57 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Operating Temperature Size / Dimension Voltage - Input Interface Touchscreen Voltage - Output
416016050-3
รับรายงาน
RFQ
3,000
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Digital View Inc. ADAPTER ADD-ON HD-3000S HD-SDI - Active 0°C ~ 60°C 4.91" L x 3.06" W (124.8mm x 77.6mm) 12V - - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,315
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Digital View Inc. LCD CONTROLLER HE-1600 - Obsolete -40°C ~ 85°C 7.05" L x 4.74" W (179.1mm x 120.4mm) 12V Infrared, Pushbutton, RS-232 - 3.3V, 5V, 12V
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,732
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Digital View Inc. LCD CONTROLLER SP-1600 - Obsolete - 7.05" L x 4.74" W (179.1mm x 120.4mm) 12V, 24V Infrared, Pushbutton, RS-232 - 3.3V, 5V, 12V, 18V
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,293
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Digital View Inc. INTERFACE CONTROLLER 12V - Obsolete -40°C ~ 80°C 4.2" L x 3.6" W (107.4mm x 91.4mm) 12V Pushbutton, Serial - 3.3V, 5V, 12V
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,888
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Digital View Inc. INTERFACE CONTROLLER 12V/24V - Obsolete 0°C ~ 60°C 7.1" L x 4.7" W (179.1mm x 120.4mm) 12V, 24V Ethernet, Infrared, Pushbutton, RS-232 - 3.3V, 5V, 12V, 18V
4172200XX-3
รับรายงาน
RFQ
730
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Digital View Inc. INTERFACE CONTROLLER 12V/24V - Obsolete 0°C ~ 60°C 5.6" L x 3.6" W (142.2mm x 91.4mm) 12V, 24V Infrared, Pushbutton, RS-232 - 3.3V, 5V, 12V, 18V
4172100XX-3
รับรายงาน
RFQ
1,642
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Digital View Inc. INTERFACE CONTROLLER 12V/24V - Obsolete 0°C ~ 60°C 7.1" L x 4.7" W (179.1mm x 120.4mm) 12V, 24V Ethernet, Infrared, Pushbutton, Serial - 3.3V, 5V, 12V, 18V
4171700XX-3
รับรายงาน
RFQ
3,164
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Digital View Inc. INTERFACE CONTROLLER 12V/24V - Obsolete 0°C ~ 50°C 7.1" L x 4.7" W (179.1mm x 120.4mm) 12V, 24V Infrared, Pushbutton, Serial - 3.3V, 5V, 12V, 18V
4172500XX-3
รับรายงาน
RFQ
2,498
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Digital View Inc. INTERFACE CONTROLLER 12V/24V - Obsolete 0°C ~ 60°C 7.1" L x 4.7" W (179.1mm x 120.4mm) 12V, 24V Ethernet, Infrared, Pushbutton, Serial - 3.3V, 5V, 12V, 18V
4171300XX-3
รับรายงาน
RFQ
1,677
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Digital View Inc. CTLR DVI-2560 DUAL LINK DVI 24V - Obsolete - 4.2" L x 3.6" W (107mm x 92mm) 24V TMDS - 18V
4169600XX-3
รับรายงาน
RFQ
3,304
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Digital View Inc. CTLR SVH-1920 DVI PC VID 1080P - Obsolete - 7" L x 4.74" W (179mm x 120.4mm) 12V, 24V Infrared, Pushbutton, Serial - 3.3V, 5V, 12V
4171400XX-3
รับรายงาน
RFQ
767
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Digital View Inc. CTLR DVS-1600 DVI VGA S-VID COMP - Obsolete - 5.6" L x 3.6" W (142mm x 92mm) 12V, 24V Pushbutton, Serial - 3.3V, 5V, 12V, 18V
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,528
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
3M CONTROLLER EXII USB 1X2 CAPAC MicroTouch™ Controller EX Obsolete - - - USB Capacitive -
4169900XX-3
รับรายงาน
RFQ
2,939
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Digital View Inc. CTRLR SP-1600 FOR TFT PANEL - Obsolete - 7" L x 4.74" W (179mm x 120.4mm) 12V, 24V Infrared, Pushbutton, Serial - 3.3V, 5V, 12V, 18V
SC802S
รับรายงาน
