269 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Viewing Angle Lens Style Lens Size CCT (K) CRI (Color Rendering Index) Conversion Efficacy (lm/Wrad)(typ)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,786
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intematix Corporation LENS 80CRI 3500K 1.7" DOME 1.0"H ChromaLit™ Dome Active - Round with Domed Top 37mm 3500 80 205
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,348
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intematix Corporation LENS 80CRI 3500K 1.3" DOME 0.8"H ChromaLit™ Dome Active - Round with Domed Top 28mm 3500 80 205
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,669
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intematix Corporation LENS 80CRI 3500K 0.6" DOME 0.5"H ChromaLit™ Dome Active - Round with Domed Top 12mm 3500 80 205
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,663
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intematix Corporation LENS 80CRI 3500K 2.2" DOME 1.3"H ChromaLit™ Dome Active - Round with Domed Top 50mm 3500 80 205
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,437
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intematix Corporation LENS 80CRI 3000K ELLIPSE 1.3"H ChromaLit™ Ellipse Active - Round with Domed Top 22mm 3000 80 200
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intematix Corporation LENS 90CRI 3000K 1.8"RND DWNLGHT ChromaLit™ Round Active 115° Round with Flat Top 45mm 3000 90 165
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,745
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intematix Corporation LENS 90CRI 3000K 2.7"SQ DOWNLGHT ChromaLit™ Square Active 115° Square with Flat Top 95mm 3000 90 165
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,988
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intematix Corporation LENS 90CRI 3000K 2.6"SQ DOWNLGHT ChromaLit™ Square Active 115° Square with Flat Top 65mm 3000 90 165
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,866
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intematix Corporation LENS 90CRI 3000K 2.2"SQ DOWNLGHT ChromaLit™ Square Active 115° Square with Flat Top 55mm 3000 90 165
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,161
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intematix Corporation LENS 90CRI 3000K 1.6"SQ DOWNLGHT ChromaLit™ Square Active 115° Square with Flat Top 40mm 3000 90 165
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,398
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intematix Corporation PHOSPHOR LIGHT SOURCE 21MM ChromaLit™ Square Active 115° Square with Flat Top 21mm 3000 90 165
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,433
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intematix Corporation PHOSPHOR LIGHT SOURCE 305X22.5MM ChromaLit™ Linear Active 115° Rectangle with Flat Top 305mm x 22.5mm 3000 90 165
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,707
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intematix Corporation PHOSPHOR LIGHT SOURCE 305X12.5MM ChromaLit™ Linear Active 115° Rectangle with Flat Top 305mm x 12.5mm 3000 90 165
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,915
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intematix Corporation PHOSPHOR LIGHT SOURCE 95MM ChromaLit™ Square Active 115° Square with Flat Top 95mm 2700 90 161
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,422
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intematix Corporation PHOSPHOR LIGHT SOURCE 65MM ChromaLit™ Square Active 115° Square with Flat Top 65mm 2700 90 161
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,992
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intematix Corporation PHOSPHOR LIGHT SOURCE 55MM ChromaLit™ Square Active 115° Square with Flat Top 55mm 2700 90 161
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,766
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intematix Corporation PHOSPHOR LIGHT SOURCE 305X22.5MM ChromaLit™ Linear Active 115° Rectangle with Flat Top 305mm x 22.5mm 2700 90 161
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,342
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intematix Corporation PHOSPHOR LIGHT SOURCE 305X12.5MM ChromaLit™ Linear Active 115° Rectangle with Flat Top 305mm x 12.5mm 2700 90 161
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,279
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intematix Corporation PHOSPHOR LIGHT SOURCE 135MM ChromaLit™ Round Active 115° Round with Flat Top 135mm 4000 80 218
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,028
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intematix Corporation PHOSPHOR LIGHT SOURCE 45MM ChromaLit™ Round Active 115° Round with Flat Top 45mm 3500 80 210
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,648
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intematix Corporation PHOSPHOR LIGHT SOURCE 95MM ChromaLit™ Square Active 115° Square with Flat Top 95mm 3500 80 210
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,345
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intematix Corporation PHOSPHOR LIGHT SOURCE 65MM ChromaLit™ Square Active 115° Square with Flat Top 65mm 3500 80 210
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,126
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intematix Corporation PHOSPHOR LIGHT SOURCE 55MM ChromaLit™ Square Active 115° Square with Flat Top 55mm 3500 80 210
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,162
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intematix Corporation PHOSPHOR LIGHT SOURCE 40MM ChromaLit™ Square Active 115° Square with Flat Top 40mm 3500 80 210
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,953
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intematix Corporation PHOSPHOR LIGHT SOURCE 21MM ChromaLit™ Square Active 115° Square with Flat Top 21mm 3500 80 210
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,247
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intematix Corporation PHOSPHOR LIGHT SOURCE 120MM ChromaLit™ Square Active 115° Square with Flat Top 120mm 3500 80 210
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,086
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intematix Corporation PHOSPHOR LIGHT SOURCE 200MM ChromaLit™ Square Active 115° Square with Flat Top 200mm 3000 80 202
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,935
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intematix Corporation PHOSPHOR LIGHT SOURCE 215MM ChromaLit™ Round Active 115° Round with Flat Top 215mm 3000 80 202
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,965
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intematix Corporation PHOSPHOR LIGHT SOURCE 305X22.5MM ChromaLit™ Linear Active 115° Rectangle with Flat Top 305mm x 22.5mm 2700 80 180
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,162
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intematix Corporation PHOSPHOR LIGHT SOURCE 305X12.5MM ChromaLit™ Linear Active 115° Rectangle with Flat Top 305mm x 12.5mm 2700 80 180