417 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Current - Supply Applications Voltage - Supply Data Rate Power - Minimum Receivable
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,788
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Industrial Fiberoptics DETECTOR PHOTOLOG FIB OPT 5 TTL - Obsolete 10mA General Purpose - 50Mbps -24.5dBm
GP1FP513RK
รับรายงาน
RFQ
1,501
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics RECEIVER FIBER OPTIC 13.2MBPS - Obsolete 25mA Digital Audio 4.75 V ~ 5.25 V 13.2Mbps -24dBm
IF-D96
รับรายงาน
RFQ
3,305
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Industrial Fiberoptics DETECTOR PHOTOLOG FIB OPT 5 TTL - Obsolete 10mA General Purpose - 5Mbps -24.5dBm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,676
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Semtech Corporation IC ROSA 40KM LC - Obsolete - Optical 3.3V 11.3Gbps -21dBm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,558
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Semtech Corporation IC ROSA 40KM LC - Obsolete - Optical 3.3V 11.3Gbps -21dBm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,971
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Semtech Corporation IC ROSA 10GBPS LC SW - Obsolete - - - - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,033
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Semtech Corporation IC ROSA 10GBPS 40KM LC - Active - Optical 3.3V 11.3Gbps -21dBm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,331
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Semtech Corporation IC ROSA 10GBPS 40KM LC - Active - Optical 3.3V 11.3Gbps -21dBm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,807
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Semtech Corporation IC ROSA 10GBPS 40KM LC - Active - Optical 3.3V 11.3Gbps -21dBm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,902
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Semtech Corporation IC ROSA 10GBPS 40KM LC - Active - Optical 3.3V 11.3Gbps -21dBm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,568
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Semtech Corporation IC ROSA 10GBPS 40KM LC - Active - Optical 3.3V 11.3Gbps -21dBm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,979
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Semtech Corporation IC ROSA 10GBPS 40KM LC - Active - Optical 3.3V 11.3Gbps -19.5dBm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,243
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Semtech Corporation IC ROSA 10GBPS 40KM LC - Active - Optical 3.3V 11.3Gbps -21dBm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
612
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Semtech Corporation IC ROSA 10GBPS 40KM LC - Active - Optical 3.3V 11.3Gbps -21dBm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,473
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Semtech Corporation IC ROSA 10GBPS 40KM LC - Active - Optical 3.3V 11.3Gbps -21dBm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,984
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Semtech Corporation IC ROSA 10GBPS 40KM LC - Active - Optical 3.3V 11.3Gbps -21dBm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,949
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Semtech Corporation IC ROSA HIGH GAIN SWITCHING 10G - Active - Optical 3.3V 11.3Gbps -15dBm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,254
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Semtech Corporation IC ROSA LOW PWR 11.3GB/S 10KM - Active - Optical 3.3V 11.3Gbps -21dBm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,374
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Semtech Corporation IC ROSA LOW PWR 11.3GB/S 10KM - Active - Optical 3.3V 11.3Gbps -19.5dBm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,339
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Semtech Corporation IC ROSA LOW PWR 11.3GB/S 10KM - Active - Optical 3.3V 11.3Gbps -19.5dBm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,441
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Semtech Corporation IC ROSA LOW PWR 11.3GB/S 10KM - Active - Optical 3.3V 11.3Gbps -19.5dBm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,156
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Semtech Corporation IC ROSA LOW PWR 11.3GB/S 10KM - Active - Optical 3.3V 11.3Gbps -21dBm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,246
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Semtech Corporation IC ROSA LOW PWR 11.3GB/S 10KM - Active - Optical 3.3V 11.3Gbps -19.5dBm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,958
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
HARTING FO D-SUB 9-POLE, MALE (PU 50PCS) Active - - - - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,248
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
SHARP/Socle Technology OPTO PHOTOINTERRUPTERS - Obsolete 15mA Digital Audio 2.7 V ~ 3.6 V 15.5Mbps -24dBm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,361
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation FULLY INTEGRATED 100G DP QPSK RE - Obsolete - General Purpose Data Transmission Systems 3.3V 100Gbps -18dBm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,386
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Broadcom Limited 10G PIN ROSA - Obsolete - - - - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,789
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Semtech Corporation IC ROSA MU PIGTAIL F10028 FLEX - Active - General Purpose 2.97 V ~ 3.63 V 11.3Gbps -17dBm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,920
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Semtech Corporation IC ROSA LC APD F10026 FLEX PGTL - Active - General Purpose 2.97 V ~ 3.63 V 11.3Gbps -27dBm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
604
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Semtech Corporation IC ROSA GEN2 10KM LC XMD 5V FLEX - Obsolete - General Purpose - 11.3Gbps -