RFQ
1,675
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
3M CONTROLLER 8-WIRE SER RESISTIVE SC800 Obsolete 0°C ~ 65°C 2.82" L x 39.9" W (71.6mm x 39.9mm) 5V, 12V RS-232 8 Wire Resistive -
SC801U
รับรายงาน
RFQ
1,794
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
3M CONTROLLER 8-WIRE USB RESISTIVE SC800 Obsolete 0°C ~ 65°C 2.75" L x 1.30" W (69.9mm x 33mm) 5V USB 8 Wire Resistive -
SC502S
รับรายงาน
RFQ
904
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
3M CONTROLLER 5-WIRE SER RESISTIVE SC500 Obsolete 0°C ~ 65°C 2.77" L x 1.57" W (70.4mm x 39.9mm) 5V, 12V RS-232 5 Wire Resistive -
SC501U
รับรายงาน
RFQ
1,061
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
3M CONTROLLER 5-WIRE USB RESISTIVE SC500 Obsolete 0°C ~ 65°C 2.85" L x 1.30" W (72.4mm x 33mm) 5V USB 5 Wire Resistive -
SC401U
รับรายงาน
RFQ
1,163
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
3M CONTROLLER 4-WIRE USB RESISTIVE SC400 Obsolete 0°C ~ 65°C 2.67" L x 1.30" W (67.8mm x 33mm) 5V USB 4 Wire Resistive -
EXII-7710UC
รับรายงาน
RFQ
605
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
3M CONTROLLER EX II USB CAPACITIVE MicroTouch™ Controller EX Obsolete - - - USB Capacitive -
417100041-3
รับรายงาน
RFQ
2,814
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Digital View Inc. BOARD PC/DVI INTERFACE ALR-1400 - Obsolete 0°C ~ 60°C 4.2" L x 3.6" W (107mm x 92mm) 12V, 24V Pushbutton, Serial - 3.3V, 5V, 12V, 18V
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,119
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Digital View Inc. VIDEO CONTROLLER BOARD - Obsolete - - - - - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,894
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Digital View Inc. CTRLR DVI-1600 FOR TFT/PLASMA - Obsolete 0°C ~ 60°C 7" L x 4.74" W (179mm x 120.4mm) 12V Infrared, Pushbutton, RS-232 - 3.3V, 5V, 12V
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,204
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Digital View Inc. CTRLR AL-1280 VGA-SXGA LVDS PNL - Obsolete 0°C ~ 60°C 4.2" L x 3.6" W (107mm x 92mm) 12V Pushbutton - 3.3V, 5V, 12V, 18V
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,293
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Digital View Inc. CTRLR ACG-1024 TTL XGA PANEL - Obsolete - 4.2" L x 3.6" W (107mm x 92mm) 12V Pushbutton - 3.3V, 5V
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,441
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Digital View Inc. CTRLR AL-1280 VGA-SXGA LVDS PNL - Obsolete 0°C ~ 60°C 4.2" L x 3.6" W (107mm x 92mm) 12V Pushbutton - 3.3V, 5V, 12V, 18V
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,810
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Digital View Inc. CTRLR ACG-1024 FOR SVGA PANELS - Obsolete - 4.2" L x 3.6" W (107mm x 92mm) 12V Pushbutton - 3.3V, 5V, 12V
4165100-XX
รับรายงาน
RFQ
3,773
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Digital View Inc. CTRLR SVP-1280 VGA-SXGA PNLS - Obsolete 0°C ~ 60°C 7" L x 4.74" W (179mm x 120.4mm) 12V Infrared, Pushbutton, RS-232 - 3.3V, 5V, 12V
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,165
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Digital View Inc. CTRLR ACG-1024 VGA PANEL SUPPORT - Obsolete - 4.2" L x 3.6" W (107mm x 92mm) 12V Pushbutton - 3.3V, 5V, 12V
Default Photo
ต่อหน่วย
$651.84
RFQ
3,648
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Digital View Inc. CONTROLLER SVX-4096-120 - Active - 8.01" L x 7.64" W (203.2mm x 194mm) 12V, 24V Ethernet, RS-232 - 3.3V, 5V, 10V, 12V, 18V