260 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Color Packaging Mounting Type Features Number of Positions Pitch Card Type Card Thickness Flange Feature Material - Insulation Note
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,298
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN CARDEDGE HSG 12POS .156 NAT KK® 2574 Obsolete Natural Bulk Panel Mount Flange 12 0.156" (3.96mm) Non Specified - Single Edge 0.062" (1.57mm) Top Mount Opening, Unthreaded, 0.128" (3.25mm) Dia Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Contacts Not Included
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,279
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN CARDEDGE HSG 10POS .156 NAT KK® 2574 Obsolete Natural Bulk Panel Mount Flange 10 0.156" (3.96mm) Non Specified - Single Edge 0.062" (1.57mm) Top Mount Opening, Unthreaded, 0.128" (3.25mm) Dia Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Contacts Not Included
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,033
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN CARDEDGE HSG 9POS 0.156 NAT KK® 2574 Obsolete Natural Bulk Panel Mount Flange 9 0.156" (3.96mm) Non Specified - Single Edge 0.062" (1.57mm) Top Mount Opening, Unthreaded, 0.128" (3.25mm) Dia Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Contacts Not Included
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,429
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN CARDEDGE HSG 9POS 0.156 NAT KK® 2574 Obsolete Natural Bulk Panel Mount Flange 9 0.156" (3.96mm) Non Specified - Single Edge 0.062" (1.57mm) Top Mount Opening, Unthreaded, 0.128" (3.25mm) Dia Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Contacts Not Included
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,171
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN CARDEDGE HSG 9POS 0.156 NAT KK® 2574 Obsolete Natural Bulk Panel Mount Flange 9 0.156" (3.96mm) Non Specified - Single Edge 0.062" (1.57mm) Top Mount Opening, Unthreaded, 0.128" (3.25mm) Dia Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Contacts Not Included
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
875
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN CARDEDGE HSG 8POS 0.156 NAT KK® 2574 Obsolete Natural Bulk Panel Mount Flange 8 0.156" (3.96mm) Non Specified - Single Edge 0.062" (1.57mm) Top Mount Opening, Unthreaded, 0.128" (3.25mm) Dia Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Contacts Not Included
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,335
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN CARDEDGE HSG 8POS 0.156 NAT KK® 2574 Obsolete Natural Bulk Panel Mount Flange 8 0.156" (3.96mm) Non Specified - Single Edge 0.062" (1.57mm) Top Mount Opening, Unthreaded, 0.128" (3.25mm) Dia Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Contacts Not Included
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
600
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN CARDEDGE HSG 7POS 0.156 NAT KK® 2574 Obsolete Natural Bulk Panel Mount Flange 7 0.156" (3.96mm) Non Specified - Single Edge 0.062" (1.57mm) Top Mount Opening, Unthreaded, 0.128" (3.25mm) Dia Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Contacts Not Included
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,622
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN CARDEDGE HSG 6POS 0.156 BLK KK® 2574 Obsolete Black Bulk Panel Mount Flange 6 0.156" (3.96mm) Non Specified - Single Edge 0.062" (1.57mm) Top Mount Opening, Unthreaded, 0.128" (3.25mm) Dia Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Contacts Not Included
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,970
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN CARDEDGE HSG 6POS 0.156 NAT KK® 2574 Obsolete Natural Bulk Panel Mount Flange 6 0.156" (3.96mm) Non Specified - Single Edge 0.062" (1.57mm) Top Mount Opening, Unthreaded, 0.128" (3.25mm) Dia Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Contacts Not Included
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,276
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN CARDEDGE HSG 6POS 0.156 NAT KK® 2574 Obsolete Natural Bulk Panel Mount Flange 6 0.156" (3.96mm) Non Specified - Single Edge 0.062" (1.57mm) Top Mount Opening, Unthreaded, 0.128" (3.25mm) Dia Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Contacts Not Included
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,937
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN CARDEDGE HSG 5POS 0.156 NAT KK® 2574 Obsolete Natural Bulk Panel Mount Flange 5 0.156" (3.96mm) Non Specified - Single Edge 0.062" (1.57mm) Top Mount Opening, Unthreaded, 0.128" (3.25mm) Dia Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Contacts Not Included
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,003
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN CARDEDGE HSG 3POS 0.156 NAT KK® 2574 Obsolete Natural Bulk Panel Mount Flange 3 0.156" (3.96mm) Non Specified - Single Edge 0.062" (1.57mm) Top Mount Opening, Unthreaded, 0.128" (3.25mm) Dia Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Contacts Not Included
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,493
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN CARDEDGE HSG 24POS .156 NAT KK® 2574 Obsolete Natural Bulk Free Hanging (In-Line) - 24 0.156" (3.96mm) Non Specified - Single Edge 0.062" (1.57mm) - Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Contacts Not Included
