382 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Type Connector Type
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,315
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation PLC SPLITTER 2X32 S-GRADE 3M Obsolete - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,897
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation PLC SPLITTER 2X16 P-GRADE 3M - Obsolete Splitter -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,858
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation PLC SPLITTER 2X16 S-GRADE 3M Obsolete - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,879
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation PLC SPLITTER 2X8 S-GRADE 3M Obsolete - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,250
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation PLC SPLITTER 2X8 P-GRADE 3M Obsolete - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,669
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation PLC SPLITTER 2X4 S-GRADE 3M - Obsolete Splitter -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,964
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation PLC SPLITTER 2X4 P-GRADE 3M - Obsolete Splitter -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,375
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation PLC SPLITTER 2X2 S-GRADE 3M - Obsolete Splitter -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,556
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation PLC SPLITTER 2X2 P-GRADE 3M - Obsolete Splitter -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,174
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation PLC SPLITTER 1X64 P-GRADE 3M - Obsolete Splitter -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,445
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation PLC SPLITTER 1X64 S-GRADE 3M Obsolete - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,484
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation PLC SPLITTER 1X32 P-GRADE 3M - Obsolete Splitter -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,193
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation PLC SPLITTER 1X32 S-GRADE 3M Obsolete - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,261
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation PLC SPLITTER 1X16 P-GRADE 3M - Obsolete Splitter -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,238
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation PLC SPLITTER 1X16 S-GRADE 3M Obsolete - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,503
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation PLC SPLITTER 1X8 S-GRADE 3M - Obsolete Splitter -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,637
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation PLC SPLITTER 1X8 P-GRADE 3M - Obsolete Splitter -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,061
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation PLC SPLITTER 1X4 S-GRADE 3M - Obsolete Splitter -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,018
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation PLC SPLITTER 1X4 P-GRADE 3M - Obsolete Splitter -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,622
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation PLC SPLITTER 1X2 S-GRADE 3M - Obsolete Splitter -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,067
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation PLC SPLITTER 1X2 P-GRADE 3M - Obsolete Splitter -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,939
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation MOD OPTIBOX CWDM 8:1 MUX/DEMUX - Obsolete Mux/Demux SC
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,146
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation MOD OPTIBOX CWDM 8:1 MUX/DEMUX - Obsolete Mux/Demux LC
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,658
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation MOD OPTIBOX CWDM 4:1 MUX/DEMUX - Obsolete Mux/Demux SC
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,009
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation MOD OPTIBOX CWDM 4:1 MUX/DEMUX - Obsolete Mux/Demux LC
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,595
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation MOD OPTIBOX CWDM 4:1 MUX/DEMUX - Obsolete Mux/Demux SC
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,133
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation MOD OPTIBOX CWDM 4:1 MUX/DEMUX - Obsolete Mux/Demux LC
5099982-2
รับรายงาน
RFQ
2,450
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors SWITCH FIBER OPTIC ST DPDT - Obsolete 1:2 DPDT Switch ST
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,826
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Omron Electronics Inc-EMC Div SWITCH OPTICAL REFLECTIVE P1S Obsolete Switch, 1 x 8 -
5099427-2
รับรายงาน
RFQ
3,408
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity AMP Connectors SWITCH FIBER OPTIC ST SPDT - Obsolete 1:2 SPDT Switch ST