ตัวกรองที่ใช้ :
21596 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด
PC4SF21YTZBF
รับรายงาน
RFQ
2,699
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6DIP
PC4SD11NTZCF
รับรายงาน
RFQ
3,388
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6DIP
PC3SD11NXZCF
รับรายงาน
RFQ
3,609
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6SMD
PC3SD21YTZCF
รับรายงาน
RFQ
2,866
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6DIP
S2S3RY0F
รับรายงาน
RFQ
2,028
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics OPTOISOLATOR 3.75KV TRIAC 4SMD
S21ME6F
รับรายงาน
RFQ
719
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 4DIP
S21MD3YY
รับรายงาน
RFQ
3,777
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6DIP
S12MD3
รับรายงาน
RFQ
3,949
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics OPTOISOLATOR 1.5KV SCR 8DIP
S11ME5
รับรายงาน
RFQ
3,539
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 4DIP
PC4SD11NTZC
รับรายงาน
RFQ
1,900
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6DIP
PC3SD21YTZD
รับรายงาน
RFQ
1,885
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6DIP
PC3SD21NXZC
รับรายงาน
RFQ
2,792
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6SMD
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,573
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
SHARP/Socle Technology OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6SMD
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,234
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics OPTOISOLATOR 5KV TRIAC SMD
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,676
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics OPTOISOLATOR 5KV TRIAC SMD
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,445
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics OPTOISOLATOR 5KV TRIAC SMD
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
754
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics OPTOISOLATOR 5KV TRIAC DIP
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.46
RFQ
3,521
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Vishay Semiconductor Opto Division OPTOISOLATOR 3.75KV TRIAC 4SOP
MOC3033SVM
ต่อหน่วย
$0.46
RFQ
1,442
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ON Semiconductor OPTOISOLATOR 4.17KV TRIAC 6SMD
VO3053
ต่อหน่วย
$0.45
RFQ
1,675
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Vishay Semiconductor Opto Division OPTOISOLATOR 5.3KV TRIAC 6DIP
EL3053M-V
ต่อหน่วย
$0.44
RFQ
1,643
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Everlight Electronics Co Ltd OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6DIP
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.44
RFQ
2,682
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Everlight Electronics Co Ltd OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6DIP
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.43
RFQ
1,102
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ON Semiconductor 4SO RP TRIAC T&R VDE
VO3052-X006
ต่อหน่วย
$0.43
RFQ
1,651
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Vishay Semiconductor Opto Division OPTOISOLATOR 5.3KV TRIAC 6DIP
VO3052-X001
ต่อหน่วย
$0.43
RFQ
1,758
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Vishay Semiconductor Opto Division OPTOISOLATOR 5.3KV TRIAC 6DIP
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.43
RFQ
2,551
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Vishay Semiconductor Opto Division OPTOISOLATOR 3.75KV TRIAC 4SOP
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.43
RFQ
3,458
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ON Semiconductor RAND PHASE TRIAC
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.42
RFQ
2,639
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ON Semiconductor 4SO RP TRIAC VDE
EL3083S(TA)-V
ต่อหน่วย
$0.42
RFQ
1,187
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Everlight Electronics Co Ltd OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6SMD
EL3083S1(TB)-V
ต่อหน่วย
$0.42
RFQ
2,746
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Everlight Electronics Co Ltd OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6SMD