ตัวกรองที่ใช้ :
262 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Color Mounting Type Size / Dimension Interface Configuration Controller Type Number of LEDs Utilized LED
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,689
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Seeed Technology Co., Ltd DIGITAL RGB LED FLEXI-STRIP - Obsolete Red, Green, Blue (RGB) User Defined 2000.00mm L Serial (Shift Register) Strip (White) - 144 WS2810 (5050)
104990089
รับรายงาน
RFQ
1,522
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Seeed Technology Co., Ltd DIGITAL RGB LED FLEXI-STRIP - Obsolete Red, Green, Blue (RGB) User Defined 1000.00mm L Serial (Shift Register) Strip (White) - 144 WS2812 (5050)
COM-11645
รับรายงาน
RFQ
1,174
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
SparkFun Electronics SPARKFUN OPENSEGMENT SERIAL DISP - Obsolete Yellow User Defined 40.6mm L x 22.9mm W I²C, SPI, UART Segment, 7 ATmega328 4 Digit -
COM-11648
รับรายงาน
RFQ
3,976
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
SparkFun Electronics SPARKFUN OPENSEGMENT SERIAL DISP - Obsolete White User Defined 40.6mm L x 22.9mm W I²C, SPI, UART Segment, 7 ATmega328 4 Digit -
COM-11644
รับรายงาน
RFQ
1,946
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
SparkFun Electronics SPARKFUN OPENSEGMENT SERIAL DISP - Obsolete Red User Defined 40.6mm L x 22.9mm W I²C, SPI, UART Segment, 7 ATmega328 4 Digit -
COM-11646
รับรายงาน
RFQ
993
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
SparkFun Electronics SPARKFUN OPENSEGMENT SERIAL DISP - Obsolete Green User Defined 40.6mm L x 22.9mm W I²C, SPI, UART Segment, 7 ATmega328 4 Digit -
COM-11647
รับรายงาน
RFQ
1,011
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
SparkFun Electronics SPARKFUN OPENSEGMENT SERIAL DISP - Obsolete Blue User Defined 40.6mm L x 22.9mm W I²C, SPI, UART Segment, 7 ATmega328 4 Digit -
COM-11443
รับรายงาน
RFQ
2,831
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
SparkFun Electronics SPARKFUN 7-SEGMENT SERIAL DISPLA - Obsolete Yellow User Defined 40.6mm L x 22.9mm W I²C, SPI, UART Segment, 7 ATmega328 4 Digit -
COM-11440
รับรายงาน
RFQ
1,424
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
SparkFun Electronics SPARKFUN 7-SEGMENT SERIAL DISPLA - Obsolete Green User Defined 40.6mm L x 22.9mm W I²C, SPI, UART Segment, 7 ATmega328 4 Digit -
COM-12584
รับรายงาน
RFQ
3,843
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
SparkFun Electronics RGB LED PANEL 32X32 12584 - Obsolete Red, Green, Blue (RGB) User Defined - - Matrix - 1024 (32 x 32) -
COM-12583
รับรายงาน
RFQ
2,258
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
SparkFun Electronics RGB LED PANEL 16X32 12583 - Obsolete Red, Green, Blue (RGB) User Defined - - Matrix - 512 (16 x 32) -
32325
รับรายงาน
RFQ
1,238
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Parallax Inc. BLINKM SMART LED - Obsolete - - - - - - - -
306
306
ต่อหน่วย
$145.25
RFQ
743
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC LED ROPE DGTL RGB LPD8806 5M - Active Red, Green, Blue (RGB) User Defined 5000.00mm L Serial (Shift Register) Strip LPD8806 160 -
2477
ต่อหน่วย
$130.90
RFQ
1,587
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC DOTSTAR RGB LED DISK 240MM DIA Dotstar Active Red, Green, Blue (RGB) User Defined 240mm Dia Serial (Shift Register) Disk - 255 APA102
2837
ต่อหน่วย
$104.56
RFQ
2,265
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC LED STRIP RGBW DGTL 4M BLK Neopixel Active Red, Green, Blue, White (RGBW) User Defined 4000.00mm L Serial (Shift Register) Strip (Black) - 240 SK6812 (5050)
