70 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Packaging Mounting Type Number of Positions Contact Finish Contact Finish Thickness Contact Material Card Thickness Flange Feature Adapter Type Housing Material
Default Photo
ต่อหน่วย
$70.42
RFQ
2,658
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sullins Connector Solutions CONN EDGE ADAPT CARD-CARD 120POS - Active Tray Panel Mount 120 Gold 30.0µin (0.76µm) Beryllium Copper 0.062" (1.57mm) Top Opening, Unthreaded, 0.125" (3.18mm) Dia Card Slot to Card Slot Polyphenylene Sulfide (PPS)
Default Photo
ต่อหน่วย
$70.19
RFQ
3,994
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sullins Connector Solutions CONN EDGE ADAPT CARD-CARD 120POS - Active Tray Free Hanging (In-Line) 120 Gold 30.0µin (0.76µm) Beryllium Copper 0.062" (1.57mm) - Card Slot to Card Slot Polyphenylene Sulfide (PPS)
Default Photo
ต่อหน่วย
$60.34
RFQ
2,931
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sullins Connector Solutions CONN EDGE ADAPT CARD-CARD 100POS - Active Tray Panel Mount 100 Gold 30.0µin (0.76µm) Beryllium Copper 0.062" (1.57mm) Top Opening, Unthreaded, 0.125" (3.18mm) Dia Card Slot to Card Slot Polyphenylene Sulfide (PPS)
AAC50FSLN
ต่อหน่วย
$60.12
RFQ
3,014
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sullins Connector Solutions CONN EDGE ADAPT CARD-CARD 100POS - Active Tray Free Hanging (In-Line) 100 Gold 30.0µin (0.76µm) Beryllium Copper 0.062" (1.57mm) - Card Slot to Card Slot Polyphenylene Sulfide (PPS)
Default Photo
ต่อหน่วย
$53.23
RFQ
856
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sullins Connector Solutions CONN EDGE ADAPT CARD-CARD 86POS - Active Tray Panel Mount 86 Gold 30.0µin (0.76µm) Beryllium Copper 0.062" (1.57mm) Top Opening, Unthreaded, 0.125" (3.18mm) Dia Card Slot to Card Slot Polyphenylene Sulfide (PPS)
AAC43FSLN
ต่อหน่วย
$53.00
RFQ
2,007
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sullins Connector Solutions CONN EDGE ADAPT CARD-CARD 86POS - Active Tray Free Hanging (In-Line) 86 Gold 30.0µin (0.76µm) Beryllium Copper 0.062" (1.57mm) - Card Slot to Card Slot Polyphenylene Sulfide (PPS)
Default Photo
ต่อหน่วย
$46.12
RFQ
2,933
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sullins Connector Solutions CONN EDGE ADAPT CARD-CARD 72POS - Active Tray Panel Mount 72 Gold 30.0µin (0.76µm) Beryllium Copper 0.062" (1.57mm) Top Opening, Unthreaded, 0.125" (3.18mm) Dia Card Slot to Card Slot Polyphenylene Sulfide (PPS)
Default Photo
ต่อหน่วย
$45.87
RFQ
3,032
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sullins Connector Solutions CONN EDGE ADAPT CARD-CARD 72POS - Active Tray Free Hanging (In-Line) 72 Gold 30.0µin (0.76µm) Beryllium Copper 0.062" (1.57mm) - Card Slot to Card Slot Polyphenylene Sulfide (PPS)
Default Photo
ต่อหน่วย
$45.05
RFQ
1,320
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sullins Connector Solutions CONN EDGE ADAPT CARD-CARD 70POS - Active Tray Panel Mount 70 Gold 30.0µin (0.76µm) Beryllium Copper 0.062" (1.57mm) Top Opening, Unthreaded, 0.125" (3.18mm) Dia Card Slot to Card Slot Polyphenylene Sulfide (PPS)
Default Photo
ต่อหน่วย
$44.82
RFQ
2,983
