70 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Packaging Operating Temperature Mounting Type Package / Case Interface Supplier Device Package Voltage - Supply Speed Core Type EEPROM Size Program SRAM Bytes FPGA SRAM Data SRAM Bytes FPGA Core Cells FPGA Gates FPGA Registers
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,039
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intel FPGAs/Altera IC EXCALIBUR ARM Excalibur™ Obsolete - - - - EBI/EMI, UART/USART - 1.8V - 32-Bit ARM9 - 128k - 64k 16640 400k -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,022
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intel FPGAs/Altera IC EXCALIBUR ARM 672FBGA Excalibur™ Obsolete Tray 0°C ~ 85°C Surface Mount 672-BBGA, FCBGA EBI/EMI, UART/USART 672-FBGA (27x27) 1.8V 166MHz 32-Bit ARM9 - 128k - 64k 16640 400k -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,271
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intel FPGAs/Altera IC EXCALIBUR ARM 672FBGA Excalibur™ Obsolete Tray 0°C ~ 85°C Surface Mount 672-BBGA, FCBGA EBI/EMI, UART/USART 672-FBGA (27x27) 1.8V 266MHz 32-Bit ARM9 - 128k - 64k 16640 400k -
EPXA4F672I2
รับรายงาน
RFQ
3,292
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intel FPGAs/Altera IC EXCALIBUR ARM 672FBGA Excalibur™ Obsolete Tray -40°C ~ 100°C Surface Mount 672-BBGA, FCBGA EBI/EMI, UART/USART 672-FBGA (27x27) 1.8V 200MHz 32-Bit ARM9 - 128k - 64k 16640 400k -
EPXA4F672C3
รับรายงาน
RFQ
3,389
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intel FPGAs/Altera IC EXCALIBUR ARM 672FBGA Excalibur™ Obsolete Tray 0°C ~ 85°C Surface Mount 672-BBGA, FCBGA EBI/EMI, UART/USART 672-FBGA (27x27) 1.8V 166MHz 32-Bit ARM9 - 128k - 64k 16640 400k -
EPXA4F672C2ES
รับรายงาน
RFQ
2,360
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intel FPGAs/Altera IC EXCALIBUR ARM 672FBGA Excalibur™ Obsolete Tray 0°C ~ 85°C Surface Mount 672-BBGA, FCBGA EBI/EMI, UART/USART 672-FBGA (27x27) 1.8V 200MHz 32-Bit ARM9 - 128k - 64k 16640 400k -
EPXA4F672C2
รับรายงาน
RFQ
1,375
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intel FPGAs/Altera IC EXCALIBUR ARM 672FBGA Excalibur™ Obsolete Tray 0°C ~ 85°C Surface Mount 672-BBGA, FCBGA EBI/EMI, UART/USART 672-FBGA (27x27) 1.8V 200MHz 32-Bit ARM9 - 128k - 64k 16640 400k -
EPXA4F672C1ES
รับรายงาน
RFQ
1,194
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intel FPGAs/Altera IC EXCALIBUR ARM 672FBGA Excalibur™ Obsolete Tray 0°C ~ 85°C Surface Mount 672-BBGA, FCBGA EBI/EMI, UART/USART 672-FBGA (27x27) 1.8V 266MHz 32-Bit ARM9 - 128k - 64k 16640 400k -
EPXA4F672C1
รับรายงาน
RFQ
2,709
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intel FPGAs/Altera IC EXCALIBUR ARM 672FBGA Excalibur™ Obsolete Tray 0°C ~ 85°C Surface Mount 672-BBGA, FCBGA EBI/EMI, UART/USART 672-FBGA (27x27) 1.8V 266MHz 32-Bit ARM9 - 128k - 64k 16640 400k -
EPXA4F1020C3
รับรายงาน
RFQ
1,540