2842
ต่อหน่วย
$104.56
RFQ
1,913
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC LED STRIP RGBW DGTL 4M WHT Neopixel Active Red, Green, Blue, White (RGBW) User Defined 4000.00mm L Serial (Shift Register) Strip (White) - 240 SK6812 (5050)
2736
ต่อหน่วย
$96.95
RFQ
2,233
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC FLEXIBLE ADAFRUIT DOTSTAR MATRIX Dotstar Active Red, Green, Blue (RGB) User Defined 317.5mm L x 81mm W Serial (Shift Register) Matrix - 256 (8 x 32) APA102
2964
ต่อหน่วย
$96.80
RFQ
618
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC LED STRIP RGB DGTL 4M BLK Neopixel Active Red, Green, Blue (RGB) User Defined 4000.00mm L Serial (Shift Register) Strip (Black) - 240 SK6812 (3535)
2959
ต่อหน่วย
$96.80
RFQ
1,218
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC LED STRIP RGB DGTL 4M WHT Neopixel Active Red, Green, Blue (RGB) User Defined 4000.00mm L Serial (Shift Register) Strip (White) - 240 SK6812 (3535)
Default Photo
ต่อหน่วย
$88.05
RFQ
1,625
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Seeed Technology Co., Ltd DISPLAY 8X32 RGB MATRIX 5VDC - Active Red, Green, Blue (RGB) User Defined - Serial (Shift Register) Matrix - 256 (8 x 32) WS2812 (5050)
2824
ต่อหน่วย
$87.05
RFQ
969
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC LED STRIP RGBW DGTL 5M BLK Neopixel Active Red, Green, Blue, White (RGBW) User Defined 5000.00mm L Serial (Shift Register) Strip (Black) - 150 SK6812 (5050)
2832
ต่อหน่วย
$87.05
RFQ
3,140
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC LED STRIP RGB DGTL 5M BLK Neopixel Active Red, Green, Blue, White (RGBW) User Defined 5000.00mm L Serial (Shift Register) Strip (White) - 150 SK6812 (5050)
2954
ต่อหน่วย
$82.20
RFQ
3,578
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC LED STRIP RGB DGTL 5M BLK Neopixel Active Red, Green, Blue (RGB) User Defined 5000.00mm L Serial (Shift Register) Strip (Black) - 150 SK6812 (3535)
2949
ต่อหน่วย
$82.20
RFQ
1,316
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC LED STRIP RGB DGTL 5M WHT Neopixel Active Red, Green, Blue (RGB) User Defined 5000.00mm L Serial (Shift Register) Strip (White) - 150 SK6812 (3535)
1547
ต่อหน่วย
$48.45
RFQ
1,934
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC ADDRESS LED STRIP SPI RGB 2080MM - Active Red, Green, Blue (RGB) User Defined 2080.00mm L SPI Strip (White) - 20 WS2801 (5050)
2734
ต่อหน่วย
$48.45
RFQ
1,452
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC FLEXIBLE ADAFRUIT DOTSTAR MATRIX Dotstar Active Red, Green, Blue (RGB) User Defined 80mm L x 80mm W Serial (Shift Register) Matrix - 64 (8 x 8) APA102
1548
ต่อหน่วย
$48.45
RFQ
3,842
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC 12V DIGITAL RGB LED PIXELS - Active Red, Green, Blue (RGB) User Defined - Serial (Shift Register) Strip - 63 WS2801 (5050)
3668
ต่อหน่วย
$30.25
RFQ
2,320
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC BEAM PLUGGABLE LED BOARDS - Active White User Defined 78.00mm L x 22.00mm W I²C Module - 120 -
104990094
ต่อหน่วย
$29.63
RFQ
2,386
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Seeed Technology Co., Ltd DIGITAL RGB LED FLEXI-STRIP - Active Red, Green, Blue (RGB) User Defined - - Matrix - 512 (16 x 32) -
104990129
ต่อหน่วย
$29.18
RFQ
736
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Seeed Technology Co., Ltd DISPLAY 8X8 RGB MATRIX 5VDC - Active Red, Green, Blue (RGB) User Defined - Serial (Shift Register) Matrix - 64 (8 x 8) WS2812 (5050)