ตัวกรองที่ใช้ :
147 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Operating Temperature Features Package / Case Voltage - Supply Output Current - Supply (Max) Resolution (Bits)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,982
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Maxim Integrated IC MAX44008EDT+ - Obsolete -40°C ~ 85°C Gain Control, Interrupt, Programmable Resolution, Sleep Mode - 2.7V ~ 5.5V I²C 30µA @ 3.3V 14 b
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,415
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Maxim Integrated IC MAX44006EDT+CHX - Obsolete -40°C ~ 85°C Gain Control, Interrupt, Programmable Resolution, Sleep Mode - 1.7V ~ 2V I²C 30µA @ 1.8V 14 b
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,564
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Maxim Integrated IC MAX44006EDT+ - Obsolete -40°C ~ 85°C Gain Control, Interrupt, Programmable Resolution, Sleep Mode - 1.7V ~ 2V I²C 30µA @ 1.8V 14 b
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,935
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Maxim Integrated IC MAX44006EDT+TCHX - Obsolete -40°C ~ 85°C Gain Control, Interrupt, Programmable Resolution, Sleep Mode - 1.7V ~ 2V I²C 30µA @ 1.8V 14 b
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,704
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics OPTOELECTRONIC COMPONENT Obsolete - - - - - - -
TCS34907FN
รับรายงาน
RFQ
3,329
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ams IC COLOR CONV LIGHT-DGTL 6-DFN - Obsolete -40°C ~ 70°C - 6-UDFN 2.7V ~ 3.6V I²C 330µA @ 3V -
TCS34907FN
รับรายงาน
RFQ
3,313
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ams IC COLOR CONV LIGHT-DGTL 6-DFN - Obsolete -40°C ~ 70°C - 6-UDFN 2.7V ~ 3.6V I²C 330µA @ 3V -
TCS34907FN
รับรายงาน
RFQ
3,079
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ams IC COLOR CONV LIGHT-DGTL 6-DFN - Obsolete -40°C ~ 70°C - 6-UDFN 2.7V ~ 3.6V I²C 330µA @ 3V -
TCS34903FN
รับรายงาน
RFQ
2,695
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ams IC COLOR CONV LIGHT-DGTL 6-DFN - Obsolete -40°C ~ 70°C - 6-UDFN 2.7V ~ 3.6V I²C 330µA @ 3V -
TCS34903FN
รับรายงาน
RFQ
3,265
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ams IC COLOR CONV LIGHT-DGTL 6-DFN - Obsolete -40°C ~ 70°C - 6-UDFN 2.7V ~ 3.6V I²C 330µA @ 3V -
ADJD-S311-CR999
รับรายงาน
RFQ
2,076
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Broadcom Limited IC COLOR SENSOR RGB DGTL - Obsolete 0°C ~ 70°C Sleep Mode 9-VBGA 2.5V ~ 3.6V I²C 5mA @ 2.6V 10 b
ADJD-S311-CR999
รับรายงาน
RFQ
3,306
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Broadcom Limited IC COLOR SENSOR RGB DGTL - Obsolete 0°C ~ 70°C Sleep Mode 9-VBGA 2.5V ~ 3.6V I²C 5mA @ 2.6V 10 b
ADJD-S311-CR999
รับรายงาน
RFQ
2,351
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Broadcom Limited IC COLOR SENSOR RGB DGTL - Obsolete 0°C ~ 70°C Sleep Mode 9-VBGA 2.5V ~ 3.6V I²C 5mA @ 2.6V 10 b
TCS3104FN
รับรายงาน
RFQ
3,750
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ams IC COLOR SENSOR LIGHT-VOLT 6-DFN - Obsolete -30°C ~ 70°C Gain Control 6-VFDFN 4.5V ~ 5.5V Voltage, RGB 500µA @ 5V -
TCS3104FN
รับรายงาน