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sullins Connector Solutions CONN EDGE ADAPT CARD-CARD 70POS - Active Tray Free Hanging (In-Line) 70 Gold 30.0µin (0.76µm) Beryllium Copper 0.062" (1.57mm) - Card Slot to Card Slot Polyphenylene Sulfide (PPS)
Default Photo
ต่อหน่วย
$42.71
RFQ
1,774
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sullins Connector Solutions CONN EDGE ADAPT CARD-CARD 120POS - Active Tray Free Hanging (In-Line) 120 Gold 30.0µin (0.76µm) Phosphor Bronze 0.062" (1.57mm) - Card Slot to Card Slot Polybutylene Terephthalate (PBT)
Default Photo
ต่อหน่วย
$42.71
RFQ
1,256
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sullins Connector Solutions CONN EDGE ADAPT CARD-CARD 120POS - Active Tray Panel Mount 120 Gold 30.0µin (0.76µm) Phosphor Bronze 0.062" (1.57mm) Top Opening, Unthreaded, 0.125" (3.18mm) Dia Card Slot to Card Slot Polybutylene Terephthalate (PBT)
Default Photo
ต่อหน่วย
$40.07
RFQ
797
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sullins Connector Solutions CONN EDGE ADAPT CARD-CARD 60POS - Active Tray Panel Mount 60 Gold 30.0µin (0.76µm) Beryllium Copper 0.062" (1.57mm) Top Opening, Unthreaded, 0.125" (3.18mm) Dia Card Slot to Card Slot Polyphenylene Sulfide (PPS)
Default Photo
ต่อหน่วย
$39.83
RFQ
944
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sullins Connector Solutions CONN EDGE ADAPT CARD-CARD 60POS - Active Tray Free Hanging (In-Line) 60 Gold 30.0µin (0.76µm) Beryllium Copper 0.062" (1.57mm) - Card Slot to Card Slot Polyphenylene Sulfide (PPS)
Default Photo
ต่อหน่วย
$39.71
RFQ
2,905
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sullins Connector Solutions CONN EDGE ADAPT CARD-CARD 56POS - Active Tray Panel Mount 56 Gold 30.0µin (0.76µm) Beryllium Copper 0.062" (1.57mm) Top Opening, Unthreaded, 0.125" (3.18mm) Dia Card Slot to Card Slot Polyphenylene Sulfide (PPS)
Default Photo
ต่อหน่วย
$39.49
RFQ
2,644
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sullins Connector Solutions CONN EDGE ADAPT CARD-CARD 56POS - Active Tray Free Hanging (In-Line) 56 Gold 30.0µin (0.76µm) Beryllium Copper 0.062" (1.57mm) - Card Slot to Card Slot Polyphenylene Sulfide (PPS)
EAC50FSLN
ต่อหน่วย
$38.18
RFQ
2,393
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sullins Connector Solutions CONN EDGE ADAPT CARD-CARD 100POS - Active Tray Free Hanging (In-Line) 100 Gold 30.0µin (0.76µm) Phosphor Bronze 0.062" (1.57mm) - Card Slot to Card Slot Polybutylene Terephthalate (PBT)
Default Photo
ต่อหน่วย
$38.18
RFQ
2,866
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sullins Connector Solutions CONN EDGE ADAPT CARD-CARD 100POS - Active Tray Panel Mount 100 Gold 30.0µin (0.76µm) Phosphor Bronze 0.062" (1.57mm) Top Opening, Unthreaded, 0.125" (3.18mm) Dia Card Slot to Card Slot Polybutylene Terephthalate (PBT)
Default Photo
ต่อหน่วย
$36.62
RFQ
989
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sullins Connector Solutions CONN EDGE ADAPT CARD-CARD 50POS - Active Tray Panel Mount 50 Gold 30.0µin (0.76µm) Beryllium Copper 0.062" (1.57mm) Top Opening, Unthreaded, 0.125" (3.18mm) Dia Card Slot to Card Slot Polyphenylene Sulfide (PPS)
Default Photo
ต่อหน่วย
$36.39
RFQ
1,170
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sullins Connector Solutions CONN EDGE ADAPT CARD-CARD 50POS - Active Tray Free Hanging (In-Line) 50 Gold 30.0µin (0.76µm) Beryllium Copper 0.062" (1.57mm) - Card Slot to Card Slot Polyphenylene Sulfide (PPS)
