1158 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Packaging Mounting Type Features Package / Case Number of Channels Supplier Device Package Voltage - Supply Data Rate (Max) Protocol FIFOs With Auto Flow Control
SC16C2552IA44,518
รับรายงาน
RFQ
655
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
NXP USA Inc. IC UART DUAL SOT187-2 - Obsolete Tape & Reel (TR) Surface Mount - 44-LCC (J-Lead) 2, DUART 44-PLCC (16.59x16.59) 2.5V, 3.3V, 5V 5Mbps - 16 Byte -
SC16C2552BIA44,512
รับรายงาน
RFQ
888
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
NXP USA Inc. IC UART DUAL SOT187-2 - Obsolete Tube Surface Mount - 44-LCC (J-Lead) 2, DUART 44-PLCC (16.59x16.59) 2.5V, 3.3V, 5V 5Mbps - 16 Byte -
SC16C2550IB48,128
รับรายงาน
RFQ
1,956
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
NXP USA Inc. IC DUART 5MBPS 48LQFP - Obsolete Tape & Reel (TR) Surface Mount - 48-LQFP 2, DUART 48-LQFP (7x7) 2.5V, 3.3V, 5V 5Mbps - 16 Byte Yes
SC16C2550IB48,157
รับรายงาน
RFQ
2,341
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
NXP USA Inc. IC DUART 5MBPS 48LQFP - Obsolete Tray Surface Mount - 48-LQFP 2, DUART 48-LQFP (7x7) 2.5V, 3.3V, 5V 5Mbps - 16 Byte Yes
SC16C2550IA44,518
รับรายงาน
RFQ
3,738
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
NXP USA Inc. IC DUART 5MBPS 44PLCC - Obsolete Tape & Reel (TR) Surface Mount - 44-LCC (J-Lead) 2, DUART 44-PLCC (16.59x16.59) 2.5V, 3.3V, 5V 5Mbps - 16 Byte Yes
SC16C2550IA44,512
รับรายงาน
RFQ
2,652
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
NXP USA Inc. IC DUART 5MBPS 44PLCC - Obsolete Tube Surface Mount - 44-LCC (J-Lead) 2, DUART 44-PLCC (16.59x16.59) 2.5V, 3.3V, 5V 5Mbps - 16 Byte Yes
SC16C2550BIN40,112
รับรายงาน
RFQ
3,920
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
NXP USA Inc. IC UART DUAL W/FIFO 40-DIP - Obsolete Tube Through Hole - 40-DIP (0.600", 15.24mm) 2, DUART 40-DIP 2.5V, 3.3V, 5V 5Mbps - 16 Byte Yes
SC16C2550BIBS,128
รับรายงาน
RFQ
2,151
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
NXP USA Inc. IC UART DUAL W/FIFO 32-HVQFN - Obsolete Tape & Reel (TR) Surface Mount - 32-VFQFN Exposed Pad 2, DUART 32-HVQFN (5x5) 2.5V, 3.3V, 5V 5Mbps - 16 Byte Yes
SC16C2550BIBS,157
รับรายงาน
RFQ
3,828
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
NXP USA Inc. IC UART DUAL W/FIFO 32-HVQFN - Obsolete Tray Surface Mount - 32-VFQFN Exposed Pad 2, DUART 32-HVQFN (5x5) 2.5V, 3.3V, 5V 5Mbps - 16 Byte Yes
SCC68681C1A44,529
รับรายงาน
RFQ
1,167
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
NXP USA Inc. IC UART DUAL 44-PLCC - Obsolete Tube Surface Mount Configurable GPIO, Internal Oscillator, Timer/Counter 44-LCC (J-Lead) 2, DUART 44-PLCC (16.59x16.59) 5V 1Mbps - - Yes
SCC2681AE1A44,529
รับรายงาน
RFQ
1,817
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
NXP USA Inc. IC UART DUAL 44-PLCC - Obsolete Tube Surface Mount Configurable GPIO, Internal Oscillator, Timer/Counter 44-LCC (J-Lead) 2, DUART 44-PLCC (16.59x16.59) 5V 1Mbps - - Yes
SC68C752BIBS,151
รับรายงาน
RFQ
3,485
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
NXP USA Inc. IC UART DUAL W/FIFO 32-HVQFN - Obsolete Tray Surface Mount - 32-VFQFN Exposed Pad 2, DUART 32-HVQFN (5x5) 2.5V, 3.3V, 5V 5Mbps - 64 Byte Yes
SC68C752BIB48,151
รับรายงาน
RFQ
2,022
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
NXP USA Inc. IC UART DUAL W/FIFO 48-LQFP - Obsolete Tray Surface Mount - 48-LQFP 2, DUART 48-LQFP (7x7) 2.5V, 3.3V, 5V 5Mbps - 64 Byte Yes
SC68C652BIB48,151
รับรายงาน
RFQ
1,770
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
NXP USA Inc. IC UART DUAL W/FIFO 48-LQFP - Obsolete Tray Surface Mount Timer/Counter 48-LQFP 2, DUART 48-LQFP (7x7) 2.5V, 3.3V, 5V 5Mbps - 32 Byte Yes
SC28L91A1A,529
รับรายงาน
RFQ
2,157
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
