56 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Packaging Mounting Type Features Style Length - Overall Mounting Feature Pair Number Width - Overall Depth - Overall
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
655
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
3M 2810F50-M21A - Obsolete Bulk Wall/Backboard - 110 Block - Screw Holes - - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,731
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
HellermannTyton CONN WRG BLOCK 50 PAIR - Obsolete Bulk - - 110 Punch Down - - 50 - -
T110RM300-5
รับรายงาน
RFQ
632
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
HellermannTyton CONN WRG BLOCK 300PR PANEL - Obsolete Bulk 19" Mounting Rack (2u) - 110 Punch Down 19.00" (482.6mm) Panel 300 5.230" (132.84mm) -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,469
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
HellermannTyton CONN WRG BLOCK 288PR PANEL - Obsolete Bulk - - 110 Punch Down - Panel 288 - -
T110KIT2884
รับรายงาน
RFQ
883
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
HellermannTyton CONN WRG BLOCK 288PR W/LEGS - Obsolete Bulk Wall/Backboard - 110 Punch Down 10.71" (272.03mm) Legs 288 - 3.346" (85.00mm)
558840-1
รับรายงาน
RFQ
3,983
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CONN WRG BLOCK 100 PAIR 110CONNECT Discontinued at Digi-Key Bulk Wall/Backboard Black Lacing Strips 110 Punch Down 8.51" (216.15mm) - 100 3.50" (88.88mm) 1.55" (39.37mm)
558635-1
รับรายงาน
RFQ
1,301
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CONN WRG BLOCK 100PR PANEL 110CONNECT Discontinued at Digi-Key Bulk 19" Mounting Rack (1u) Black Lacing Strips 110 Punch Down 19.02" (482.99mm) Panel 100 1.75" (44.43mm) 2.19" (55.63mm)
Default Photo
ต่อหน่วย
$372.64
RFQ
3,416
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panduit Corp CONN WRG BLOCK 300 PAIR Pan-Punch® Active Bulk Wall/Backboard - 110 Punch Down 23.93" (607.80mm) - 300 8.50" (215.90mm) 7.18" (182.40mm)
Default Photo
ต่อหน่วย
$372.64
RFQ
3,008
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panduit Corp CONN WRG BLOCK 300 PAIR Pan-Punch® Active Bulk Wall/Backboard - 110 Block 23.93" (607.80mm) - 300 8.63" (219.20mm) 7.18" (182.40mm)
Default Photo
ต่อหน่วย
$254.86
RFQ
3,728
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panduit Corp CONN WRG BLOCK 200PR SCREW HOLES - Active Bulk Screw - Rack Mount 19.00" (482.6mm) Screw Holes 200 6.97" (177.0mm) 3.59" (91.1mm)
Default Photo
ต่อหน่วย
$245.54
RFQ
2,088
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panduit Corp CONN WRG BLOCK 100PR SCREW HOLES - Active Bulk Screw - Rack Mount 19.00" (482.6mm) Screw Holes 100 6.97" (177.0mm) 3.59" (91.1mm)
Default Photo
ต่อหน่วย
$216.27
RFQ
2,570
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panduit Corp CONN WRG BLOCK 300PR W/LEGS Pan-Punch® Active Bulk Wall/Backboard Label Holder 110 Punch Down 10.71" (272.03mm) Legs 300 3.45" (87.50mm) 3.38" (85.90mm)
Default Photo
ต่อหน่วย
$208.61
RFQ
2,709
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panduit Corp CONN WRG BLOCK 300PR W/LEGS Pan-Punch® Active Bulk Wall/Backboard - 110 Punch Down 10.71" (272.03mm) Legs 300 3.45" (87.50mm) 3.38" (85.90mm)
Default Photo
ต่อหน่วย
$182.78
RFQ
733
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panduit Corp CONN WRG BLOCK 100PR SCREW HOLES - Active Bulk Screw - Rack Mount 19.00" (482.6mm) Screw Holes 100 6.97" (177.0mm) 3.19" (81.10mm)
Default Photo
ต่อหน่วย
$172.69
RFQ
2,013
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