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intel FPGAs/Altera IC EXCALIBUR ARM 1020FBGA Excalibur™ Obsolete Tray 0°C ~ 85°C Surface Mount 1020-BBGA EBI/EMI, UART/USART 1020-FBGA (33x33) 1.8V 166MHz 32-Bit ARM9 - 128k - 64k 16640 400k -
EPXA4F1020C2ES
รับรายงาน
RFQ
823
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intel FPGAs/Altera IC EXCALIBUR ARM 1020FBGA Excalibur™ Obsolete Tray 0°C ~ 85°C Surface Mount 1020-BBGA EBI/EMI, UART/USART 1020-FBGA (33x33) 1.8V 200MHz 32-Bit ARM9 - 128k - 64k 16640 400k -
EPXA4F1020C2
รับรายงาน
RFQ
2,659
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intel FPGAs/Altera IC EXCALIBUR ARM 1020FBGA Excalibur™ Obsolete Tray 0°C ~ 85°C Surface Mount 1020-BBGA EBI/EMI, UART/USART 1020-FBGA (33x33) 1.8V 200MHz 32-Bit ARM9 - 128k - 64k 16640 400k -
EPXA4F1020C1ES
รับรายงาน
RFQ
3,042
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intel FPGAs/Altera IC EXCALIBUR ARM 1020FBGA Excalibur™ Obsolete Tray 0°C ~ 85°C Surface Mount 1020-BBGA EBI/EMI, UART/USART 1020-FBGA (33x33) 1.8V 266MHz 32-Bit ARM9 - 128k - 64k 16640 400k -
EPXA4F1020C1
รับรายงาน
RFQ
3,353
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intel FPGAs/Altera IC EXCALIBUR ARM 1020FBGA Excalibur™ Obsolete Tray 0°C ~ 85°C Surface Mount 1020-BBGA EBI/EMI, UART/USART 1020-FBGA (33x33) 1.8V 266MHz 32-Bit ARM9 - 128k - 64k 16640 400k -
EPXA1F672C3
รับรายงาน
RFQ
2,874
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intel FPGAs/Altera IC EXCALIBUR ARM 672FBGA Excalibur™ Obsolete Tray 0°C ~ 85°C Surface Mount 672-BBGA, FCBGA EBI/EMI, UART/USART 672-FBGA (27x27) 1.8V 166MHz 32-Bit ARM9 - 32k - 16k 4160 100k -
EPXA1F672C2ES
รับรายงาน
RFQ
3,080
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intel FPGAs/Altera IC EXCALIBUR ARM 672FBGA Excalibur™ Obsolete Tray 0°C ~ 85°C Surface Mount 672-BBGA, FCBGA EBI/EMI, UART/USART 672-FBGA (27x27) 1.8V 200MHz 32-Bit ARM9 - 32k - 16k 4160 100k -
EPXA1F672C2
รับรายงาน
RFQ
3,949
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intel FPGAs/Altera IC EXCALIBUR ARM 672FBGA Excalibur™ Obsolete Tray 0°C ~ 85°C Surface Mount 672-BBGA, FCBGA EBI/EMI, UART/USART 672-FBGA (27x27) 1.8V 200MHz 32-Bit ARM9 - 32k - 16k 4160 100k -
EPXA1F672C1ES
รับรายงาน
RFQ
1,401
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intel FPGAs/Altera IC EXCALIBUR ARM 672FBGA Excalibur™ Obsolete Tray 0°C ~ 85°C Surface Mount 672-BBGA, FCBGA EBI/EMI, UART/USART 672-FBGA (27x27) 1.8V 266MHz 32-Bit ARM9 - 32k - 16k 4160 100k -
EPXA1F672C1
รับรายงาน
RFQ
2,472
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intel FPGAs/Altera IC EXCALIBUR ARM 672FBGA Excalibur™ Obsolete Tray 0°C ~ 85°C Surface Mount 672-BBGA, FCBGA EBI/EMI, UART/USART 672-FBGA (27x27) 1.8V 266MHz 32-Bit ARM9 - 32k - 16k 4160 100k -
EPXA1F484I2
รับรายงาน
RFQ
3,852
