ตัวกรองที่ใช้ :
614 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Package / Case Voltage - Input Current Rating Power (Watts) Wavelength
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,014
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation LASER DIODE 1537NM 13-BUTTERFLY - Obsolete 13-Butterfly 1.8V 100mA 2.511mW 1537nm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,713
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation LASER DIODE 1537NM 13-BUTTERFLY - Obsolete 13-Butterfly 1.8V 100mA 2.511mW 1537nm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,695
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation LASER DIODE 1538NM 13-BUTTERFLY - Obsolete 13-Butterfly 1.8V 100mA 2.511mW 1538nm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,269
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation LASER DIODE 1539NM 13-BUTTERFLY - Obsolete 13-Butterfly 1.8V 100mA 2.511mW 1539nm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,232
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation LASER DIODE 1540NM 13-BUTTERFLY - Obsolete 13-Butterfly 1.8V 100mA 2.511mW 1540nm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,643
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation LASER DIODE 1541NM 13-BUTTERFLY - Obsolete 13-Butterfly 1.8V 100mA 2.511mW 1541nm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,932
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation LASER DIODE 1541NM 13-BUTTERFLY - Obsolete 13-Butterfly 1.8V 100mA 2.511mW 1541nm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,230
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation LASER DIODE 1543NM 13-BUTTERFLY - Obsolete 13-Butterfly 1.8V 100mA 2.511mW 1543nm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,917
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation LASER DIODE 1544NM 13-BUTTERFLY - Obsolete 13-Butterfly 1.8V 100mA 2.511mW 1544nm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,233
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation LASER DIODE 1545NM 13-BUTTERFLY - Obsolete 13-Butterfly 1.8V 100mA 2.511mW 1545nm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,486
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation LASER DIODE 1545NM 13-BUTTERFLY - Obsolete 13-Butterfly 1.8V 100mA 2.511mW 1545nm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,439
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation LASER DIODE 1546NM 13-BUTTERFLY - Obsolete 13-Butterfly 1.8V 100mA 2.511mW 1546nm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,743
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation LASER DIODE 1547NM 13-BUTTERFLY - Obsolete 13-Butterfly 1.8V 100mA 2.511mW 1547nm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,115
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation LASER DIODE 1548NM 13-BUTTERFLY - Obsolete 13-Butterfly 1.8V 100mA 2.511mW 1548nm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,623
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation LASER DIODE 1549NM 13-BUTTERFLY - Obsolete 13-Butterfly 1.8V 100mA 2.511mW 1549nm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,837
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation LASER DIODE 1549NM 13-BUTTERFLY - Obsolete 13-Butterfly 1.8V 100mA 2.511mW 1549nm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,560
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation LASER DIODE 1550NM 13-BUTTERFLY - Obsolete 13-Butterfly 1.8V 100mA 2.511mW 1550nm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,011
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation LASER DIODE 1551NM 13-BUTTERFLY - Obsolete 13-Butterfly 1.8V 100mA 2.511mW 1551nm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,993
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation LASER DIODE 1552NM 13-BUTTERFLY - Obsolete 13-Butterfly 1.8V 100mA 2.511mW 1552nm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
851
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation LASER DIODE 1553NM 13-BUTTERFLY - Obsolete 13-Butterfly 1.8V 100mA 2.511mW 1553nm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
607
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation LASER DIODE 1553NM 13-BUTTERFLY - Obsolete 13-Butterfly 1.8V 100mA 2.511mW 1553nm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,463
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation LASER DIODE 1554NM 13-BUTTERFLY - Obsolete 13-Butterfly 1.8V 100mA 2.511mW 1554nm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,745
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation LASER DIODE 1555NM 13-BUTTERFLY - Obsolete 13-Butterfly 1.8V 100mA 2.511mW 1555nm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,121
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation LASER DIODE 1556NM 13-BUTTERFLY - Obsolete 13-Butterfly 1.8V 100mA 2.511mW 1556nm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,201
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation LASER DIODE 1557NM 13-BUTTERFLY - Obsolete 13-Butterfly 1.8V 100mA 2.511mW 1557nm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,900
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation LASER DIODE 1557NM 13-BUTTERFLY - Obsolete 13-Butterfly 1.8V 100mA 2.511mW 1557nm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,151
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation LASER DIODE 1559NM 13-BUTTERFLY - Obsolete 13-Butterfly 1.8V 100mA 2.511mW 1559nm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,371
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation LASER DIODE 1560NM 13-BUTTERFLY - Obsolete 13-Butterfly 1.8V 100mA 2.511mW 1560nm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,934
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation LASER DIODE 1561NM 13-BUTTERFLY - Obsolete 13-Butterfly 1.8V 100mA 2.511mW 1561nm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,899
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Finisar Corporation LASER DIODE 1561NM 13-BUTTERFLY - Obsolete 13-Butterfly 1.8V 100mA 2.511mW 1561nm