ตัวกรองที่ใช้ :
25 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Type Style Voltage Output Power Visible Output Temperature
XP-0875
รับรายงาน
RFQ
3,825
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies REPLACEMENT XP-0875 MVS-2027 - Obsolete - - - - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$459.78
RFQ
801
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies VQ XENON ELLIPTICAL AND PARABOL Active - - - - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$430.68
RFQ
3,259
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies MODULE CERMAX TYPE B 300W - Active - - - - - -
211-11630
ต่อหน่วย
$584.32
RFQ
2,456
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies FX-1163 XENON LAMP 1100 Active Short Arc Lamp Metal Can 350 V ~ 1000 V 20W (Average) - -
XP-0861
ต่อหน่วย
$578.50
RFQ
2,239
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies REPLACEMENT XP-0861-MVS-7000 - Active - - - - - -
PE300B-10FM
ต่อหน่วย
$378.30
RFQ
930
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies MODULE CERMAX 300W Cermax® Active Short Arc Lamp Ceramic Body 23kV (Start), 11.5 V ~ 15 V (Operating) 32W (IR), 65W (Radiant), 3.3W (UV) 6900 lm 150°C (Max)
PE150AF
ต่อหน่วย
$320.09
RFQ
2,336
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies LAMP PARABOLIC REFLECTOR 150W Cermax® Active Short Arc Parabolic Lamp Ceramic Body 23kV (Start), 10 V ~ 13.6 V (Operating) 8W (IR), 16W (Radiant), 0.9W (UV) 1350 lm 120°C (Max)
PE150BF
ต่อหน่วย
$261.89
RFQ
2,249
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies LAMP PARABOLIC REFLECTOR 150W - Active Short Arc Lamp Metal Can 15kV (Start), 11 V ~ 13.5 V (Operating) - 1600 lm 150°C (Max)
SW 503-1(H)
ต่อหน่วย
$53.47
RFQ
645
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies FLASHLAMP HELICAL QUARTZ - Active Flashlamp Helical Shape 400 V ~ 700 V - - -
DR 9902-1(H)
ต่อหน่วย
$45.83
RFQ
1,464
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies FLASHLAMP RING QUARTZ - Active Flashlamp Ring Shape 350 V ~ 670 V 1500Ws - -
EG 9902-1(SZ)(H)
ต่อหน่วย
$42.56
RFQ
1,175
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies FLASHLAMP LINEAR QUARTZ - Active Flashlamp Linear Shape 480 V ~ 700 V 1500Ws - -
SG 305(SZ)(H)
ต่อหน่วย
$40.00
RFQ
1,839
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies FLASHLAMP LINEAR QUARTZ - Active Flashlamp Linear Shape 400 V ~ 600 V 5Ws - -
BGGP 6430(N)(H)
ต่อหน่วย
$5.23
RFQ
2,555
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies FLASHLAMP LINEAR HARD GLASS - Active Flashlamp - 300 V ~ 350 V 49Ws - -
211-11500
ต่อหน่วย
$375.97
RFQ
2,479
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies XENON LAMP FX-1150 1100 Active Short Arc Lamp Metal Can 350 V ~ 1000 V 20W (Average) - -
302-0332
ต่อหน่วย
$366.66
RFQ
3,079
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies REPLACEMNT FXQG-33-1.75-MVS-5000 - Active - - - - - -
DU 8902-1(H)
ต่อหน่วย
$50.79
RFQ
3,729
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies FLASHLAMP U QUARTZ - Active Flashlamp U-Shape 400 V ~ 660 V 500Ws - -
LR 9901-2(H)
ต่อหน่วย
$24.40
RFQ
3,890
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies FLASHLAMP RING HARD GLASS - Active Flashlamp Ring Shape 250 V ~ 650 V 1000Ws - -
BHN 2647(G)(H)
ต่อหน่วย
$6.24
RFQ
1,238
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies FLASHLAMP HELICAL HARD GLASS - Active Flashlamp Helical Shape 150 V ~ 500 V 20Ws - -
302-9000
ต่อหน่วย
$490.04
RFQ
1,317
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies REPLACEMENT X-STROBE MVS-9000 - Active - - - - - -
211-11530
ต่อหน่วย
$386.44
RFQ
3,888
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies XENON LAMP FX-1153 1100 Active Short Arc Lamp Metal Can 350 V ~ 1000 V 20W (Average) - -
PE300BFA
ต่อหน่วย
$244.44
RFQ
841
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies LAMP PARABOLIC REFLECTOR 1" 300W Cermax® Active Short Arc Parabolic Lamp Ceramic Body 23kV (Start), 13 V ~ 16 V (Operating) 28.8W (IR), 50W (Radiant), 2.6W (UV) 5000 lm 150°C (Max)
211-11600
ต่อหน่วย
$410.89
RFQ
1,631
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies XENON LAMP FX-1160 1100 Active Short Arc Lamp Metal Can 350 V ~ 1000 V 20W (Average) - -
PE300C-10F
ต่อหน่วย
$395.76
RFQ
1,416
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies ELLIPTICAL REFLECTOR 1.4" 300W Cermax® Active Short Arc Eliptical Lamp Ceramic Body 23kV (Start), 11.5 V ~ 15 V (Operating) 34.5W (IR), 75W (Radiant), 9.7W (UV) 6725 lm 150°C (Max)
PE175BFA
ต่อหน่วย
$244.44
RFQ
2,750
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies LAMP PARABOLIC REFLECTOR 1"175W Cermax® Active Short Arc Parabolic Lamp Ceramic Body 23kV (Start), 11 V ~ 14 V (Operating) 14W (IR), 25W (Radiant), 1.2W (UV) 2200 lm 150°C (Max)
BUB 0641RD(G)(H)
ต่อหน่วย
$3.27
RFQ
1,644
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Excelitas Technologies FLASHLAMP U HARD GLASS - Active Flashlamp U-Shape 200 V ~ 550 V 6Ws - -