46 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Mounting Type Style Contact Finish Length - Overall Contact Material Terminal Type Stud/Tab Size Hole Diameter
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,632
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Keystone Electronics CONN TERM LUG RING FLAT - Obsolete Flat Smooth Edge Tin 1.108" (28.14mm) Copper - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.55
RFQ
3,513
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Keystone Electronics CONN TERM LUG FLAT 1PC - Active Flat - - - - - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.39
RFQ
1,097
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Keystone Electronics CONN TERM LUG RING #4 FLAT - Active Flat Smooth Edge Tin 0.650" (16.50mm) Brass - 4 Stud -
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.35
RFQ
3,798
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Keystone Electronics CONN TERM LUG RING #6 FLAT - Active Flat Smooth Edge Tin 0.650" (16.50mm) Brass - 6 Stud -
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.35
RFQ
2,180
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Keystone Electronics CONN TERM LUG RING #8 FLAT - Active Flat Smooth Edge Tin 0.650" (16.50mm) Brass - 8 Stud -
7340
ต่อหน่วย
$0.16
RFQ
3,203
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Keystone Electronics CONN TERM LUG RING FLAT - Active Flat Smooth Edge Tin 0.687" (17.45mm) Brass Standard - 0.078" (1.98mm)
4704
ต่อหน่วย
$0.31
RFQ
1,388
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Keystone Electronics CONN TERM LUG FLAT 1PC - Active Flat - - - - - - -
7316
ต่อหน่วย
$0.18
RFQ
1,597
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Keystone Electronics CONN TERM LUG LOCKWASHR #8 ANGLE - Active Angled Lockwasher, Internal Tooth Tin 0.718" (18.24mm) Brass Long Stem, Straight 8 Stud 0.093" (2.36mm)
4001
ต่อหน่วย
$0.18
RFQ
728
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Keystone Electronics CONN TERM LUG RING TH - Active Through Hole Smooth Edge Tin 0.562" (14.27mm) Brass PCB, Long Tail - -
917
917
ต่อหน่วย
$0.18
RFQ
2,942
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Keystone Electronics CONN TERM LUG LOCKWASHER #8 FLAT - Active Flat Lockwasher, Internal Tooth Tin 0.734" (18.64mm) Brass Long Stem, Straight 8 Stud 0.093" (2.36mm)
910
910
ต่อหน่วย
$0.17
RFQ
1,073
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Keystone Electronics CONN TERM LUG LOCKWASHER #4 FLAT - Active Flat Lockwasher, Internal Tooth Tin 0.718" (18.24mm) Brass Standard 4 Stud 0.093" (2.36mm)
907
907
ต่อหน่วย
$0.29
RFQ
3,631
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Keystone Electronics CONN TERM LUG LOCKWASHER FLAT - Active Flat Lockwasher, Internal Tooth Tin 0.464" (11.79mm) Brass Standard - 0.078" (1.98mm)
4712
ต่อหน่วย
$0.27
RFQ
1,812
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Keystone Electronics CONN TERM LUG FLAT - Active Flat - - - - - - -
916
916
ต่อหน่วย
$0.18
RFQ
2,239
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Keystone Electronics CONN TERM LUG LOCKWASHER #6 FLAT - Active Flat Lockwasher, Internal Tooth Tin 0.734" (18.64mm) Brass Long Stem, Straight 6 Stud 0.093" (2.36mm)
7314
ต่อหน่วย
$0.18
RFQ
3,177
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Keystone Electronics CONN TERM LUG LOCKWASHR #4 ANGLE - Active Angled Lockwasher, Internal Tooth Tin 0.718" (18.24mm) Brass Long Stem, Straight 4 Stud 0.093" (2.36mm)
909
909
ต่อหน่วย
$0.18
RFQ
2,155
