273 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Accessory Type
Default Photo
ต่อหน่วย
$6,393.57
RFQ
2,341
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies MICROBENCH SET OPTICS AND MECHAN Microbench Active Optics Set
G062020000
ต่อหน่วย
$4,376.29
RFQ
2,589
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies MICROBENCH SET OPTICS UV Microbench Active Optics Set
G062004000
ต่อหน่วย
$4,148.96
RFQ
1,206
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies MICROBENCH SET OPTICS Microbench Active Optics Set
Default Photo
ต่อหน่วย
$2,415.06
RFQ
2,036
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies MICROBENCH SET MECHANICS Microbench Active Tool Kit
Default Photo
ต่อหน่วย
$1,591.58
RFQ
1,885
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies Q-SET SPATIAL FILTER Microbench Active Spatial Filter
G362021491
ต่อหน่วย
$848.20
RFQ
1,256
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies ACHR. RETARDER 400-700NM; L/4; M Microbench Active Achromatic Reatarder
G362021291
ต่อหน่วย
$848.20
RFQ
2,113
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies ACHR. RETARDER 400-700NM; L/2; M Microbench Active Achromatic Reatarder
Default Photo
ต่อหน่วย
$732.68
RFQ
1,202
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies Q-SET VARIABLE ATTENUATOR 780 NM Microbench Active Variable Attenuator
Default Photo
ต่อหน่วย
$732.68
RFQ
741
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies Q-SET VARIABLE ATTENUATOR 633 NM Microbench Active Variable Attenuator
G060403000
ต่อหน่วย
$732.68
RFQ
2,097
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies Q-SET VARIABLE ATTENUATOR 532 NM Microbench Active Variable Attenuator
Default Photo
ต่อหน่วย
$732.68
RFQ
881
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies Q-SET VARIABLE ATTENUATOR 488 NM Microbench Active Variable Attenuator
Default Photo
ต่อหน่วย
$723.61
RFQ
2,259
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies Q-SET VERTICAL ADJUSTMENT Microbench Active Vertical Adjustment
Default Photo
ต่อหน่วย
$629.19
RFQ
2,484
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies XYZ - FINE ADJUSTMENT UNIT MB Microbench Active XYZ-Fine Adjustment
G067021000
ต่อหน่วย
$629.19
RFQ
3,545
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies FLE.X-PLATE XY STEEL Microbench Active X-Plate
Default Photo
ต่อหน่วย
$599.22
RFQ
1,480
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies X-Y PRECISION TRANSLATION STAGE Microbench Active X-Y Translation Stage
G169005000
ต่อหน่วย
$502.08
RFQ
1,116
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies FOCUSABLE COLLIMATOR MB 06 Microbench Active Focusing Collimator
Default Photo
ต่อหน่วย
$489.36
RFQ
637
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies MICROBENCH MECHANICS TEST KIT Microbench Active Tool Kit
G169013000
ต่อหน่วย
$483.92
RFQ
1,212
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies FOCUSING COLLIMATORS Microbench Active Focusing Collimator
G169003000
ต่อหน่วย
$483.92
RFQ
1,608
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies FOCUSABLE COLLIMATOR MB 02 Microbench Active Focusing Collimator
G065070000
ต่อหน่วย
$377.69
RFQ
1,213
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies X-Y TRANSLATION STAGE WITH FINE Microbench Active X-Y Translation Stage
G065114000
ต่อหน่วย
$307.78
RFQ
1,387
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies MICROMETER DRIVEN LINEAR TRANSLA Microbench Active Z-Translation Stage
Default Photo
ต่อหน่วย
$298.70
RFQ
3,784
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies ROTARY SUPPORT 20 WITH FINE-ADJU Microbench Active Rotary Support
G362701434
ต่อหน่วย
$290.88
RFQ
1,111
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies RETARDATION PLATE D 633NM; D=10; Microbench Active Retardation Plate
G362701243
ต่อหน่วย
$290.88
RFQ
904
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies RETARDATION PLATE D 780NM; D=10; Microbench Active Retardation Plate
G362701234
ต่อหน่วย
$290.88
RFQ
1,320
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies RETARDATION PLATE D 633NM; D=10; Microbench Active Retardation Plate
G362701227
ต่อหน่วย
$290.88
RFQ
2,097
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies RETARDATION PLATE D 532NM; D=10; Microbench Active Retardation Plate
G362503447
ต่อหน่วย
$290.88
RFQ
3,303
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies RETARDATION PLATE S 1064NM; D=20 Microbench Active Retardation Plate
G362503247
ต่อหน่วย
$290.88
RFQ
1,292
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies RETARDATION PLATE S 1064NM; D=20 Microbench Active Retardation Plate
G362503234
ต่อหน่วย
$290.88
RFQ
2,301
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies RETARDATION PLATE S 633NM; D=20; Microbench Active Retardation Plate
G362501427
ต่อหน่วย
$290.88
RFQ
2,226
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies RETARDATION PLATE S 532NM; D=10; Microbench Active Retardation Plate