EAC43FSLN
ต่อหน่วย
$33.72
RFQ
2,516
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sullins Connector Solutions CONN EDGE ADAPT CARD-CARD 86POS - Active Tray Free Hanging (In-Line) 86 Gold 30.0µin (0.76µm) Phosphor Bronze 0.062" (1.57mm) - Card Slot to Card Slot Polybutylene Terephthalate (PBT)
Default Photo
ต่อหน่วย
$33.72
RFQ
2,465
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sullins Connector Solutions CONN EDGE ADAPT CARD-CARD 86POS - Active Tray Panel Mount 86 Gold 30.0µin (0.76µm) Phosphor Bronze 0.062" (1.57mm) Top Opening, Unthreaded, 0.125" (3.18mm) Dia Card Slot to Card Slot Polybutylene Terephthalate (PBT)
Default Photo
ต่อหน่วย
$33.28
RFQ
1,829
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sullins Connector Solutions CONN EDGE ADAPT CARD-CARD 44POS - Active Tray Panel Mount 44 Gold 30.0µin (0.76µm) Beryllium Copper 0.062" (1.57mm) Top Opening, Unthreaded, 0.125" (3.18mm) Dia Card Slot to Card Slot Polyphenylene Sulfide (PPS)
AAC22FSLN
ต่อหน่วย
$33.04
RFQ
2,611
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sullins Connector Solutions CONN EDGE ADAPT CARD-CARD 44POS - Active Tray Free Hanging (In-Line) 44 Gold 30.0µin (0.76µm) Beryllium Copper 0.062" (1.57mm) - Card Slot to Card Slot Polyphenylene Sulfide (PPS)
Default Photo
ต่อหน่วย
$31.18
RFQ
3,921
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sullins Connector Solutions CONN EDGE ADAPT CARD-CARD 40POS - Active Tray Panel Mount 40 Gold 30.0µin (0.76µm) Beryllium Copper 0.062" (1.57mm) Top Opening, Unthreaded, 0.125" (3.18mm) Dia Card Slot to Card Slot Polyphenylene Sulfide (PPS)
Default Photo
ต่อหน่วย
$30.94
RFQ
3,068
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sullins Connector Solutions CONN EDGE ADAPT CARD-CARD 40POS - Active Tray Free Hanging (In-Line) 40 Gold 30.0µin (0.76µm) Beryllium Copper 0.062" (1.57mm) - Card Slot to Card Slot Polyphenylene Sulfide (PPS)
EAC36FSLN
ต่อหน่วย
$29.25
RFQ
2,419
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sullins Connector Solutions CONN EDGE ADAPT CARD-CARD 72POS - Active Tray Free Hanging (In-Line) 72 Gold 30.0µin (0.76µm) Phosphor Bronze 0.062" (1.57mm) - Card Slot to Card Slot Polybutylene Terephthalate (PBT)
Default Photo
ต่อหน่วย
$29.25
RFQ
2,424
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sullins Connector Solutions CONN EDGE ADAPT CARD-CARD 72POS - Active Tray Panel Mount 72 Gold 30.0µin (0.76µm) Phosphor Bronze 0.062" (1.57mm) Top Opening, Unthreaded, 0.125" (3.18mm) Dia Card Slot to Card Slot Polybutylene Terephthalate (PBT)
Default Photo
ต่อหน่วย
$29.09
RFQ
1,025
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sullins Connector Solutions CONN EDGE ADAPT CARD-CARD 36POS - Active Tray Panel Mount 36 Gold 30.0µin (0.76µm) Beryllium Copper 0.062" (1.57mm) Top Opening, Unthreaded, 0.125" (3.18mm) Dia Card Slot to Card Slot Polyphenylene Sulfide (PPS)
Default Photo
ต่อหน่วย
$28.83
RFQ
2,807
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sullins Connector Solutions CONN EDGE ADAPT CARD-CARD 36POS - Active Tray Free Hanging (In-Line) 36 Gold 30.0µin (0.76µm) Beryllium Copper 0.062" (1.57mm) - Card Slot to Card Slot Polyphenylene Sulfide (PPS)