1445 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Color Type Style Length - Overall Size Insulation Length - Pin
FSD78-8-5K0
รับรายงาน
RFQ
1,334
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panduit Corp FERRULE INS - Obsolete Black Single Wire DIN 14.50mm 16 AWG (1.50mm²) Insulated 8.00mm
FSD78-8-5K0
รับรายงาน
RFQ
2,301
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panduit Corp FERRULE INS - Obsolete Black Single Wire DIN 14.50mm 16 AWG (1.50mm²) Insulated 8.00mm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,890
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panduit Corp FERRULE INS - Obsolete Red Single Wire DIN 14.50mm 18 AWG (1.00mm²) Insulated 8.00mm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,312
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panduit Corp FERRULE INS - Obsolete Gray Single Wire DIN 14.50mm 18 AWG (0.75mm²) Insulated 8.00mm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,079
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors WIRE PIN 6 MM2X12 LG - Obsolete Yellow Single Wire DIN 20.00mm 10 AWG (6.00mm²) Insulated 12.00mm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,849
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Greenlee Communications WIRE FERL INSUL - Obsolete Blue Single Wire DIN 40.00mm 1/0 AWG (50.00mm²) Insulated 25.00mm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,389
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Greenlee Communications WIRE FERL INSUL - Obsolete Red Single Wire DIN 39.00mm 2 AWG (35mm²) Insulated 25.00mm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,333
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Greenlee Communications WIRE FERL INSUL - Obsolete Red Single Wire DIN 30.00mm 2 AWG (35mm²) Insulated 18.00mm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,055
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Greenlee Communications WIRE FERL INSUL - Obsolete Yellow Single Wire DIN 36.00mm 4 AWG (25mm²) Insulated 22.00mm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,103
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Greenlee Communications WIRE FERL INSUL - Obsolete Yellow Single Wire DIN 30.00mm 4 AWG (25mm²) Insulated 16.00mm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,884
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Greenlee Communications WIRE FERL INSUL - Obsolete Blue Single Wire DIN 28.00mm 6 AWG (16mm²) Insulated 18.00mm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,503
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Greenlee Communications WIRE FERL INSUL - Obsolete Red Single Wire DIN 28.00mm 8 AWG (10mm²) Insulated 18.00mm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,160
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Greenlee Communications WIRE FERL INSUL - Obsolete Red Single Wire DIN 22.00mm 8 AWG (10mm²) Insulated 12.00mm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,382
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Greenlee Communications WIRE FERL INSUL - Obsolete Yellow Single Wire DIN 26.00mm 10 AWG (6.00mm²) Insulated 18.00mm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,280
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Greenlee Communications WIRE FERL INSUL - Obsolete Yellow Single Wire DIN 20.00mm 10 AWG (6.00mm²) Insulated 12.00mm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,553
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Greenlee Communications WIRE FERL INSUL - Obsolete Gray Single Wire DIN 26.00mm 12 AWG (4.00mm²) Insulated 18.00mm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,069
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Greenlee Communications WIRE FERL INSUL - Obsolete Blue Single Wire DIN 14.00mm 14 AWG (2.50mm²) Insulated 8.00mm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,525
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Greenlee Communications WIRE FERL INSUL - Obsolete Black Single Wire DIN 14.00mm 16 AWG (1.50mm²) Insulated 8.00mm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,496
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Greenlee Communications WIRE FERL INSUL - Obsolete Black Single Wire DIN 24.00mm 16 AWG (1.50mm²) Insulated 18.00mm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,139
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Greenlee Communications WIRE FERL INSUL - Obsolete Black Single Wire DIN 18.00mm 16 AWG (1.50mm²) Insulated 12.00mm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
715
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Greenlee Communications WIRE FERL INSUL - Obsolete Black Single Wire DIN 16.00mm 16 AWG (1.50mm²) Insulated 8.00mm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,851
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Greenlee Communications WIRE FERL INSUL - Obsolete Red Single Wire DIN 18.00mm 18 AWG (1.00mm²) Insulated 12.00mm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,851
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Greenlee Communications WIRE FERL INSUL - Obsolete Red Single Wire DIN 16.00mm 18 AWG (1.00mm²) Insulated 10.00mm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,499
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Greenlee Communications WIRE FERL INSUL - Obsolete Gray Single Wire DIN 14.00mm 18 AWG (0.75mm²) Insulated 8.00mm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,315
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Greenlee Communications WIRE FERL INSUL - Obsolete Gray Single Wire DIN 12.00mm 18 AWG (0.75mm²) Insulated 6.00mm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,361
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Greenlee Communications WIRE FERL INSUL - Obsolete Gray Single Wire DIN 18.00mm 18 AWG (0.75mm²) Insulated 12.00mm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,158
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Greenlee Communications WIRE FERL INSUL - Obsolete Gray Single Wire DIN 16.00mm 18 AWG (0.75mm²) Insulated 10.00mm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,665
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Greenlee Communications WIRE FERL INSUL - Obsolete Beige Single Wire - 39.00mm 2 AWG (35mm²) Insulated 25.00mm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,512
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Greenlee Communications WIRE FERL INSUL - Obsolete Beige Single Wire - 30.00mm 2 AWG (35mm²) Insulated 16.00mm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,266
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Greenlee Communications WIRE FERL INSUL - Obsolete Brown Single Wire - 35.00mm 4 AWG (25mm²) Insulated 22.00mm