285 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Type Attenuation Value
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,498
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR FIXED 20DB HMU Obsolete MU 20dB
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,022
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR FIXED 15DB HMU Obsolete MU 15dB
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,733
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR FIXED 10DB HMU Obsolete MU 10dB
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,747
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR FIXED 9DB HMU Obsolete MU 9dB
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
709
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR FIXED 8DB HMU Obsolete MU 8dB
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,070
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR FIXED 7DB HMU Obsolete MU 7dB
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,481
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR FIXED 6DB HMU Obsolete MU 6dB
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,293
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR FIXED 5DB HMU Obsolete MU 5dB
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
918
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR FIXED 4DB HMU Obsolete MU 4dB
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,966
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR FIXED 3DB HMU Obsolete MU 3dB
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,362
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR FIXED 2DB HMU Obsolete MU 2dB
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,747
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR FIXED 1DB HMU Obsolete MU 1dB
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,658
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR FIXED 0DB HMU Obsolete MU 0dB
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,994
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR IN-LINE 20DB HMU Obsolete MU 20dB
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,374
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR IN-LINE 15DB HMU Obsolete MU 15dB
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,559
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR IN-LINE 10DB HMU Obsolete MU 10dB
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,181
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR IN-LINE 6DB HMU Obsolete MU 6dB
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,588
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR IN-LINE 5DB HMU Obsolete MU 5dB
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,120
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR IN-LINE 4DB HMU Obsolete MU 4dB
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
945
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR IN-LINE 3DB HMU Obsolete MU 3dB
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,885
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR IN-LINE 2DB HMU Obsolete MU 2dB
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,427
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR IN-LINE 1DB HMU Obsolete MU 1dB
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,016
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR IN-LINE 0DB HMU Obsolete MU 0dB
HRFC-AT5K-A20A
รับรายงาน
RFQ
3,603
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Hirose Electric Co Ltd CONN FC ATTENUATOR 20DB 10MW HRFC Obsolete FC 20dB
HRFC-AT5K-A15A
รับรายงาน
RFQ
3,777
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Hirose Electric Co Ltd CONN FC ATTENUATOR 15DB 10MW HRFC Obsolete FC 15dB
HRFC-AT5K-A10A
รับรายงาน
RFQ
3,760
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Hirose Electric Co Ltd CONN FC ATTENUATOR 10DB 10MW HRFC Obsolete FC 10dB
HRFC-AT5K-A05A
รับรายงาน
RFQ
3,161
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Hirose Electric Co Ltd CONN FC ATTENUATOR 5DB 10MW HRFC Obsolete FC 5dB
HSC-AT8K-A20A
รับรายงาน
RFQ
1,199
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Hirose Electric Co Ltd CONN SC ATTENUATOR 20DB 10MW HSC Obsolete SC 20dB
HSC-AT8K-A15A
รับรายงาน
RFQ
3,012
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Hirose Electric Co Ltd CONN SC ATTENUATOR 15DB 10MW HSC Obsolete SC 15dB
HSC-AT8K-A10A
รับรายงาน
RFQ
2,007
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Hirose Electric Co Ltd CONN SC ATTENUATOR 10DB 10MW HSC Obsolete SC 10dB