ตัวกรองที่ใช้ :
78 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Color Size / Dimension Configuration Contents
104990040
รับรายงาน
RFQ
1,313
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Seeed Technology Co., Ltd EL WIRE-WHITE 3M - Obsolete White 9.84 (3m) EL Wire -
104990034
รับรายงาน
RFQ
3,653
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Seeed Technology Co., Ltd EL WIRE-YELLOW 3M - Obsolete Yellow 9.84 (3m) EL Wire -
952
952
รับรายงาน
RFQ
2,990
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC WIRE EL FLOW EFFECT INV GREEN 2M - Obsolete Green 6.56 (2m) EL Wire (Flow Effect) -
953
953
รับรายงาน
RFQ
2,480
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC WIRE EL FLOW EFFECT INV PINK 2M - Obsolete Pink 6.56 (2m) EL Wire (Flow Effect) -
948
948
รับรายงาน
RFQ
1,659
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC WIRE EL FLOW EFFECT INV BLUE 2M - Obsolete Blue 6.56 (2m) EL Wire (Flow Effect) -
414
414
ต่อหน่วย
$33.90
RFQ
3,162
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC ELECTROLUMINESC PNL 20X15CM AQUA - Active Aqua 7.874" L x 5.906" W (200.00mm x 150.00mm) EL Panel -
Default Photo
676
ต่อหน่วย
$27.11
RFQ
3,252
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC STARTER EL PIPING WELTED 5M AQUA - Active Aqua 16.40 (5m) EL Wire (Welted) -
629
629
ต่อหน่วย
$24.20
RFQ
692
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC STARTER PK EL PANEL 10X10CM BLUE - Active Blue 3.937" L x 3.937" W (100.00mm x 100.00mm) EL Panel (Starter Pack) Batteries, EL Panel, Inverter
628
628
ต่อหน่วย
$24.20
RFQ
2,753
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC STARTER PK EL PANEL 10X10CM WHT - Active White 3.937" L x 3.937" W (100.00mm x 100.00mm) EL Panel (Starter Pack) Batteries, EL Panel, Inverter
627
627
ต่อหน่วย
$24.20
RFQ
1,032
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC STARTER PK EL PANEL 10X10CM AQUA - Active Aqua 3.937" L x 3.937" W (100.00mm x 100.00mm) EL Panel (Starter Pack) Batteries, EL Panel, Inverter
631
631
ต่อหน่วย
$19.35
RFQ
1,593
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC STARTER PK EL STRIP 100CM RED - Active Red 3.28 (1m) EL Tape (Starter Pack) Batteries, EL Strip, Inverter
584
584
ต่อหน่วย
$19.35
RFQ
2,272
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC WIRE STARTER PK EL GRN 2.5M-8.2' - Active Green 8.2 (2.5m) EL Wire (Starter Pack) Copper Tape, EL Wire, Foam Tape, Heat Shrink, Inverter
675
675
ต่อหน่วย
$19.35
RFQ
3,213
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC PIPING EL WIRE SEWABLE 5M AQUA - Active Aqua 16.40 (5m) EL Wire (Welted) -
635
635
ต่อหน่วย
$19.35
RFQ
1,525
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC STARTER PK EL STRIP 100CM WHITE - Active White 3.28 (1m) EL Tape (Starter Pack) Batteries, EL Strip, Inverter
634
634
ต่อหน่วย
$19.35
RFQ
3,142
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC STARTER PK EL STRIP 100CM GREEN - Active Green 3.28 (1m) EL Tape (Starter Pack) Batteries, EL Strip, Inverter
633
633
ต่อหน่วย
$19.35
RFQ
2,145
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC STARTER PK EL STRIP 100CM BLUE - Active Blue 3.28 (1m) EL Tape (Starter Pack) Batteries, EL Strip, Inverter
632
632
ต่อหน่วย
$19.35
RFQ
2,825
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC STARTER PK EL STRIP 100CM AQUA - Active Aqua 3.28 (1m) EL Tape (Starter Pack) Batteries, EL Strip, Inverter
588
588
ต่อหน่วย
$19.35
RFQ
1,494
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC WIRE STARTER PK EL PNK 2.5M-8.2' - Active Pink 8.2 (2.5m) EL Wire (Starter Pack) Copper Tape, EL Wire, Foam Tape, Heat Shrink, Inverter
587
587
ต่อหน่วย
$19.35
RFQ
3,060
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC WIRE STARTER PK EL RED 2.5M-8.2' - Active Red 8.2 (2.5m) EL Wire (Starter Pack) Copper Tape, EL Wire, Foam Tape, Heat Shrink, Inverter
586
586
ต่อหน่วย
$19.35
RFQ
1,428
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC WIRE STARTER PK EL ORN 2.5M-8.2' - Active Orange 8.2 (2.5m) EL Wire (Starter Pack) Copper Tape, EL Wire, Foam Tape, Heat Shrink, Inverter
585
585
ต่อหน่วย
$19.35
RFQ
3,525
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC WIRE STARTER PK EL YLW 2.5M-8.2' - Active Yellow 8.2 (2.5m) EL Wire (Starter Pack) Copper Tape, EL Wire, Foam Tape, Heat Shrink, Inverter
583
583
ต่อหน่วย
$19.35
RFQ
3,022
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC WIRE STARTER PK EL BLU 2.5M-8.2' - Active Blue 8.2 (2.5m) EL Wire (Starter Pack) Copper Tape, EL Wire, Foam Tape, Heat Shrink, Inverter
546
546
ต่อหน่วย
$19.35
RFQ
2,629
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC STARTER PACK EL WIRE WHITE 2.5M - Active White 8.2 (2.5m) EL Wire (Starter Pack) Copper Tape, EL Wire, Foam Tape, Heat Shrink, Inverter
545
545
ต่อหน่วย
$19.35
RFQ
2,726
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC STARTER PACK EL WIRE AQUA 2.5M - Active Aqua 8.2 (2.5m) EL Wire (Starter Pack) Copper Tape, EL Wire, Foam Tape, Heat Shrink, Inverter
625
625
ต่อหน่วย
$13.53
RFQ
1,089
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC PANEL ELECTROLUM EL 10X10CM WHT - Active White 3.937" L x 3.937" W (100.00mm x 100.00mm) EL Panel -
624
624
ต่อหน่วย
$13.53
RFQ
1,371
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC PANEL ELECTROLUM EL 10X10CM BLUE - Active Blue 3.937" L x 3.937" W (100.00mm x 100.00mm) EL Panel -
623
623
ต่อหน่วย
$13.53
RFQ
1,472
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC PANEL ELECTROLUM EL 10X10CM AQUA - Active Aqua 3.937" L x 3.937" W (100.00mm x 100.00mm) EL Panel -
410
410
ต่อหน่วย
$11.64
RFQ
792
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC ELECTROLUMINESCENT WIRE WHT 2.5M - Active White 8.2 (2.5m) EL Wire -
409
409
ต่อหน่วย
$11.64
RFQ
2,410
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC ELECTROLUMINESCNT WIRE AQUA 2.5M - Active Aqua 8.2 (2.5m) EL Wire -
408
408
ต่อหน่วย
$11.64
RFQ
3,030
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Adafruit Industries LLC ELECTROLUMINESCENT WIRE BLU 2.5M - Active Blue 8.2 (2.5m) EL Wire -