่วย
$2.13
RFQ
3,695
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Cal Test Electronics 4MM SLIM SAFETY ADAPTER - BLUE Cal Test Active Blue Safety Collar Banana Jack Banana Plug
Default Photo
ต่อหน่วย
$2.13
RFQ
1,196
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Cal Test Electronics 4MM SLIM SAFETY ADAPTER - GREEN Cal Test Active Green Safety Collar Banana Jack Banana Plug
Default Photo
ต่อหน่วย
$2.13
RFQ
2,271
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Cal Test Electronics 4MM SLIM SAFETY ADAPTER - YELLOW Cal Test Active Yellow Safety Collar Banana Jack Banana Plug
Default Photo
ต่อหน่วย
$2.10
RFQ
3,692
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
E-Z-Hook STD BAN SOCKET TO .080" PIN RED - Active Red - Tip Plug Banana Jack
Default Photo
ต่อหน่วย
$2.10
RFQ
1,563
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
E-Z-Hook STD BAN SOCKET TO .080" PIN BLK - Active Black - Tip Plug Banana Jack
3548-2
ต่อหน่วย
$7.75
RFQ
779
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Pomona Electronics PLUG PIN TIP W/SHIELD DIY RED - Active Red Safety Collar Tip Plug Banana Jack, Miniature
3548-0
ต่อหน่วย
$7.75
RFQ
3,516
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Pomona Electronics PLUG PIN TIP W/SHIELD DIY BLACK - Active Black Safety Collar Tip Plug Banana Jack, Miniature
Default Photo
ต่อหน่วย
$4.35
RFQ
1,826
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Pomona Electronics SPLICE PIN TIP PLUG/BANANA BLACK - Active Black - Tip Jack Banana Jack
72914-02
ต่อหน่วย
$5.81
RFQ
844
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Pomona Electronics BANANA JACK TO PLUG ADAPTER SET - Active Black, Red - Banana Jack Banana Plug, Miniature
72917-0
ต่อหน่วย
$2.71
RFQ
893
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Pomona Electronics BANANA PLUG ADAPTER BLACK - Active Black - Banana Plug Banana Jack, Miniature