6870 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Material Packaging Mounting Type Connector Type Number of Rows Contact Finish Contact Finish Thickness Pitch Row Spacing Number of Contacts
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,944
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Mill-Max Manufacturing Corp. CONN SPRING CONT 27 POS .256 SMD 811 Obsolete Copper Alloy Tube Surface Mount Piston 1 Gold 20.0µin (0.51µm) 0.100" (2.54mm) - 27
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
764
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Mill-Max Manufacturing Corp. CONN SPRING CONT 26 POS .256 SMD 811 Obsolete Copper Alloy Tube Surface Mount Piston 1 Gold 20.0µin (0.51µm) 0.100" (2.54mm) - 26
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,266
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Mill-Max Manufacturing Corp. CONN SPRING CONT 25 POS .256 SMD 811 Obsolete Copper Alloy Tube Surface Mount Piston 1 Gold 20.0µin (0.51µm) 0.100" (2.54mm) - 25
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,516
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Mill-Max Manufacturing Corp. CONN SPRING CONT 24 POS .256 SMD 811 Obsolete Copper Alloy Tube Surface Mount Piston 1 Gold 20.0µin (0.51µm) 0.100" (2.54mm) - 24
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,215
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Mill-Max Manufacturing Corp. CONN SPRING CONT 23 POS .256 SMD 811 Obsolete Copper Alloy Tube Surface Mount Piston 1 Gold 20.0µin (0.51µm) 0.100" (2.54mm) - 23
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,023
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Mill-Max Manufacturing Corp. CONN SPRING CONT 22 POS .256 SMD 811 Obsolete Copper Alloy Tube Surface Mount Piston 1 Gold 20.0µin (0.51µm) 0.100" (2.54mm) - 22
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,349
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Mill-Max Manufacturing Corp. CONN SPRING CONT 21 POS .256 SMD 811 Obsolete Copper Alloy Tube Surface Mount Piston 1 Gold 20.0µin (0.51µm) 0.100" (2.54mm) - 21
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,423
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Mill-Max Manufacturing Corp. CONN SPRING CONT 20 POS .256 SMD 811 Obsolete Copper Alloy Tube Surface Mount Piston 1 Gold 20.0µin (0.51µm) 0.100" (2.54mm) - 20
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,024
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Mill-Max Manufacturing Corp. CONN SPRING CONT 19 POS .256 SMD 811 Obsolete Copper Alloy Tube Surface Mount Piston 1 Gold 20.0µin (0.51µm) 0.100" (2.54mm) - 19
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,255
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Mill-Max Manufacturing Corp. CONN SPRING CONT 18 POS .256 SMD 811 Obsolete Copper Alloy Tube Surface Mount Piston 1 Gold 20.0µin (0.51µm) 0.100" (2.54mm) - 18
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
917
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Mill-Max Manufacturing Corp. CONN SPRING CONT 17 POS .256 SMD 811 Obsolete Copper Alloy Tube Surface Mount Piston 1 Gold 20.0µin (0.51µm) 0.100" (2.54mm) - 17
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,220
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Mill-Max Manufacturing Corp. CONN SPRING CONT 16 POS .256 SMD 811 Obsolete Copper Alloy Tube Surface Mount Piston 1 Gold 20.0µin (0.51µm) 0.100" (2.54mm) - 16
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,619
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Mill-Max Manufacturing Corp. CONN SPRING CONT 15 POS .256 SMD 811 Obsolete Copper Alloy Tube Surface Mount Piston 1 Gold 20.0µin (0.51µm) 0.100" (2.54mm) - 15
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,524
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Mill-Max Manufacturing Corp. CONN SPRING CONT 14 POS .256 SMD 811 Obsolete Copper Alloy Tube Surface Mount Piston 1 Gold 20.0µin (0.51µm) 0.100" (2.54mm) - 14
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,972
