ตัวกรองที่ใช้ :
28 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status For Use With/Related Products Type Contents
DSC-TIMEFLASH-KIT2
รับรายงาน
RFQ
747
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Microchip Technology TIMEFLASH OSCILLATOR PROGRAMMING TimeFlash Obsolete MEMS Oscillators Programming Kit Cable, Programmer, Socket Cards, Software, Tweezer, USB Flash Drive
DSC-TIMEFLASH-KIT
รับรายงาน
RFQ
3,179
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Microchip Technology TIMEFLASH OSCILLATOR PROGRAMMING TimeFlash Active MEMS Oscillators Programming Kit Cable, Programmer, Socket Cards, Software, Tweezer, USB Flash Drive
DSC-TIMEFLASH
รับรายงาน
RFQ
3,880
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Microchip Technology TIME FLASH OSCILLATOR PROGRAMMIN TimeFlash Obsolete MEMS Oscillators Programming Kit Cable, Programmer, Software, Tweezer, USB Flash Drive
DSC-PROG-TIMEFLASH-7050
รับรายงาน
RFQ
2,991
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Microchip Technology EVAL BOARD FOR OSCILLATOR TimeFlash Discontinued at Digi-Key PureSilicon™ MEMS Oscillators Flash Cables, Documents, Flash Drive, Programmer, Software, Tweezers
DSC-PROG-TIMEFLASH-5032
รับรายงาน
RFQ
2,212
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Microchip Technology EVAL BOARD FOR OSCILLATOR TimeFlash Discontinued at Digi-Key PureSilicon™ MEMS Oscillators Flash Cables, Documents, Flash Drive, Programmer, Software, Tweezers
DSC-PROG-TIMEFLASH-3225
รับรายงาน
RFQ
3,737
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Microchip Technology EVAL BOARD FOR OSCILLATOR TimeFlash Discontinued at Digi-Key PureSilicon™ MEMS Oscillators Flash Cables, Documents, Flash Drive, Programmer, Software, Tweezers
DSC-PROG-TIMEFLASH
รับรายงาน
RFQ
1,809
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Microchip Technology EVAL BOARD FOR OSCILLATOR DSC Discontinued at Digi-Key PureSilicon™ MEMS Oscillators Programming Kit Programmer, Quick Start Guide, Tweezers, USB Cable, USB Installation Drive
SI50X-FPB1-CUST
รับรายงาน
RFQ
1,696
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Silicon Labs FIELD PROGRAMMER CMEMS Si50x Obsolete Si501, Si502, Si503 and Si504 MEMS Oscillators Field Oscillator Programmer Board, USB Cable, Blank Parts (15)
MEMSPEEDPROIIOSCILLATORPROGRAMMER
รับรายงาน
RFQ
1,608
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Abracon LLC MEMSPEED PRO II PROGRAMMER KIT MEMSpeed Pro II™ Obsolete MEMS Oscillators Programming Kit Programmer, Quick Start Guide, Tweezers, USB Cable, USB Installation Drive
MEMSPEED PRO ASEM KIT
รับรายงาน
RFQ
3,994
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Abracon LLC MEMSPEED PRO STANDARD ASEM KIT MEMSPEED PRO™ Obsolete Oscillators Programming Kit Programmer, Socket Adapter, 50 ASEM Blank Oscillators, Cable, Documentation, Installation CD, Tweezers
MEMSPEED PRO ASFLM KIT
รับรายงาน
RFQ
1,987
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Abracon LLC MEMSPEED PRO STANDARD ASFLM KIT MEMSPEED PRO™ Obsolete Oscillators Programming Kit Programmer, Socket Adapter, 50 ASFLM Blank Oscillators, Cable, Documentation, Installation CD, Tweezers
MEMSPEED PRO DELUXE KIT
รับรายงาน
RFQ
710
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Abracon LLC MEMSPEED PRO DELUXE KIT MEMSPEED PRO™ Obsolete Oscillators Programming Kit Programmer, 2 Socket Adapters, 100 ASFLM, 100 ASEM Blank Oscillators, Cable, Documentation, Installation CD, Tweezers
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,271
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Maxim Integrated EVAL KIT FOR MAX19542 - Active MAX19542 ADC Fully Assembled Evaluation Board
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,360
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Maxim Integrated EVAL KIT FOR MAX1427 - Active MAX1427 ADC Fully Assembled Evaluation Board
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,008
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Maxim Integrated KIT EVAL FOR MAX101 - Active MAX101, MAX101A ADC Fully Assembled Evaluation Board
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
772
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Maxim Integrated EVAL KIT FOR MAX1219 - Active MAX1219 ADC Fully Assembled Evaluation Board
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
678
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Maxim Integrated EVAL KIT FOR MAX1217 - Active MAX1217 ADC Fully Assembled Evaluation Board
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,629
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Maxim Integrated EVAL KIT FOR MAX1218 - Active MAX1218 ADC Fully Assembled Evaluation Board
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,608
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Maxim Integrated EVAL KIT FOR MAX1201 - Active MAX1201 ADC Fully Assembled Evaluation Board
PG3100
รับรายงาน
RFQ
2,955
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Cardinal Components Inc. PROGRAMMER FOR FIPO/HF PECL/LVDS - Obsolete FIPO, Hi-Freq PECL, LVDS Parts Field Oscillator PC-Based
PG-3000
รับรายงาน
RFQ
726
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Cardinal Components Inc. PROGRAMMER USB FIELD OSC - Obsolete FIPO Parts Field Oscillator Programmer, Cable, Software
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,361
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Cardinal Components Inc. PROGRAMMER MULTIFREQUENCY - Obsolete - Field Oscillator -
ECS-PCPRO
รับรายงาน
RFQ
2,933
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ECS Inc. PROGRAMMER PC BASED CrystalPro Obsolete Oscillator, TCXO and VCXO Devices PC-Based Programmer, Adapter, Cable, Manual and Software
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
796
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Maxim Integrated EVALUATION KIT FOR MAX100 - Active MAX100 ADC Fully Assembled Evaluation Board
PG2000P
รับรายงาน
RFQ
814
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Cardinal Components Inc. OSC PROGRAMMER HAND HELD - Obsolete FIPO Parts Field Oscillator Programmer
DSC-TIMEFLASH2-KIT1
ต่อหน่วย
$270.63
RFQ
1,037
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Microchip Technology TIMEFLASH OSCILLATOR PROGRAMMING TimeFlash2 Active MEMS Oscillators Programming Kit Cable, Programmer, Socket Cards, Software, Tweezer, USB Flash Drive
DSC-TIMEFLASH2-KIT2
ต่อหน่วย
$144.53
RFQ
3,151
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Microchip Technology PROGRAMMING KIT WITH 2 SOCKET CA TimeFlash Active MEMS Oscillators Programming Kit Cable, Programmer, Socket Cards, Software, Tweezer, USB Flash Drive
SIT6100DK
ต่อหน่วย
$241.17
RFQ
3,483
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
SiTIME MEMS OSCILLATOR PROGRAMMER Time Machine II™ Active MEMS Oscillators Field Oscillator Programmer, Programmable Oscillators, Socket Cards, Software, Tweezers, USB Cable