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Keystone Electronics CONN TERM LUG LOCKWASHER #4 FLAT - Active Flat Lockwasher, Internal Tooth Tin 0.734" (18.64mm) Brass Long Stem, Straight 4 Stud 0.093" (2.36mm)
4000
ต่อหน่วย
$0.18
RFQ
2,464
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Keystone Electronics CONN TERM LUG RING TH - Active Through Hole Smooth Edge Tin 0.500" (12.70mm) Brass PCB, Long Tail - -
906
906
ต่อหน่วย
$0.18
RFQ
2,621
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Keystone Electronics CONN TERM LUG LOCKWASHER #8 FLAT - Active Flat Lockwasher, Internal Tooth Tin 0.718" (18.24mm) Brass Standard 8 Stud 0.093" (2.36mm)
7315
ต่อหน่วย
$0.18
RFQ
1,832
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Keystone Electronics CONN TERM LUG LOCKWASHR #6 ANGLE - Active Angled Lockwasher, Internal Tooth Tin 0.718" (18.24mm) Brass Long Stem, Straight 6 Stud 0.093" (2.36mm)
905
905
ต่อหน่วย
$0.17
RFQ
2,868
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Keystone Electronics CONN TERM LUG LOCKWASHER #8 FLAT - Active Flat Lockwasher, Internal Tooth Tin 0.875" (22.23mm) Brass Long Stem, Shaped 8 Stud 0.093" (2.36mm)
7319
ต่อหน่วย
$0.17
RFQ
824
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Keystone Electronics CONN TERM LUG LOCKWASHR #8 ANGLE - Active Angled Lockwasher, Internal Tooth Tin 0.812" (20.62mm) Brass Long Stem, Shaped 8 Stud 0.093" (2.36mm)
918
918
ต่อหน่วย
$0.17
RFQ
1,796
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Keystone Electronics CONN TERM LUG LOCKWASHER #6 FLAT - Active Flat Lockwasher, Internal Tooth Tin 0.718" (18.24mm) Brass Standard 6 Stud 0.093" (2.36mm)
913
913
ต่อหน่วย
$0.17
RFQ
833
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Keystone Electronics CONN TERM LUG LOCKWASHR #10 FLAT - Active Flat Lockwasher, Internal Tooth Tin 0.875" (22.23mm) Brass Long Stem, Shaped 10 Stud 0.093" (2.36mm)
7313
ต่อหน่วย
$0.17
RFQ
785
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Keystone Electronics CONN TERM LUG LOCKWASHR #8 ANGLE - Active Angled Lockwasher, Internal Tooth Tin 0.640" (16.26mm) Brass Standard 8 Stud 0.093" (2.36mm)
7317
ต่อหน่วย
$0.17
RFQ
914
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Keystone Electronics CONN TERM LUG LOCKWASHR #4 ANGLE - Active Angled Lockwasher, Internal Tooth Tin 0.812" (20.62mm) Brass Long Stem, Shaped 4 Stud 0.093" (2.36mm)
904
904
ต่อหน่วย
$0.17
RFQ
1,682
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Keystone Electronics CONN TERM LUG LOCKWASHER #6 FLAT - Active Flat Lockwasher, Internal Tooth Tin 0.875" (22.23mm) Brass Long Stem, Shaped 6 Stud 0.093" (2.36mm)
4003
ต่อหน่วย
$0.17
RFQ
1,953
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Keystone Electronics CONN TERM LUG RING TH - Active Through Hole Smooth Edge Tin 1.000" (25.40mm) Brass PCB, Long Tail - -
7318
ต่อหน่วย
$0.17
RFQ
1,825
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Keystone Electronics CONN TERM LUG LOCKWASHR #6 ANGLE - Active Angled Lockwasher, Internal Tooth Tin 0.812" (20.62mm) Brass Long Stem, Shaped 6 Stud 0.093" (2.36mm)
7311
ต่อหน่วย
$0.17
RFQ
3,915
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Keystone Electronics CONN TERM LUG LOCKWASHR #4 ANGLE - Active Angled Lockwasher, Internal Tooth Tin 0.640" (16.26mm) Brass Standard 4 Stud 0.093" (2.36mm)
903
903
ต่อหน่วย
$0.17
RFQ
3,279
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Keystone Electronics CONN TERM LUG LOCKWASHER #4 FLAT - Active Flat Lockwasher, Internal Tooth Tin 0.875" (22.23mm) Brass Long Stem, Shaped 4 Stud 0.093" (2.36mm)