123 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Accessory Type Color For Use With/Related Products Packaging Features Body Material Body Finish Number of Pins
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,480
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors ILM ASSY WITHOUT COVER, WIDE, LG Obsolete - - - - - - - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,263
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors COVER CAP LGA SOCKET 1944 (G34) - Obsolete Cap (Cover) Black LGA G34 Sockets Bulk - Thermoplastic - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,813
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN SCKT COVER FOR CAMERA SCKT 105189 Obsolete Cover Silver Camera Socket Bulk - Stainless Steel - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,176
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN SCKT PAN SCREW FOR LGA115X 47597 Obsolete Pan Screw Silver LGA 115X Connectors Bulk - Steel - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,794
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN SCKT SHOULDER SCREW FOR LGA 47597 Obsolete Shoulder Screw Silver LGA 115X Connectors Bulk - Steel - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,056
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN SCKT ILM ASSEM FOR LGA115X 47596 Obsolete ILM Assembly - LGA 115X Connectors Bulk Cover - - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
675
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN SCKT ILM ASSEM FOR LGA13XX 47593 Obsolete ILM Assembly - LGA 13XX Connectors Bulk - - - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,464
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN SCKT ILM ASSEM FOR LGA115X 47596 Obsolete ILM Assembly Silver LGA 115X Connectors Bulk Cover Steel Nickel -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,039
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN SCKT ILM ASSEM FOR LGA115X 47596 Obsolete ILM Assembly Silver LGA 115X Connectors Bulk - Steel - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,408
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CONN SOCKET ACT MECH FOR LGAG34 - Obsolete Actuation Mechanism - LGA G34 Sockets Bulk - - - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
858
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN SCKT ILM ASSEM FOR LGA115X 47596 Obsolete ILM Assembly - LGA 115X Connectors Bulk - - - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,455
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN SCKT ILM ASSEM FOR LGA115X 47596 Obsolete ILM Assembly Silver LGA 115X Connectors Bulk - Steel Nickel -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,757
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN SCKT BACK PLATE FOR LGA115X 47596 Obsolete Back Plate - LGA 115X Connectors Bulk Mounting Hardware - - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,643
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN SCKT ILM ASSEM FOR LGA115X 47596 Obsolete ILM Assembly - LGA 115X Connectors Bulk Mounting Hardware - - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,287
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN SCKT BACK PLATE FOR LGA115X 47596 Obsolete Back Plate Silver LGA 115X Connectors Bulk Mounting Hardware Steel Nickel -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,464
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN SCKT BACK PLATE FOR LGA115X 47596 Obsolete Back Plate Silver LGA 115X Connectors Bulk Mounting Hardware Steel Nickel -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,262
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN SCKT BACK PLATE FOR LGA115X 47596 Obsolete Back Plate Silver LGA 115X Connectors Bulk - Steel Nickel -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,479
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN SCKT BACK PLATE FOR LGA115X 47596 Obsolete Back Plate Silver LGA 115X Connectors Bulk - Steel Nickel -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
716
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN SCKT ILM ASSEM FOR LGA115X 47596 Obsolete ILM Assembly - LGA 115X Connectors Bulk - - - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,793
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN SCKT ILM ASSEM FOR LGA13XX 47593 Obsolete ILM Assembly - LGA 13XX Connectors Bulk - - - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,817
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN SCKT BACK PLATE FOR LGA13XX 47593 Obsolete Back Plate Silver LGA 13XX Connectors Bulk - Steel Nickel -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
660
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN SCKT BACK PLATE FOR LGA13XX 47593 Obsolete Back Plate Silver LGA 13XX Connectors Bulk - Steel Nickel -
0473370005
รับรายงาน
RFQ
1,347
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC CONN SCKT COVER FOR CAMERA SCKT 47337 Active Cover Silver Camera Socket Bulk - Stainless Steel - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
660
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CONN SCKT BACKPLATE FOR LGA1366 - Obsolete Backplate and Lever Kit - LGA1366 Sockets Bulk - - - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
645
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CONN SCKT BACKPLATE FOR LGA1366 - Obsolete Backplate and Lever Kit - LGA1366 Sockets Bulk - - - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,710
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CONN SCKT BACKPLATE FOR LGA1366 - Obsolete Backplate and Lever Kit - LGA1366 Sockets Bulk - - - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,251
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CONN SCKT BACKPLATE FOR LGA1366 - Obsolete Backplate and Lever Kit - LGA1366 Sockets Bulk - - - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,851
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CONN SCKT BACKPLATE FOR LGA1366 - Obsolete Backplate and Lever Kit - LGA1366 Sockets Bulk - - - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,924
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CONN SCKT BACKPLATE FOR LGA1366 - Obsolete Backplate and Lever Kit - LGA1366 Sockets Bulk - - - -
2013882-1
รับรายงาน
RFQ
3,634
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CONN SCKT BACKPLATE FOR LGA1156 - Obsolete Backplate and Lever Kit Silver LGA1156 Sockets Bulk - - - -