59 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Packaging Mounting Type Features Shielding Gender Number of Positions/Contacts Convert From (Adapter End) Convert To (Adapter End) Insulation Color Mounting Feature Conversion Type Body Material Body Finish
336A
รับรายงาน
RFQ
2,495
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Switchcraft Inc. ADAPT 1/4" JACK TO RCA PLUG - Obsolete - Free Hanging (In-Line) - Shielded Female to Male 2 Conductors Phone Jack, Mono, 6.35mm (0.250", 1/4") Phono (RCA) Plug - - Between Series - -
336B
รับรายงาน
RFQ
1,619
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Switchcraft Inc. ADAPT 1/4" JACK TO RCA JACK - Obsolete - Free Hanging (In-Line) - Shielded Female to Female 2 Conductors Phone Jack, Mono, 6.35mm (0.250", 1/4") Phono (RCA) Jack - - Same Series - -
363
363
รับรายงาน
RFQ
988
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Switchcraft Inc. ADAPT 1/4" PLUG TO 1/4" PLUG - Obsolete - Free Hanging (In-Line) - Shielded Male to Male 2 Conductors Phone Plug, Mono, 6.35mm (0.250", 1/4") Phone Plug, Mono, 6.35mm (0.250", 1/4") - - Same Series - -
349A
รับรายงาน
RFQ
1,939
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Switchcraft Inc. ADAPT RCA JACK TO RCA JACK - Obsolete - Free Hanging (In-Line) - Shielded Female to Female 2 Conductors Phono (RCA) Jack Phono (RCA) Jack - - Same Series - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,762
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Switchcraft Inc. ADAPT 1/4" JACK TO MC1M MIC CONN - Obsolete - Free Hanging (In-Line) - Shielded - 2 Conductors Phone Jack, Mono, 6.35mm (0.250", 1/4") MC1F Microphone Connector - - Between Series - -
374
374
รับรายงาน
RFQ
3,489
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Switchcraft Inc. ADAPT 1/4" JACK TO 3.5MM PLUG - Obsolete - Free Hanging (In-Line) - Unshielded Female to Male 2 Conductors Phone Jack, Mono, 6.35mm (0.250", 1/4") Phone Plug, Mono, 3.50mm (0.141", 1/8") - - Between Series - -
345A
รับรายงาน
RFQ
2,968
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Switchcraft Inc. ADAPT RCA PLUG TO 1/4" PLUG - Obsolete - Free Hanging (In-Line) - Shielded Female to Male 2 Conductors Phono (RCA) Plug Phone Plug, Mono, 6.35mm (0.250", 1/4") - - Between Series - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,460
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Switchcraft Inc. ADAPT RCA JACK TO RCA JACK EH Obsolete - Panel Mount Mounting Hardware Unshielded Female to Female 2 Conductors Phono (RCA) Jack Phono (RCA) Jack - Flange Same Series Copper Alloy Nickel
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
978
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Switchcraft Inc. ADAPT RCA JACK TO RCA JACK EH Obsolete - Panel Mount - Unshielded Female to Female 2 Conductors Phono (RCA) Jack Phono (RCA) Jack - Flange Same Series Copper Alloy Nickel
365
365
รับรายงาน
RFQ
1,582
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Switchcraft Inc. ADAPT 3.5MM JACK TO RCA PLUG - Obsolete - Free Hanging (In-Line) - Shielded Female to Male 2 Conductors Phone Jack, Mono, 3.50mm (0.141", 1/8") Phono (RCA) Plug - - Between Series - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,555
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Switchcraft Inc. ADAPT RCA JACK TO RCA JACK EH Obsolete - Panel Mount Mounting Hardware Unshielded Female to Female 2 Conductors Phono (RCA) Jack Phono (RCA) Jack - Flange Same Series Copper Alloy Nickel
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,716
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Switchcraft Inc. ADAPT RCA JACK TO RCA JACK EH Obsolete - Panel Mount - Unshielded Female to Female 2 Conductors Phono (RCA) Jack Phono (RCA) Jack - Flange Same Series Copper Alloy Nickel
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,827
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Switchcraft Inc. ADAPT RCA JACK TO RCA JACK - Obsolete - Panel Mount Mounting Hardware Unshielded Female to Female 2 Conductors Phono (RCA) Jack Phono (RCA) Jack Red, Red Bulkhead - Rear Side Nut Same Series Brass Gold
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,988
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Switchcraft Inc. ADAPT RCA JACK TO RCA JACK - Obsolete - Panel Mount Mounting Hardware Unshielded Female to Female 2 Conductors Phono (RCA) Jack Phono (RCA) Jack Red, Red Bulkhead - Rear Side Nut Same Series Brass Nickel
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,275
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Switchcraft Inc. ADAPT RCA JACK TO RCA JACK - Obsolete - Panel Mount Mounting Hardware Unshielded Female to Female 2 Conductors Phono (RCA) Jack Phono (RCA) Jack White, White Bulkhead - Rear Side Nut Same Series Brass Nickel
