457 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Mounting Type Features Impedance Connector Type Frequency - Max Contact Finish Contact Material Connector Style Body Finish
320160014
รับรายงาน
RFQ
3,383
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Seeed Technology Co., Ltd CONN TERMINATOR PLUG SMA - Discontinued at Digi-Key Free Hanging, Cap - - Plug, Male Pin - - - SMA -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,991
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Hirose Electric Co Ltd RF TERMINATOR HT Last Time Buy Surface Mount - 50 Ohms - 10GHz - - - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
666
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Hirose Electric Co Ltd RF TERMINATOR HT Last Time Buy Surface Mount - 50 Ohms - 10GHz - - - -
VDV814-610
รับรายงาน
RFQ
3,703
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Klein Tools, Inc. CONN TERMINATOR PLUG F 75OHM - Obsolete Free Hanging, Cap - 75 Ohms Plug, Male Pin - - - F Type Nickel
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,454
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ITT Cannon, LLC TERMINATOR SMT RG316 - TWO LEG R - Active - - 50 Ohms - - - - Coaxial Tin
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,299
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ITT Cannon, LLC TERMINATOR SMT RG316 -TWO LEG RO - Active - - 50 Ohms - - - - Coaxial Tin
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,878
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ITT Cannon, LLC TERMINATOR SMT RG 316 - Active - - 50 Ohms - - - - Coaxial Tin
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,026
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ITT Cannon, LLC TERMINATOR RG316 - TWO LEGS ROHS - Active Through Hole - 50 Ohms - - - - Coaxial Tin
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,696
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ITT Cannon, LLC TERMINATOR 2 LEG RG 316 ROHS - Active Through Hole - 50 Ohms - - - - Coaxial Tin
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,672
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ITT Cannon, LLC TERMINATOR RG316 - TWO LEGS 10 P - Active Through Hole - 50 Ohms - - - - Coaxial Tin
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,108
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ITT Cannon, LLC TERMINATOR 2 LEG RG 316 - Active Through Hole - 50 Ohms - - - - Coaxial Tin
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,444
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ITT Cannon, LLC TERMINATOR RG316 - SINGLE LEG RO - Active Through Hole - 50 Ohms - - - - Coaxial Tin
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
754
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ITT Cannon, LLC TERMINATOR RG316 - SINGLE LEG RO - Active Through Hole - 50 Ohms - - - - Coaxial Tin
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,121
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ITT Cannon, LLC TERMINATOR RG316 - SINGLE LEG 10 - Active Through Hole - 50 Ohms - - - - Coaxial Tin
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,279
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ITT Cannon, LLC TERMINATOR 1 LEG RG 316 - Active Through Hole - 50 Ohms - - - - Coaxial Tin
8038-6004
รับรายงาน
RFQ
3,815
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Amphenol SV Microwave CONN TERMINATOR PLUG SMPS 50 OHM - Obsolete Free Hanging, Cap Full Detent 50 Ohms Plug, Male Pin 70GHz Gold Beryllium Copper SMPS Gold
8038-6003
รับรายงาน
RFQ
2,421
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Amphenol SV Microwave CONN TERMINATOR PLUG SMPS 50 OHM - Obsolete Free Hanging, Cap Smooth Bore 50 Ohms Plug, Male Pin 70GHz Gold Beryllium Copper SMPS Gold
8038-4001
รับรายงาน
RFQ
3,045
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Amphenol SV Microwave CONN TERMINATOR JACK SMPS 50 OHM - Obsolete Free Hanging, Cap - 50 Ohms Jack, Female Socket 40GHz Gold Beryllium Copper SMPS Gold
8032-6002
รับรายงาน
RFQ
686
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Amphenol SV Microwave CONN TERMINATOR PLUG SMPM 50 OHM - Obsolete Free Hanging, Cap Smooth Bore 50 Ohms Plug, Male Pin 40GHz Gold Beryllium Copper SMPM -
8032-6001
รับรายงาน
RFQ
1,899
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Amphenol SV Microwave CONN TERMINATOR PLUG SMPM 50 OHM - Obsolete Free Hanging, Cap Full Detent 50 Ohms Plug, Male Pin 40GHz Gold Beryllium Copper SMPM -
8032-4003
รับรายงาน
RFQ
1,634
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Amphenol SV Microwave CONN TERMINATOR JACK SMPM 50 OHM - Obsolete Free Hanging, Cap - 50 Ohms Jack, Female Socket 40GHz Gold Beryllium Copper SMPM Gold
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,774
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Cinch Connectivity Solutions Midwest Microwave CONN TERMINATOR PLUG SMA 50 OHM - Active Free Hanging, Cap Chain 50 Ohms Plug, Male Pin 8GHz - - SMA -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,520
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Cinch Connectivity Solutions Midwest Microwave CONN TERMINATOR JACK SMA 50 OHM - Active Free Hanging, Cap Chain 50 Ohms Jack, Female Socket 8GHz - - SMA -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,191
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Cinch Connectivity Solutions Midwest Microwave CONN TERMINATOR JACK SMA 50 OHM - Active Free Hanging, Cap - 50 Ohms Jack, Female Socket 8GHz - - SMA -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
919
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Cinch Connectivity Solutions Midwest Microwave CONN TERMINATOR JACK SMA 50 OHM - Active Free Hanging, Cap Chain 50 Ohms Jack, Female Socket 18GHz - - SMA -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,893
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Cinch Connectivity Solutions Midwest Microwave CONN TERMINATOR JACK SMA 50 OHM - Active Free Hanging, Cap Chain 50 Ohms Jack, Female Socket 26.5GHz - - SMA -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,361
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Cinch Connectivity Solutions Midwest Microwave CONN TERMINATOR JACK SMA 50 OHM - Active Free Hanging, Cap - 50 Ohms Jack, Female Socket 26.5GHz - - SMA -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,090
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Cinch Connectivity Solutions Midwest Microwave CONN TERMINATOR PLUG SMC 50 OHM - Active Free Hanging, Cap Chain 50 Ohms Plug, Male Pin 4GHz - - SMC -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,705
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Cinch Connectivity Solutions Midwest Microwave CONN TERMINATOR PLUG SMC 50 OHM - Active Free Hanging, Cap - 50 Ohms Plug, Male Pin 4GHz - - SMC -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,775
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Cinch Connectivity Solutions Midwest Microwave CONN TERMINATOR JACK SMC 50 OHM - Active Free Hanging, Cap Chain 50 Ohms Jack, Female Socket 4GHz - - SMC -