41 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Accessory Type For Use With/Related Products
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,642
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CONN GROUNDING STRAP PWR RING - Obsolete Grounding Strap Power Ring
Default Photo
ต่อหน่วย
$612.51
RFQ
708
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
3M SIGNAL AND CONTROL INLINE SPLICI Scotchcast™ Active Splice Enclosure Kit Scotchlok™ Butt Splices
Default Photo
ต่อหน่วย
$272.04
RFQ
3,182
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
3M SIGNAL AND CONTROL INLINE SPLICI Scotchcast™ Active Splice Enclosure Kit Scotchlok™ Butt Splices
Default Photo
ต่อหน่วย
$104.11
RFQ
2,602
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
3M SIGNAL AND CONTROL INLINE SPLICI Scotchcast™ Active Splice Enclosure Kit Scotchlok™ Butt Splices
CLRCVR3-1
ต่อหน่วย
$39.60
RFQ
659
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panduit Corp CLEAR HTAP COVER FOR HTCT 250 - Active Cover H-TAP Splices
Default Photo
ต่อหน่วย
$34.65
RFQ
1,006
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panduit Corp CLEAR HTAP COVER FOR HTCT 2 AWG - Active Cover H-TAP Splices
Default Photo
ต่อหน่วย
$32.78
RFQ
2,694
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Amphenol Sine Systems Corp COVER ACTIVE PINLOCK 8MM 50PCS RADSOK® Active Cover Radsok® Housings
Default Photo
ต่อหน่วย
$32.78
RFQ
1,198
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Amphenol Sine Systems Corp COVER ACTIVE PINLOCK 8MM 50PCS RADSOK® Active Cover Radsok® Housings
Default Photo
ต่อหน่วย
$27.34
RFQ
1,592
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panduit Corp CLEAR HTAP COVER FOR HTCT 8-6 AW - Active Cover H-TAP Splices
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.84
RFQ
1,658
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CAPOT PC 5V - Active Cover Quick Connects Housings
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.78
RFQ
2,034
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CONN WIRE PLUG ECONOSEAL EconoSeal III 250 Active Plug, Sealing Econoseal III Housings
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.70
RFQ
1,131
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CONN CABLE SEAL 15-20AWG ORG EconoSeal III 250 Active Plug, Sealing Econoseal III Housings
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.66
RFQ
1,614
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CONN CABLE SEAL 12-14AWG YLW EconoSeal III 250 Active Plug, Sealing Econoseal III Housings
178024-7
ต่อหน่วย
$0.50
RFQ
830
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors 250 DBL LOCK PLATE 6P 250 Active Lock Plate -
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.47
RFQ
3,136
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CONN LOCK PLATE 8POS WHITE EconoSeal III 250 Active Lock Plate Econoseal III Housings
4405
ต่อหน่วย
$0.38
RFQ
3,617
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Keystone Electronics STRIP BACKING INS 1/32" 4 1/2"L - Active Terminal Strip Backing Terminal Strip
4404
ต่อหน่วย
$0.38
RFQ
900
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Keystone Electronics STRIP BACKING INS 1/32" 3 3/4"L - Active Terminal Strip Backing Terminal Strip
4403
ต่อหน่วย
$0.37
RFQ
3,105
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Keystone Electronics STRIP BACKING INS 1/32" 3"L - Active Terminal Strip Backing Terminal Strip
4402
ต่อหน่วย
$0.37
RFQ
3,542
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Keystone Electronics STRIP BACKING INS 1/32" 2 1/4"L - Active Terminal Strip Backing Terminal Strip
4401
ต่อหน่วย
$0.37
RFQ
3,001
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Keystone Electronics STRIP BACKING INS 1/32" 1 1/2"L - Active Terminal Strip Backing Terminal Strip
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.27
RFQ
979
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CONN LOCK PLATE 4POS WHITE EconoSeal III 250 Active Lock Plate Econoseal III Housings
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.22
RFQ
2,698
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CONN LOCK PLATE 2POS WHITE EconoSeal III 250 Active Lock Plate Econoseal III Housings
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.19
RFQ
606
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CONN LOCK PLATE 8POS WHITE EconoSeal III 250 Active Lock Plate Econoseal III Housings
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.19
RFQ
2,510
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors RUBBER PLUG GRAY FOR 187 SEALD EconoSeal III 187 Active Plug, Sealing Econoseal III Housings
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.17
RFQ
1,514
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors RUBBER PLUG FOR SEALED CONN. EconoSeal III 187 Active Plug, Sealing Econoseal III Housings
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.17
RFQ
2,908
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CONN LOCK PLATE 4POS WHITE EconoSeal III 250 Active Lock Plate Econoseal III Housings
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.16
RFQ
3,018
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CONN LOCK PLATE 2POS WHITE EconoSeal III 250 Active Lock Plate Econoseal III Housings
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.15
RFQ
1,594
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors SEAL, NG9K - Active Wire Seal Terminals
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.05
RFQ
2,442
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CLUSTER BLOCK 3P CLIP TPA HSG - Active Terminal Position Assurance (TPA) Cluster Block Housings
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.05
RFQ
742
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors 110 POSITIVE DBL L/PLATE 3P Positive Lock EX Active Lock Plate 0.110" (2.79mm) Quick Connects