BPJJ01
รับรายงาน
RFQ
817
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Switchcraft Inc. ADAPT RCA JACK TO RCA JACK - Obsolete - Panel Mount Mounting Hardware Unshielded Female to Female 2 Conductors Phono (RCA) Jack Phono (RCA) Jack Black, Black Bulkhead - Rear Side Nut Same Series Brass Nickel
6879
รับรายงาน
RFQ
1,558
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Pomona Electronics ADAPT 1/4" JACK TO RCA PLUG - Obsolete Bulk Free Hanging (In-Line) - Unshielded Female to Male 2 Conductors Phone Jack, Mono, 6.35mm (0.250", 1/4") Phono (RCA) Plug - - Between Series Brass Nickel
6882
รับรายงาน
RFQ
2,922
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Pomona Electronics ADAPT RCA PLUG TO RCA JACKS - Obsolete Bulk Free Hanging (In-Line) - - Female to Male 3 Conductors Phono (RCA) Plug Phono (RCA) Jack, 2 - - Between Series Brass Gold
TAD3X
ต่อหน่วย
$51.07
RFQ
3,847
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Switchcraft Inc. ADAPT 4.39MM JACK TO 1/4" PLUG - Active Bulk Free Hanging (In-Line) Insulated Unshielded Female to Male 3 Conductors Phone Jack, Stereo, 4.39mm (0.173") Phone Plug, Stereo, 6.35mm (0.250", 1/4") - - Between Series Copper Alloy -
Default Photo
ต่อหน่วย
$41.04
RFQ
2,166
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Switchcraft Inc. ADAPT 3.5MM PLUG TO RCA JACKS - Active Bulk Free Hanging (In-Line) - Unshielded - - Phone Plug, Mono, 3.50mm (0.141", 1/8") Phono (RCA) Jack, 2 - - - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$35.07
RFQ
1,300
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Switchcraft Inc. ADAPT 1/4" JACK TO RCA PLUG - Active Bulk Free Hanging (In-Line) - Shielded Female to Male 2 Conductors Phone Jack, Mono, 6.35mm (0.250", 1/4") Phono (RCA) Plug - - Between Series - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$34.09
RFQ
3,096
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Switchcraft Inc. ADAPT 1/4" JACK TO RCA JACK - Active Bulk Free Hanging (In-Line) - Shielded Female to Female 2 Conductors Phone Jack, Mono, 6.35mm (0.250", 1/4") Phono (RCA) Jack - - Same Series - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$29.54
RFQ
3,689
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Switchcraft Inc. ADAPT 1/4" JACK TO 1/4" JACK - Active Bulk Free Hanging (In-Line) - Shielded Female to Female 3 Conductors Phone Jack, Stereo, 6.35mm (0.250", 1/4") Phone Jack, Stereo, 6.35mm (0.250", 1/4") - - Same Series - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$25.59
RFQ
1,852
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Switchcraft Inc. ADAPT RCA JACK TO RCA JACK - Active Bulk Free Hanging (In-Line) - Shielded Female to Female 2 Conductors Phono (RCA) Jack Phono (RCA) Jack - - Same Series - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$24.78
RFQ
1,122
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Switchcraft Inc. ADAPT 3.5MM JACK TO RCA PLUG - Active Bulk Free Hanging (In-Line) - Shielded Female to Male 2 Conductors Phone Jack, Mono, 3.50mm (0.141", 1/8") Phono (RCA) Plug - - Between Series - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$24.62
RFQ
1,723
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Switchcraft Inc. ADAPT 1/4" PLUG TO 1/4" PLUG - Active Bulk Free Hanging (In-Line) - Shielded Male to Male 2 Conductors Phone Plug, Mono, 6.35mm (0.250", 1/4") Phone Plug, Mono, 6.35mm (0.250", 1/4") - - Same Series - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$20.08
RFQ
2,412
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Switchcraft Inc. ADAPT 1/4" JACK TO 3.5MM PLUG - Active Bulk Free Hanging (In-Line) - Unshielded Female to Male 2 Conductors Phone Jack, Mono, 6.35mm (0.250", 1/4") Phone Plug, Mono, 3.50mm (0.141", 1/8") - - Between Series - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$19.50
RFQ
1,216
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Switchcraft Inc. ADAPT RCA JACK TO RCA JACK EH Active Bulk Panel Mount Mounting Hardware Unshielded Female to Female 2 Conductors Phono (RCA) Jack Phono (RCA) Jack - Flange Same Series Copper Alloy Nickel
Default Photo
ต่อหน่วย
$19.30
RFQ
1,545
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Switchcraft Inc. ADAPT RCA PLUG TO 1/4" PLUG - Active Bulk Free Hanging (In-Line) - Shielded Female to Male 2 Conductors Phono (RCA) Plug Phone Plug, Mono, 6.35mm (0.250", 1/4") - - Between Series - -
377
377
ต่อหน่วย
$17.42
RFQ
2,273
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Switchcraft Inc. ADAPT 2.5MM JACK TO 3.5MM PLUG - Active Bulk Free Hanging (In-Line) - Unshielded Female to Male 2 Conductors Phone Jack, Mono, 2.50mm (3/32" Sub Mini) Phone Plug, Mono, 3.50mm (0.141", 1/8") - - Between Series - -