HellermannTyton CONN WRG BLOCK 192PR PANEL - Active Bulk 19" Mounting Rack (2u) - 110 Punch Down 19.00" (482.6mm) Panel 192 3.470" (88.26mm) 1.476" (37.50mm)
Default Photo
ต่อหน่วย
$142.46
RFQ
752
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
HellermannTyton CONN WRG BLOCK 300PR PANEL - Active Bulk 19" Mounting Rack (2u) - 110 Punch Down 19.00" (482.6mm) Panel 300 5.230" (132.84mm) -
T110KIT3005
ต่อหน่วย
$124.99
RFQ
2,132
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
HellermannTyton CONN WRG BLOCK 300 PAIR - Active Bulk Wall/Backboard - 110 Punch Down - - 300 - -
T110KIT3004
ต่อหน่วย
$124.99
RFQ
1,088
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
HellermannTyton CONN WRG BLOCK 300 PAIR - Active Bulk Wall/Backboard - 110 Punch Down - - 300 - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$114.75
RFQ
3,698
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
HellermannTyton CONN WRG BLOCK 96 PAIR - Active Bulk - - 110 Punch Down - - 96 - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$79.78
RFQ
2,554
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panduit Corp CONN WRG BLOCK 300PR W/LEGS Pan-Punch® Active Bulk Wall/Backboard - 110 Block 8.58" (218.0mm) Legs 300 10.71" (272.10mm) 3.38" (85.90mm)
Default Photo
ต่อหน่วย
$74.31
RFQ
1,458
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panduit Corp CONN WRG BLOCK 100PR W/LEGS Pan-Punch® Active Bulk Wall/Backboard - 110 Punch Down 10.71" (272.03mm) Legs 100 3.45" (87.50mm) 3.38" (85.90mm)
T110KIT964
ต่อหน่วย
$74.00
RFQ
2,830
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
HellermannTyton CONN WRG BLOCK 96PR W/LEGS - Active Bulk Wall/Backboard - 110 Punch Down 10.71" (272.03mm) Legs 96 - 3.346" (85.00mm)
Default Photo
ต่อหน่วย
$68.35
RFQ
3,455
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panduit Corp CONN WRG BLOCK 300 PAIR Pan-Punch® Active Bulk Wall/Backboard - 110 Block 8.58" (218.0mm) - 300 - 1.78" (45.20mm)
Default Photo
ต่อหน่วย
$66.24
RFQ
2,225
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panduit Corp CONN WRG BLOCK 100PR W/LEGS Pan-Punch® Active Bulk Wall/Backboard Label Holder 110 Block 10.71" (272.03mm) Legs 100 3.45" (87.50mm) 3.38" (85.90mm)
T110WBL288
ต่อหน่วย
$61.62
RFQ
1,070
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
HellermannTyton CONN WRG BLOCK 288PR W/LEGS - Active Bulk Wall/Backboard - 110 Punch Down - Legs 288 - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$57.41
RFQ
3,573
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
HellermannTyton CONN WRG BLOCK 100PR PANEL - Active Bulk 19" Mounting Rack (2u) - 110 Punch Down 19.00" (482.6mm) Panel 100 1.730" (43.94mm) -
Default Photo
ต่อหน่วย
$50.23
RFQ
3,019
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
HellermannTyton CONN WRG BLOCK 100PR PANEL - Active Bulk 19" Mounting Rack (2u) - 110 Punch Down 19.00" (482.6mm) Panel 100 1.730" (43.94mm) -
T110WBL300
ต่อหน่วย
$45.52
RFQ
3,414
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
HellermannTyton CONN WRG BLOCK 300PR W/LEGS - Active Bulk Wall/Backboard - 110 Punch Down 10.71" (272.03mm) Legs 300 - 3.346" (85.00mm)
Default Photo
ต่อหน่วย
$43.59
RFQ
3,937
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
HellermannTyton CONN WRG BLOCK 100PR PANEL - Active Bulk 19" Mounting Rack (2u) - 110 Punch Down 19.00" (482.6mm) Panel 100 1.730" (43.94mm) -
T110KIT1004
ต่อหน่วย
$43.59
RFQ
1,980
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
HellermannTyton CONN WRG BLOCK 100PR W/LEGS - Active Bulk Wall/Backboard - 110 Punch Down 10.71" (272.03mm) Legs 100 3.610" (91.70mm) 3.346" (85.00mm)