163 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Color Termination Type Current Rating Head Style Termination Thread Material - Body Plating - Body
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,422
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Pomona Electronics BINDING POST 4MM 10PC BLUE - Obsolete Blue Threaded and Turret Standard 25A Knurled - Brass Nickel
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,062
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Pomona Electronics BINDING POST 4MM 10PC RED - Obsolete Red Threaded and Turret Standard 25A Knurled - Brass Nickel
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,405
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Pomona Electronics BINDING POST 4MM 10PC BLK - Obsolete Black Threaded and Turret Standard 25A Knurled - Brass Nickel
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,486
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Pomona Electronics BINDING POST .025 SQ PIN RED - Obsolete Red Threaded and Wire Wrap Standard 3A Knurled - Brass Nickel
4098-0
รับรายงาน
RFQ
3,408
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Pomona Electronics BINDING POST .025 SQ PIN BLACK - Obsolete Black Threaded and Wire Wrap Standard 3A Knurled - Brass Nickel
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
625
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Pomona Electronics BINDING POST MICROVOLT VIOLET - Obsolete Violet Threaded and Turret Standard 15A Knurled 8-32 Copper Gold
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,107
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Pomona Electronics BINDING POST MICROVOLT BLUE - Obsolete Blue Threaded and Turret Standard 15A Knurled 8-32 Copper Gold
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,294
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Pomona Electronics BINDING POST MICROVOLT GREEN - Obsolete Green Threaded and Turret Standard 15A Knurled 8-32 Copper Gold
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,207
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Pomona Electronics BINDING POST MICROVOLT YELLOW - Obsolete Yellow Threaded and Turret Standard 15A Knurled 8-32 Copper Gold
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,217
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Pomona Electronics BINDING POST MICROVOLT ORANGE - Obsolete Orange Threaded and Turret Standard 15A Knurled 8-32 Copper Gold
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,840
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Pomona Electronics BINDING POST MICROVOLT BROWN - Obsolete Brown Threaded and Turret Standard 15A Knurled 8-32 Copper Gold
3760-02
รับรายงาน
RFQ
1,233
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Pomona Electronics BINDING POST TIN PLATED 1BLK/RED - Obsolete Black, Red Threaded and Turret Standard 15A Knurled 8-32 Brass Tin
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,874
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Pomona Electronics BIND POST MINI DBL BASE TIN RED - Obsolete Black, Red Threaded and Turret Miniature, Dual 5A Knurled 8-32 Brass Gold
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,255
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Pomona Electronics BINDING POST MINI TIN GRAY - Obsolete Gray Threaded and Turret Miniature 5A Knurled 8-32 Brass Tin
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
602
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Pomona Electronics BINDING POST MINI TIN VIOLET - Obsolete Violet Threaded and Turret Miniature 5A Knurled 8-32 Brass Tin
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,895
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Pomona Electronics BINDING POST MINI TIN YELLOW - Obsolete Yellow Threaded and Turret Miniature 5A Knurled 8-32 Brass Tin
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,866
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Pomona Electronics BINDING POST MINI GOLD RED - Obsolete Black, Red Threaded and Turret Miniature, Dual 5A Knurled 8-32 Brass Gold
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,927
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Pomona Electronics BINDING POST MINI GOLD GRAY - Obsolete Gray Threaded and Turret Miniature 5A Knurled 8-32 Brass Gold
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,381
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Pomona Electronics BINDING POST MINI GOLD VIOLET - Obsolete Violet Threaded and Turret Miniature 5A Knurled 8-32 Brass Gold
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,738
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Pomona Electronics BINDING POST MINI GOLD BLUE - Obsolete Blue Threaded and Turret Miniature 5A Knurled 8-32 Brass Gold
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,840
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Pomona Electronics BINDING POST MINI GOLD GREEN - Obsolete Green Threaded and Turret Miniature 5A Knurled 8-32 Brass Gold
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,292
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Pomona Electronics BINDING POST MINI GOLD YELLOW - Obsolete Yellow Threaded and Turret Miniature 5A Knurled 8-32 Brass Gold
4097
ต่อหน่วย
$24.75
RFQ
3,660
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Keystone Electronics POST BINDING HEX 8/32 BLK AU - Active Black Threaded and Turret Standard 30A Hex 8-32 Brass Gold
4096
ต่อหน่วย
$24.75
RFQ
3,224
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Keystone Electronics POST BINDING HEX 8/32 RED AU - Active Red Threaded and Turret Standard 30A Hex 8-32 Brass Gold
Default Photo
ต่อหน่วย
$14.40
RFQ
3,084
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Keystone Electronics POST BINDING MINI FLUTED BLK AU - Active Black Threaded and Turret Miniature 15A Fluted 6-32 Brass Gold
Default Photo
ต่อหน่วย
$12.88
RFQ
1,793
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Pomona Electronics MINI BIND POST TIN PL BLK MTO - Active Black, Red Threaded and Turret Miniature, Dual 5A Knurled 8-32 Brass Gold
Default Photo
ต่อหน่วย
$9.58
RFQ
3,706
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Pomona Electronics BINDING POST MICROVOLT GRN MTO - Active Green Threaded and Turret Standard 15A Knurled 8-32 Copper Gold
3770-0#
ต่อหน่วย
$9.00
RFQ
2,193
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Pomona Electronics ADAPTER BIND POST GOLD PLT BULK - Active Black Threaded and Turret Standard 15A Knurled 8-32 Copper Gold
4092
ต่อหน่วย
$8.92
RFQ
3,921
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Keystone Electronics POST BINDING HEX 8/32 BLK TIN - Active Black Threaded and Turret Standard 30A Hex 8-32 Brass Nickel
4091
ต่อหน่วย
$8.92
RFQ
2,026
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Keystone Electronics POST BINDING HEX 8/32 RED NICKEL - Active Red Threaded and Turret Standard 30A Hex 8-32 Brass Nickel