389309 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.78
RFQ
5,559
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Diodes Incorporated Crystals
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.87
RFQ
5,559
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Diodes Incorporated Crystals
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.78
RFQ
5,559
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Diodes Incorporated Crystals
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.78
RFQ
5,559
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Diodes Incorporated Crystals
Default Photo
ต่อหน่วย
$5.94
RFQ
5,559
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Diodes Incorporated SMD Crystal Oscilator
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.62
RFQ
5,559
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Raltron Electronics Crystals
Default Photo
ต่อหน่วย
$1.35
RFQ
5,559
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Diodes Incorporated SMD Crystal Oscilator
Default Photo
ต่อหน่วย
$1.35
RFQ
5,559
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Diodes Incorporated Crystals
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.88
RFQ
5,559
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Raltron Electronics Crystals
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.34
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Ecliptek Crystal Resonator 14.7456MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 18pF FUN...
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.34
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Ecliptek Crystal Resonator 27MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 18pF FUND 4...
Default Photo
ต่อหน่วย
$1.27
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Ecliptek Oscillator XO 40MHz ±50ppm 15pF LVCMOS 55% 3.3V 4-Pin CSMD T...
Default Photo
ต่อหน่วย
$1.24
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Ecliptek Oscillator XO 24.576MHz ±50ppm 15pF LVCMOS 55% 3.3V 4-Pin CSMD...
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.61
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Ecliptek Crystal Resonator 8MHz ±30ppm (Tol) ±50ppm (Stability) 18pF FUND 90...
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.34
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Ecliptek Crystal Resonator 25MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 18pF FUND 4...
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.15
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Ecliptek Crystal Resonator 16MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 18pF FUND 5...
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.14
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Ecliptek Crystal Resonator 11.0592MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 18pF FUN...
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.34
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Ecliptek Crystal Resonator 3.6864MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 18pF FUN...
Default Photo
ต่อหน่วย
$14.11
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Ecliptek Oscillator XO 66MHz ±25ppm 15pF LVCMOS 55% 3.3V 4-Pin CSMD T...
Default Photo
ต่อหน่วย
$1.24
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Ecliptek Oscillator XO 16MHz ±50ppm 15pF LVCMOS 55% 3.3V 4-Pin CSMD T...
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.61
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Ecliptek Crystal Resonator 4MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 18pF FUND 20...
Default Photo
ต่อหน่วย
$1.55
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Ecliptek Oscillator XO 8MHz ±25ppm 15pF LVCMOS 55% 3.3V 4-Pin CSMD T/...
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.34
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Ecliptek Crystal Resonator 11.0592MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 18pF FUN...
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.34
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Ecliptek Crystal Resonator 14.7456MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 18pF FUN...
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Epson America, Inc Crystal 0.032768MHz ±20ppm (Tol) 12.5pF FUND 50000Ohm 4-Pin SMD B...
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.34
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Ecliptek Crystal Resonator 8MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 18pF FUND 90...
Default Photo
ต่อหน่วย
$1.35
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Ecliptek Oscillator XO 16MHz ±25ppm 15pF LVCMOS 55% 3.3V 4-Pin CSMD T...
Default Photo
ต่อหน่วย
$1.35
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Ecliptek Oscillator XO 50MHz ±50ppm 15pF LVCMOS 55% 3.3V 4-Pin CSMD T...
Default Photo
ต่อหน่วย
$1.24
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Epson America, Inc Oscillator XO 12MHz ±50ppm 15pF LVCMOS 55% 3.3V 4-Pin CSMD T...
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.79
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Epson America, Inc Crystal 40MHz ±30ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 18pF 3rd Overtone 80Ohm ...