17 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Packaging Convert From (Adapter End) Convert To (Adapter End)
966
966
รับรายงาน
RFQ
786
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC CONN ADAPTER MICRO SD TO SD - Obsolete Bulk Secure Digital - microSD™ Secure Digital - SD
328030003
รับรายงาน
RFQ
2,997
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Seeed Technology Co., Ltd CONN ADAPTER MICRO SD TO SD - Obsolete Bulk Secure Digital - microSD™ Secure Digital - SD
328030004
รับรายงาน
RFQ
2,995
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Seeed Technology Co., Ltd CONN ADAPTER MICRO SD TO SD - Obsolete Bulk Secure Digital - microSD™ Secure Digital - SD
112990005
รับรายงาน
RFQ
3,880
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Seeed Technology Co., Ltd CONN ADAPTER MICRO SD TO SD - Obsolete Bulk Secure Digital - microSD™ Secure Digital - SD
101990007
รับรายงาน
RFQ
3,103
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Seeed Technology Co., Ltd CONN ADAPTER MICRO SD TO SD - Obsolete Bulk Secure Digital - microSD™ Secure Digital - SD
106-00351-11
รับรายงาน
RFQ
3,631
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Amphenol Commercial Products CONN ADAPTER MICRO SD TO SD - Obsolete Tray Secure Digital - microSD™ Secure Digital - SD
106-00069-10
รับรายงาน
RFQ
1,432
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Amphenol Commercial Products CONN ADAPTER MINI SD TO SD - Obsolete Tray Secure Digital - miniSD™ Secure Digital - SD
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,318
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
3M CONN ADAPTR COMP FLASH TO PCMCIA 468 Obsolete Bulk CompactFlash® - Type I PCMCIA - Type II
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,827
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
3M CONN ADAPTR COMP FLASH TO PCMCIA 468 Obsolete Bulk CompactFlash® - Type I PCMCIA - Type II
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,579
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN ADAPTER MINI SD TO SD 501471 Obsolete Tube Secure Digital - miniSD™ Secure Digital - SD
1693
ต่อหน่วย
$5.77
RFQ
1,086
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC GREEN SHORTENING MICROSD ADAPTER - Active Bulk Secure Digital - microSD™ Secure Digital - SD
1692
ต่อหน่วย
$5.77
RFQ
2,428
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC PINK SHORTENING MICROSD CARD ADA - Active Bulk Secure Digital - microSD™ Secure Digital - SD
1569
ต่อหน่วย
$5.77
RFQ
3,272
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC BLUE SHORTENING MICROSD CARD ADA - Active Bulk Secure Digital - microSD™ Secure Digital - SD
328030002
ต่อหน่วย
$2.86
RFQ
3,491
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Seeed Technology Co., Ltd CONN ADAPTER MICRO SD TO SD - Active Bulk Secure Digital - microSD™ Secure Digital - SD
106-00330-13
ต่อหน่วย
$0.71
RFQ
1,649
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Amphenol Commercial Products CONN ADAPTER MICRO SD TO MINI SD - Active Tray Secure Digital - microSD™ Secure Digital - miniSD™
106-00120-10
ต่อหน่วย
$0.70
RFQ
3,249
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Amphenol Commercial Products CONN ADAPTER MINI SD TO SD - Active Tray Secure Digital - miniSD™ Secure Digital - SD
1763
ต่อหน่วย
$5.77
RFQ
3,432
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC BLACK SHORTENING MICROSD ADAPTER - Active Bulk Secure Digital - microSD™ Secure Digital - SD