NXP USA Inc. IC UART SINGLE W/FIFO 44-PLCC IMPACT Obsolete Tube Surface Mount Configurable GPIO, Internal Oscillator, Timer/Counter 44-LCC (J-Lead) 1, UART 44-PLCC (16.59x16.59) 3.3V, 5V 1Mbps - 16 Byte Yes
SC16C754IB80,551
รับรายงาน
RFQ
1,220
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
NXP USA Inc. IC UART QUAD W/FIFO 80-LQFP - Obsolete Tray Surface Mount - 80-LQFP 4, QUART 80-LQFP (12x12) 2.5V, 3.3V, 5V 5Mbps - 64 Byte Yes
SC16C754IA68,529
รับรายงาน
RFQ
3,517
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
NXP USA Inc. IC UART QUAD W/FIFO 68-PLCC - Obsolete Tube Surface Mount - 68-LCC (J-Lead) 4, QUART 68-PLCC (24.23x24.23) 2.5V, 3.3V, 5V 5Mbps - 64 Byte Yes
SC16C752IB48,151
รับรายงาน
RFQ
1,779
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
NXP USA Inc. IC UART DUAL W/FIFO 48-LQFP - Obsolete Tray Surface Mount - 48-LQFP 2, DUART 48-LQFP (7x7) 2.5V, 3.3V, 5V 5Mbps - 64 Byte Yes
SC16C750IB64,151
รับรายงาน
RFQ
2,009
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
NXP USA Inc. IC UART SINGLE W/FIFO 64-LQFP - Obsolete Tray Surface Mount - 64-LQFP 1, UART 64-LQFP (10x10) 2.5V, 3.3V, 5V 3Mbps - 64 Byte Yes
SC16C750IA44,529
รับรายงาน
RFQ
1,177
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
NXP USA Inc. IC UART SINGLE W/FIFO 44-PLCC - Obsolete Tube Surface Mount - 44-LCC (J-Lead) 1, UART 44-PLCC (16.59x16.59) 2.5V, 3.3V, 5V 3Mbps - 64 Byte Yes
SC16C750BIBS,151
รับรายงาน
RFQ
3,174
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
NXP USA Inc. IC UART SINGLE W/FIFO 32-HVQFN - Obsolete Tray Surface Mount - 32-VFQFN Exposed Pad 1, UART 32-HVQFN (5x5) 2.5V, 3.3V, 5V 3Mbps - 64 Byte Yes
SC16C750BIB64,151
รับรายงาน
RFQ
1,058
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
NXP USA Inc. IC UART SINGLE W/FIFO 64-LQFP - Obsolete Tray Surface Mount - 64-LQFP 1, UART 64-LQFP (10x10) 2.5V, 3.3V, 5V 3Mbps - 64 Byte Yes
SC16C654IB64,151
รับรายงาน
RFQ
1,282
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
NXP USA Inc. IC UART QUAD W/FIFO 64-LQFP - Obsolete Tray Surface Mount - 64-LQFP 4, QUART 64-LQFP (10x10) 2.5V, 3.3V, 5V 5Mbps - 64 Byte Yes
SC16C654IA68,529
รับรายงาน
RFQ
2,745
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
NXP USA Inc. IC UART QUAD W/FIFO 68-PLCC - Obsolete Tube Surface Mount - 68-LCC (J-Lead) 4, QUART 68-PLCC (24.23x24.23) 2.5V, 3.3V, 5V 5Mbps - 64 Byte Yes
SC16C654DIB64,151
รับรายงาน
RFQ
3,542
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
NXP USA Inc. IC UART QUAD W/FIFO 64-LQFP - Obsolete Tray Surface Mount - 64-LQFP 4, QUART 64-LQFP (10x10) 2.5V, 3.3V, 5V 5Mbps - 64 Byte Yes
SC16C654BIEC,551
รับรายงาน
RFQ
3,185
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
NXP USA Inc. IC UART QUAD W/FIFO 64-LFBGA - Obsolete Tray Surface Mount - 64-LFBGA 4, QUART 64-LFBGA (6x6) 2.5V, 3.3V, 5V 5Mbps - 64 Byte Yes
SC16C652IB48,151
รับรายงาน
RFQ
1,129
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
NXP USA Inc. IC UART DUAL W/FIFO 48-LQFP - Obsolete Tray Surface Mount - 48-LQFP 2, DUART 48-LQFP (7x7) 2.5V, 3.3V, 5V 5Mbps - 32 Byte Yes
SC16C650BIBS,151
รับรายงาน
RFQ
675
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
NXP USA Inc. IC UART SINGLE W/FIFO 32-HVQFN - Obsolete Tray Surface Mount - 32-VFQFN Exposed Pad 1, UART 32-HVQFN (5x5) 2.5V, 3.3V, 5V 3Mbps - 32 Byte Yes
SC16C650AIB48,151
รับรายงาน
RFQ
699
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
NXP USA Inc. IC UART SINGLE W/FIFO 48-LQFP - Obsolete Tray Surface Mount - 48-LQFP 1, UART 48-LQFP (7x7) 2.5V, 3.3V, 5V 3Mbps - 32 Byte Yes
SC16C650AIA44,529
รับรายงาน
RFQ
1,557
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
NXP USA Inc. IC UART SINGLE W/FIFO 44-PLCC - Obsolete Tube Surface Mount - 44-LCC (J-Lead) 1, UART 44-PLCC (16.59x16.59) 2.5V, 3.3V, 5V 3Mbps - 32 Byte Yes