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intel FPGAs/Altera IC EXCALIBUR ARM 484FBGA Excalibur™ Obsolete Tray -40°C ~ 100°C Surface Mount 484-BBGA EBI/EMI, UART/USART 484-FBGA (23x23) 1.8V 200MHz 32-Bit ARM9 - 32k - 16k 4160 100k -
EPXA1F484C3
รับรายงาน
RFQ
3,746
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intel FPGAs/Altera IC EXCALIBUR ARM 484FBGA Excalibur™ Obsolete Tray 0°C ~ 85°C Surface Mount 484-BBGA EBI/EMI, UART/USART 484-FBGA (23x23) 1.8V 166MHz 32-Bit ARM9 - 32k - 16k 4160 100k -
EPXA1F484C2ES
รับรายงาน
RFQ
1,869
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intel FPGAs/Altera IC EXCALIBUR ARM 484FBGA Excalibur™ Obsolete Tray 0°C ~ 85°C Surface Mount 484-BBGA EBI/EMI, UART/USART 484-FBGA (23x23) 1.8V 200MHz 32-Bit ARM9 - 32k - 16k 4160 100k -
EPXA1F484C2
รับรายงาน
RFQ
2,387
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intel FPGAs/Altera IC EXCALIBUR ARM 484FBGA Excalibur™ Obsolete Tray 0°C ~ 85°C Surface Mount 484-BBGA EBI/EMI, UART/USART 484-FBGA (23x23) 1.8V 200MHz 32-Bit ARM9 - 32k - 16k 4160 100k -
EPXA1F484C1ES
รับรายงาน
RFQ
1,325
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intel FPGAs/Altera IC EXCALIBUR ARM 484FBGA Excalibur™ Obsolete Tray 0°C ~ 85°C Surface Mount 484-BBGA EBI/EMI, UART/USART 484-FBGA (23x23) 1.8V 266MHz 32-Bit ARM9 - 32k - 16k 4160 100k -
EPXA1F484C1
รับรายงาน
RFQ
2,681
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intel FPGAs/Altera IC EXCALIBUR ARM 484FBGA Excalibur™ Obsolete Tray 0°C ~ 85°C Surface Mount 484-BBGA EBI/EMI, UART/USART 484-FBGA (23x23) 1.8V 266MHz 32-Bit ARM9 - 32k - 16k 4160 100k -
EPXA10F1020C3
รับรายงาน
RFQ
3,467
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intel FPGAs/Altera IC EXCALIBUR ARM 1020FBGA Excalibur™ Obsolete Tray 0°C ~ 85°C Surface Mount 1020-BBGA EBI/EMI, UART/USART 1020-FBGA (33x33) 1.8V 166MHz 32-Bit ARM9 - 256k - 128k 38400 1M -
EPXA10F1020C2ES
รับรายงาน
RFQ
3,605
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intel FPGAs/Altera IC EXCALIBUR ARM 1020FBGA Excalibur™ Obsolete Tray 0°C ~ 85°C Surface Mount 1020-BBGA EBI/EMI, UART/USART 1020-FBGA (33x33) 1.8V 200MHz 32-Bit ARM9 - 256k - 128k 38400 1M -
EPXA10F1020C1ES
รับรายงาน
RFQ
3,799
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intel FPGAs/Altera IC EXCALIBUR ARM 1020FBGA Excalibur™ Obsolete Tray 0°C ~ 85°C Surface Mount 1020-BBGA EBI/EMI, UART/USART 1020-FBGA (33x33) 1.8V 266MHz 32-Bit ARM9 - 256k - 128k 38400 1M -
EPXA10F1020C1
รับรายงาน
RFQ
1,693
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intel FPGAs/Altera IC EXCALIBUR ARM 1020FBGA Excalibur™ Obsolete Tray 0°C ~ 85°C Surface Mount 1020-BBGA EBI/EMI, UART/USART 1020-FBGA (33x33) 1.8V 266MHz 32-Bit ARM9 - 256k - 128k 38400 1M -
EPXA10F1020C2
รับรายงาน
RFQ
2,966
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intel FPGAs/Altera IC EXCALIBUR ARM 1020FBGA Excalibur™ Obsolete Bulk 0°C ~ 85°C Surface Mount 1020-BBGA EBI/EMI, UART/USART 1020-FBGA (33x33) 1.8V 200MHz 32-Bit ARM9 - 256k - 128k 38400 1M -