175 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Accessory Type For Use With/Related Products
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,654
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Omron Electronics Inc-EMC Div DVI DUST COVER XM4M Obsolete Cover, Dust DVI Connectors
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,469
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC EVC BOOT PARCHMENT WHITE - Active Boot -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,098
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC THUMB SCREW 573MM EVCCON 7175710 - Obsolete Thumb Screw -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,940
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC JACK SCREW WHITE 717571000 - Obsolete Jackscrew -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,534
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC EVC BOOT 799300003 - Active Boot MicroCross™ DVI Connectors
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,978
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC EVC THUMB SCREW - Active Thumb Screw MicroCross™ DVI Connectors
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,385
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC EVC THUMB SCREW 799292006 - Active Thumb Screw MicroCross™ DVI Connectors
2023352-1
รับรายงาน
RFQ
1,915
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CONN SHELL LCEDI 30POS SR Obsolete Shell, Lower LCEDI Connectors
2023352-1
รับรายงาน
RFQ
1,397
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CONN SHELL LCEDI 30POS SR Obsolete Shell, Lower LCEDI Connectors
2023352-1
รับรายงาน
RFQ
1,491
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors CONN SHELL LCEDI 30POS SR Obsolete Shell, Lower LCEDI Connectors
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
686
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC SHIELD LOW MICRO USB PLUG B TYPE 47516 Obsolete Shell, Lower USB - microUSB B Plug
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,713
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC SHIELD MICRO USB PLUG B TYPE 47516 Obsolete Shell, Upper USB - microUSB B Plug
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,959
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC PLUG CONTACT UNIT (B-TYPE) 47516 Obsolete Contact Assembly 47516 Series Shells
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,695
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC COVER FOR DISPLAYPORT 47271 Obsolete Cover, Top DisplayPort Plugs
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,038
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC SHELL FOR MINI PLUG 105061 Obsolete Housing DisplayPort, Mini Plug
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,766
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC SHELL FOR MINI PLUG 105061 Obsolete Housing DisplayPort, Mini Plug
0717810001
รับรายงาน
RFQ
3,530
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Molex, LLC PANEL MOUNT JACKPOST SCREWS MicroCross™ DVI 71781 Obsolete Hex Head Screw MicroCross™ DVI Connectors
ZX10-SLDB(3.3)(01)
รับรายงาน
RFQ
1,695
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Hirose Electric Co Ltd SHIELD PLATE BTTM FOR ZX10 PLUG ZX Obsolete Shielding Plate, Bottom USB - microUSB B Plug
ZX10-SLDB(3.3)(01)
รับรายงาน
RFQ
2,582
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Hirose Electric Co Ltd SHIELD PLATE BTTM FOR ZX10 PLUG ZX Obsolete Shielding Plate, Bottom USB - microUSB B Plug
ZX10-SLDB(3.3)(01)
รับรายงาน
RFQ
1,272
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Hirose Electric Co Ltd SHIELD PLATE BTTM FOR ZX10 PLUG ZX Obsolete Shielding Plate, Bottom USB - microUSB B Plug
ZX10-B-SLDA
รับรายงาน
RFQ
1,060
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Hirose Electric Co Ltd SHIELD PLATE TOP FOR ZX10 PLUG ZX Obsolete Shielding Plate, Top USB - microUSB B Plug
ZX10-B-SLDA
รับรายงาน
RFQ
3,409
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Hirose Electric Co Ltd SHIELD PLATE TOP FOR ZX10 PLUG ZX Obsolete Shielding Plate, Top USB - microUSB B Plug
ZX10-B-SLDA
รับรายงาน
RFQ
3,996
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Hirose Electric Co Ltd SHIELD PLATE TOP FOR ZX10 PLUG ZX Obsolete Shielding Plate, Top USB - microUSB B Plug
FWFTVC7N
รับรายงาน
RFQ
3,057
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Amphenol PCD CAP FOR JAM-NUT FIREWIRE RECEPT FW Field TV Obsolete Cover Firewire (IEEE 1394) Receptacles
FWFTVC6N
รับรายงาน
RFQ
1,296
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Amphenol PCD CAP FOR FIREWIRE PLUG FW Field TV Obsolete Cover Firewire (IEEE 1394) Plugs
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
942
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Amphenol PCD CAP FW METALLIC FOR JAM NUT RCPT FW Field TV Obsolete Cover Firewire (IEEE 1394) Receptacles
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
937
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Amphenol PCD CAP FW METALLIC FOR PLUG GREEN FW Field TV Obsolete Cover Firewire (IEEE 1394) Plugs
FWFTVC2G
รับรายงาน
RFQ
1,049
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Amphenol PCD CAP FW METAL FOR SQ FLANGE RCPT FW Field TV Obsolete Cover Firewire (IEEE 1394) Receptacles
A-USBPB-HOOD
รับรายงาน
RFQ
3,502
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Assmann WSW Components CONN HOOD USB B-MALE - Obsolete Hood USB - B Plug
A-USBPA-HOOD
รับรายงาน
RFQ
1,887
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Assmann WSW Components CONN HOOD USB A-MALE - Obsolete Hood USB - A Plug