วงจรรวม

ตัวกรองที่ใช้ :
668253 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Microchip Technology MCU 16-bit dsPIC 32KB Flash 3.3V 36-Pin UQFN EP Tube
Default Photo
ต่อหน่วย
$2.51
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Microchip Technology MCU 32-bit ARM Cortex M0+ RISC 128KB Flash 3.3V 48-Pin VQFN...
Default Photo
ต่อหน่วย
$2.64
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Microchip Technology MCU 32-bit ARM Cortex M0+ RISC 128KB Flash 3.3V 48-Pin VQFN...
Default Photo
ต่อหน่วย
$2.49
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Microchip Technology MCU 32-bit ARM Cortex M0+ RISC 128KB Flash 3.3V 32-Pin VQFN...
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
STMicroelectronics MCU 32-bit ARM Cortex M0+ RISC 16KB Flash 2.5V/3.3V 32-Pin LQ...
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
NXP Semiconductors 16-bit MCU, S12Z core, 32KB Flash, 25MHz, -40/+85degC, Automotive Q...
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Renesas Electronics MCU 32-bit RX RISC 512KB Flash 3.3V 145-Pin TFLGA
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Renesas Electronics MCU 32-bit RX RISC 768KB Flash 3.3V 145-Pin TFLGA
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Renesas Electronics MCU 32-bit RX RISC 512KB Flash 3.3V 100-Pin LQFP Tray
Default Photo
ต่อหน่วย
$1.58
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Microchip Technology MCU 8-bit PIC RISC 28KB Flash 3.3V/5V 28-Pin SSOP T/R
Default Photo
ต่อหน่วย
$3.71
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Texas Instruments MCU 16-bit MSP430 RISC 32KB FRAM 3.3V 40-Pin VQFN EP T/...
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.90
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Microchip Technology MCU 8-bit AVR RISC 8KB Flash 3.3V/5V 24-Pin VQFN EP T/R
Default Photo
ต่อหน่วย
$1.79
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Silicon Labs MCU 32-bit ARM Cortex M0+ RISC 64KB Flash 3.3V 48-Pin TQFP ...
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Silicon Labs MCU 32-bit ARM Cortex M0+ RISC 64KB Flash 3.3V 32-Pin QFN E...
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Silicon Labs MCU 32-bit ARM Cortex M0+ RISC 64KB Flash 3.3V 64-Pin TQFP ...
Default Photo
ต่อหน่วย
$7.79
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Renesas Electronics MCU 32-bit RX RISC 512KB ROM 3.3V/5V 64-Pin LQFP Tray
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
STMicroelectronics MCU 32-bit ARM Cortex M7 RISC 1MB Flash 3.3V 100-Pin TFBGA...
Default Photo
ต่อหน่วย
$4.35
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Texas Instruments MCU 16-bit MSP430 RISC 16KB FRAM 3.3V 48-Pin LQFP Tray
Default Photo
ต่อหน่วย
$5.40
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
STMicroelectronics MCU 32-bit ARM Cortex M4 RISC 128KB Flash 3.3V 64-Pin UFBGA...
Default Photo
ต่อหน่วย
$3.59
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Texas Instruments MCU 16-bit MSP430 RISC 16KB FRAM 3.3V 38-Pin TSSOP T/R
Default Photo
ต่อหน่วย
$114.55
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
STMicroelectronics STM32L496AGI6 Microcontroller Development Kit 320KB RAM 1MB Fl...
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Renesas Electronics RH850/F1x Microcontroller Evaluation Board 0.03276MHz/8MHz/16MHz CP...
Default Photo
ต่อหน่วย
$71.88
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
SparkFun Electronics Microcontroller Development Kit
Default Photo
ต่อหน่วย
$68.52
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries BCM2835 Application Processor and SOC Development Kit 1000MHz CPU...
Default Photo
ต่อหน่วย
$72.57
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
NXP Semiconductors LPC540xx/LPC546x8 Microcontroller Development Board 180MHz/220MHz C...
Default Photo
ต่อหน่วย
$176.68
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Samsung ARTIK SIP-005CUS332 System on Module - SOM Development Kit 1200MHz CP...
Default Photo
ต่อหน่วย
$16.44
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
SparkFun Electronics ATTiny84 Microcontroller Development Board 1MHz CPU 512B RAM 8KB...
Default Photo
ต่อหน่วย
$216.31
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Renesas Electronics S128 Microcontroller Development Kit 32MHz CPU 24KB RAM 4KB/256K...
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
SparkFun Electronics ATmega328 Microcontroller Development Kit 16MHz CPU
Default Photo
ต่อหน่วย
$24.20
RFQ
8,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Renesas Electronics RX130 Microcontroller Evaluation Board