22 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Package / Case Voltage Voltage - Output Power Dissipation (Max) Voltage - Offset (Vt) Current - Gate to Anode Leakage (Igao) Current - Valley (Iv) Current - Peak
2N6028RLRPG
รับรายงาน
RFQ
1,062
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ON Semiconductor THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92 - Obsolete TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads) 40V 11V 300mW 600mV 10nA 25µA 150nA
2N6028RLRPG
รับรายงาน
RFQ
2,649
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ON Semiconductor THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92 - Obsolete TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads) 40V 11V 300mW 600mV 10nA 25µA 150nA
2N6028RLRMG
รับรายงาน
RFQ
1,953
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ON Semiconductor THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92 - Obsolete TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads) 40V 11V 300mW 600mV 10nA 25µA 150nA
2N6028RLRMG
รับรายงาน
RFQ
3,607
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ON Semiconductor THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92 - Obsolete TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads) 40V 11V 300mW 600mV 10nA 25µA 150nA
2N6027RL1G
รับรายงาน
RFQ
3,334
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ON Semiconductor THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92 - Obsolete TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads) 40V 11V 300mW 1.6V 10nA 50µA 2µA
2N6027RL1G
รับรายงาน
RFQ
3,345
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ON Semiconductor THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92 - Obsolete TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads) 40V 11V 300mW 1.6V 10nA 50µA 2µA
2N6027RL1G
รับรายงาน
RFQ
1,725
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ON Semiconductor THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92 - Obsolete TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads) 40V 11V 300mW 1.6V 10nA 50µA 2µA
2N6028RLRP
รับรายงาน
RFQ
3,713
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ON Semiconductor THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92 - Obsolete TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads) 40V 11V 300mW 600mV 10nA 25µA 150nA
2N6028G
รับรายงาน
RFQ
2,137
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ON Semiconductor THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92 - Obsolete TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) 40V 11V 300mW 600mV 10nA 25µA 150nA
2N6027RL1
รับรายงาน
RFQ
3,553
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ON Semiconductor THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92 - Obsolete TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads) 40V 11V 300mW 1.6V 10nA 50µA 2µA
2N6027G
รับรายงาน
RFQ
1,677
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ON Semiconductor TRANS PROG UNIJUNCT 40V TO92 - Obsolete TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) 40V 11V 300mW 1.6V 10nA 50µA 2µA
2N6028RLRAG
รับรายงาน
RFQ
3,569
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ON Semiconductor THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92 - Obsolete TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads) 40V 11V 300mW 600mV 10nA 25µA 150nA
2N6028RLRAG
รับรายงาน
RFQ
3,861
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ON Semiconductor THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92 - Obsolete TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads) 40V 11V 300mW 600mV 10nA 25µA 150nA
2N6027RLRAG
รับรายงาน
RFQ
2,998
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ON Semiconductor THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92 - Obsolete TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads) 40V 11V 300mW 1.6V 10nA 50µA 2µA
2N6027RLRAG
รับรายงาน
RFQ
3,674
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ON Semiconductor THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92 - Obsolete TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads) 40V 11V 300mW 1.6V 10nA 50µA 2µA
2N6028RLRA
รับรายงาน
RFQ
3,004
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ON Semiconductor THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92 - Obsolete TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads) 40V 11V 300mW 600mV 10nA 25µA 150nA
2N6027RLRA
รับรายงาน
RFQ
3,921
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ON Semiconductor THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92 - Obsolete TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads) 40V 11V 300mW 1.6V 10nA 50µA 2µA
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.93
RFQ
3,983
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Central Semiconductor Corp PROGRAMMABLE UJT 40V TO226-3 - Active TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) 40V 6V 300mW 600mV 10nA 25µA 150nA
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.93
RFQ
2,084
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Central Semiconductor Corp PROGRAMMABLE UJT 40V TO226-3 - Active TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) 40V 6V 300mW 1.6V 10nA 50µA 2µA
CMPP6028 TR
รับรายงาน
RFQ
964
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Central Semiconductor Corp PROGRAMMABLE UJT SOT-23 - Active TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 40V 6V 167mW 600mV 10nA 25µA 150nA
CMPP6028 TR
ต่อหน่วย
$3.11
RFQ
2,555
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Central Semiconductor Corp PROGRAMMABLE UJT SOT-23 - Active TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 40V 6V 167mW 600mV 10nA 25µA 150nA
CMPP6028 TR
ต่อหน่วย
$1.31
RFQ
2,309
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Central Semiconductor Corp PROGRAMMABLE UJT SOT-23 - Active TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 40V 6V 167mW 600mV 10nA 25µA 150nA