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Mill-Max Manufacturing Corp. CONN SPRING CONT 13 POS .256 SMD 811 Obsolete Copper Alloy Tube Surface Mount Piston 1 Gold 20.0µin (0.51µm) 0.100" (2.54mm) - 13
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,499
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Mill-Max Manufacturing Corp. CONN SPRING CONT 12 POS .256 SMD 811 Obsolete Copper Alloy Tube Surface Mount Piston 1 Gold 20.0µin (0.51µm) 0.100" (2.54mm) - 12
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,643
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Mill-Max Manufacturing Corp. CONN SPRING CONT 11 POS .256 SMD 811 Obsolete Copper Alloy Tube Surface Mount Piston 1 Gold 20.0µin (0.51µm) 0.100" (2.54mm) - 11
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,647
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Mill-Max Manufacturing Corp. CONN SPRING CONT 10 POS .256 SMD 811 Obsolete Copper Alloy Tube Surface Mount Piston 1 Gold 20.0µin (0.51µm) 0.100" (2.54mm) - 10
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,264
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Mill-Max Manufacturing Corp. CONN SPRING CONT 09 POS .256 SMD 811 Obsolete Copper Alloy Tube Surface Mount Piston 1 Gold 20.0µin (0.51µm) 0.100" (2.54mm) - 9
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,015
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Mill-Max Manufacturing Corp. CONN SPRING CONT 08 POS .256 SMD 811 Obsolete Copper Alloy Tube Surface Mount Piston 1 Gold 20.0µin (0.51µm) 0.100" (2.54mm) - 8
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,630
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Mill-Max Manufacturing Corp. CONN SPRING CONT 07 POS .256 SMD 811 Obsolete Copper Alloy Tube Surface Mount Piston 1 Gold 20.0µin (0.51µm) 0.100" (2.54mm) - 7
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,551
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Mill-Max Manufacturing Corp. CONN SPRING CONT 06 POS .256 SMD 811 Obsolete Copper Alloy Tube Surface Mount Piston 1 Gold 20.0µin (0.51µm) 0.100" (2.54mm) - 6
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,947
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Mill-Max Manufacturing Corp. CONN SPRING CONT 05 POS .256 SMD 811 Obsolete Copper Alloy Tube Surface Mount Piston 1 Gold 20.0µin (0.51µm) 0.100" (2.54mm) - 5
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,758
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Mill-Max Manufacturing Corp. CONN SPRING CONT 04 POS .256 SMD 811 Obsolete Copper Alloy Tube Surface Mount Piston 1 Gold 20.0µin (0.51µm) 0.100" (2.54mm) - 4
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,405
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Mill-Max Manufacturing Corp. CONN SPRING CONT 03 POS .256 SMD 811 Obsolete Copper Alloy Tube Surface Mount Piston 1 Gold 20.0µin (0.51µm) 0.100" (2.54mm) - 3
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,015
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Mill-Max Manufacturing Corp. CONN SPRING CONT 02 POS .256 SMD 811 Obsolete Copper Alloy Tube Surface Mount Piston 1 Gold 20.0µin (0.51µm) 0.100" (2.54mm) - 2
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,733
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Mill-Max Manufacturing Corp. CONN SPRING CONT 01 POS .256 SMD 811 Obsolete Copper Alloy Tube Surface Mount Piston 1 Gold 20.0µin (0.51µm) - - 1
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,872
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Mill-Max Manufacturing Corp. CONN SPRING CONT 1 POS .295 SMT 811 Obsolete Copper Alloy Tube Surface Mount Piston 1 Gold 20.0µin (0.51µm) - - 1
Default Photo
ต่อหน่วย
$45.78
RFQ
2,783
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Mill-Max Manufacturing Corp. CONN SPRING-LOADED 826 Active Beryllium Copper Bulk Through Hole, Solder Cup Piston 2 Gold 20.0µin (0.51µm) 0.100" (2.54mm) 0.100" (2.54mm) 72
824-22-063-00-001000
ต่อหน่วย
$45.59
RFQ
798
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Mill-Max Manufacturing Corp. CONN HEADER SPRING 63POS SLD CUP 824 Active Beryllium Copper Bulk Through Hole, Solder Cup Piston 1 Gold 20.0µin (0.51µm) 0.100" (2.54mm) - 63