ตัวกรองที่ใช้ :
695 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Current - Supply Operating Temperature Mounting Type Output Type Voltage - Supply Amplifier Type
Default Photo
ต่อหน่วย
$1.67
RFQ
5,559
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Texas Instruments General Purose Comparator                
Default Photo
ต่อหน่วย
$1.67
RFQ
5,559
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Texas Instruments Micropower Comparator                
Default Photo
ต่อหน่วย
$1.53
RFQ
5,559
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
STMicroelectronics Voltage Comparator                
Default Photo
ต่อหน่วย
$2.41
RFQ
5,559
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Texas Instruments General Purose Comparator                
Default Photo
ต่อหน่วย
$2.41
RFQ
5,559
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Texas Instruments Ceneral Purpose Comparator                
Default Photo
ต่อหน่วย
$10.34
RFQ
5,559
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Analog Devices High Speed Comparator                
Default Photo
ต่อหน่วย
$1.39
RFQ
5,559
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Texas Instruments Current Sense Comparator                
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.76
RFQ
5,559
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ON Semiconductor Voltage Comparator                
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.57
RFQ
5,559
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ON Semiconductor Low Power Comparator                
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.54
RFQ
5,559
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Texas Instruments Low Voltage Comparator                
Default Photo
ต่อหน่วย
$351.97
RFQ
5,559
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Texas Instruments High Speed Comparator                
Default Photo
ต่อหน่วย
$2.40
RFQ
5,559
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Texas Instruments High Speed Comparator                
Default Photo
ต่อหน่วย
$3.12
RFQ
5,559
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Texas Instruments High Speed Comparator                
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.42
RFQ
5,559
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Texas Instruments Low Voltage Comparator                
Default Photo
ต่อหน่วย
$2.69
RFQ
5,559
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Texas Instruments General Purose Comparator                
Default Photo
ต่อหน่วย
$2.69
RFQ
5,559
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Texas Instruments General Purose Comparator                
Default Photo
ต่อหน่วย
$1.90
RFQ
5,559
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
STMicroelectronics Nanopower Comparator                
Default Photo
ต่อหน่วย
$1.03
RFQ
5,559
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
STMicroelectronics High Speed Comparator                
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.55
RFQ
5,559
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ON Semiconductor Voltage Comparator                
Default Photo
ต่อหน่วย
$2.69
RFQ
5,559
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Texas Instruments General Purose Comparator                
Default Photo
ต่อหน่วย
$2.69
RFQ
5,559
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Texas Instruments General Purose Comparator                
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.62
RFQ
5,559
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ON Semiconductor Voltage Comparator                
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.61
RFQ
5,559
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ON Semiconductor Voltage Comparator                
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.58
RFQ
5,559
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ON Semiconductor Voltage Comparator                
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.53
RFQ
5,559
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ON Semiconductor Voltage Comparator                
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.40
RFQ
5,559
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Diodes Incorporated Low Power Comparator                
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.68
RFQ
5,559
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
STMicroelectronics Low Voltage Comparator                
Default Photo
ต่อหน่วย
$113.12
RFQ
5,559
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Analong Devices Analog Multiplier/Divider                
Default Photo
ต่อหน่วย
$33.61
RFQ
5,559
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Analong Devices Analog Multiplier/Divider                
Default Photo
ต่อหน่วย
$270.14
RFQ
5,559
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Analong Devices Analog Multiplier/Divider