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,487
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN CARDEDGE HSG 22POS .156 BLK KK® 2574 Obsolete Black Bulk Free Hanging (In-Line) - 22 0.156" (3.96mm) Non Specified - Single Edge 0.062" (1.57mm) - Polyamide (PA), Nylon Contacts Not Included
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,181
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN CARDEDGE HSG 22POS .156 NAT KK® 2574 Obsolete Natural Bulk Free Hanging (In-Line) - 22 0.156" (3.96mm) Non Specified - Single Edge 0.062" (1.57mm) - Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Contacts Not Included
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,140
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN CARDEDGE HSG 22POS .156 NAT KK® 2574 Obsolete Natural Bulk Free Hanging (In-Line) - 22 0.156" (3.96mm) Non Specified - Single Edge 0.062" (1.57mm) - Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Contacts Not Included
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
973
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN CARDEDGE HSG 19POS .156 NAT KK® 2574 Obsolete Natural Bulk Free Hanging (In-Line) - 19 0.156" (3.96mm) Non Specified - Single Edge 0.062" (1.57mm) - Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Contacts Not Included
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,175
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN CARDEDGE HSG 18POS .156 NAT KK® 2574 Obsolete Natural Bulk Free Hanging (In-Line) - 18 0.156" (3.96mm) Non Specified - Single Edge 0.062" (1.57mm) - Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Contacts Not Included
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,100
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN CARDEDGE HSG 17POS .156 NAT KK® 2574 Obsolete Natural Bulk Free Hanging (In-Line) - 17 0.156" (3.96mm) Non Specified - Single Edge 0.062" (1.57mm) - Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Contacts Not Included
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,109
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN CARDEDGE HSG 16POS .156 NAT KK® 2574 Obsolete Natural Bulk Free Hanging (In-Line) - 16 0.156" (3.96mm) Non Specified - Single Edge 0.062" (1.57mm) - Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Contacts Not Included
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,815
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN CARDEDGE HSG 15POS .156 NAT KK® 2574 Obsolete Natural Bulk Free Hanging (In-Line) - 15 0.156" (3.96mm) Non Specified - Single Edge 0.062" (1.57mm) - Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Contacts Not Included
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,323
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN CARDEDGE HSG 12POS .156 NAT KK® 2574 Obsolete Natural Bulk Free Hanging (In-Line) - 12 0.156" (3.96mm) Non Specified - Single Edge 0.062" (1.57mm) - Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Contacts Not Included
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,866
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN CARDEDGE HSG 10POS .156 NAT KK® 2574 Obsolete Natural Bulk Free Hanging (In-Line) - 10 0.156" (3.96mm) Non Specified - Single Edge 0.062" (1.57mm) - Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Contacts Not Included
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
937
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN CARDEDGE HSG 9POS 0.156 NAT KK® 2574 Obsolete Natural Bulk Free Hanging (In-Line) - 9 0.156" (3.96mm) Non Specified - Single Edge 0.062" (1.57mm) - Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Contacts Not Included
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,472
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN CARDEDGE HSG 9POS 0.156 NAT KK® 2574 Obsolete Natural Bulk Free Hanging (In-Line) - 9 0.156" (3.96mm) Non Specified - Single Edge 0.062" (1.57mm) - Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Contacts Not Included
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
742
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN CARDEDGE HSG 9POS 0.156 NAT KK® 2574 Obsolete Natural Bulk Free Hanging (In-Line) - 9 0.156" (3.96mm) Non Specified - Single Edge 0.062" (1.57mm) - Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Contacts Not Included
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,146
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN CARDEDGE HSG 8POS 0.156 NAT KK® 2574 Obsolete Natural Bulk Free Hanging (In-Line) - 8 0.156" (3.96mm) Non Specified - Single Edge 0.062" (1.57mm) - Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Contacts Not Included
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
862
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN CARDEDGE HSG 8POS 0.156 NAT KK® 2574 Obsolete Natural Bulk Free Hanging (In-Line) - 8 0.156" (3.96mm) Non Specified - Single Edge 0.062" (1.57mm) - Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Contacts Not Included
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,789
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN CARDEDGE HSG 8POS 0.156 NAT KK® 2574 Obsolete Natural Bulk Free Hanging (In-Line) - 8 0.156" (3.96mm) Non Specified - Single Edge 0.062" (1.57mm) - Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Contacts Not Included