RFQ
734
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ams IC COLOR SENSOR LIGHT-VOLT 6-DFN - Obsolete -30°C ~ 70°C Gain Control 6-VFDFN 4.5V ~ 5.5V Voltage, RGB 500µA @ 5V -
TCS3104FN
รับรายงาน
RFQ
2,040
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ams IC COLOR SENSOR LIGHT-VOLT 6-DFN - Obsolete -30°C ~ 70°C Gain Control 6-VFDFN 4.5V ~ 5.5V Voltage, RGB 500µA @ 5V -
TCS3103FN
รับรายงาน
RFQ
1,822
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ams IC COLOR SENSOR LIGHT-VOLT 4-DFN - Obsolete -30°C ~ 70°C Gain Control 6-VFDFN 4.5V ~ 5.5V Voltage, RGB 500µA @ 5V -
TCS3103FN
รับรายงาน
RFQ
3,290
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ams IC COLOR SENSOR LIGHT-VOLT 4-DFN - Obsolete -30°C ~ 70°C Gain Control 6-VFDFN 4.5V ~ 5.5V Voltage, RGB 500µA @ 5V -
TCS3103FN
รับรายงาน
RFQ
3,542
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ams IC COLOR SENSOR LIGHT-VOLT 4-DFN - Obsolete -30°C ~ 70°C Gain Control 6-VFDFN 4.5V ~ 5.5V Voltage, RGB 500µA @ 5V -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,474
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics COLOR DENSITY SENSOR - Obsolete 0°C ~ 60°C - Box 4.5V ~ 5.5V Voltage, CMYK 12mA @ 5V -
ISL29120IROZ-T7
รับรายงาน
RFQ
2,143
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intersil IC SENSOR LIGHT-DGTL I2C 6-ODFN - Obsolete -40°C ~ 85°C Interrupt, Auto Power Down 6-WDFN Exposed Pad 2.25V ~ 3.63V I²C 85µA @ 3V 16 b
ISL29120IROZ-T7
รับรายงาน
RFQ
2,214
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intersil IC SENSOR LIGHT-DGTL I2C 6-ODFN - Obsolete -40°C ~ 85°C Interrupt, Auto Power Down 6-WDFN Exposed Pad 2.25V ~ 3.63V I²C 85µA @ 3V 16 b
ISL29120IROZ-T7
รับรายงาน
RFQ
3,908
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Intersil IC SENSOR LIGHT-DGTL I2C 6-ODFN - Obsolete -40°C ~ 85°C Interrupt, Auto Power Down 6-WDFN Exposed Pad 2.25V ~ 3.63V I²C 85µA @ 3V 16 b
HDJD-S822-QR999
รับรายงาน
RFQ
2,176
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Broadcom Limited IC COLOR SENSOR RGB 16QFN - Obsolete 0°C ~ 70°C Gain Control 16-VQFN Exposed Pad 4.5V ~ 5.5V Voltage, RGB 3mA @ 5V -
HDJD-S822-QR999
รับรายงาน
RFQ
3,258
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Broadcom Limited IC COLOR SENSOR RGB 16QFN - Obsolete 0°C ~ 70°C Gain Control 16-VQFN Exposed Pad 4.5V ~ 5.5V Voltage, RGB 3mA @ 5V -
HDJD-S822-QR999
รับรายงาน
RFQ
3,371
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Broadcom Limited IC COLOR SENSOR RGB 16QFN - Obsolete 0°C ~ 70°C Gain Control 16-VQFN Exposed Pad 4.5V ~ 5.5V Voltage, RGB 3mA @ 5V -
TCS3413FN
รับรายงาน
RFQ
933
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ams IC DIGITAL COLOR SENSOR 6-DFN - Obsolete -30°C ~ 70°C Gain Control, Interrupt, Sync Input 6-SMD Module 2.7V ~ 3.6V I²C 11mA @ 3.6V 16 b
TCS3413FN
รับรายงาน
RFQ
1,365
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ams IC DIGITAL COLOR SENSOR 6-DFN - Obsolete -30°C ~ 70°C Gain Control, Interrupt, Sync Input 6-SMD Module 2.7V ~ 3.6V I²C 11mA @ 3.6V 16 b
TCS3413FN
รับรายงาน
RFQ
2,898
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ams IC DIGITAL COLOR SENSOR 6-DFN - Obsolete -30°C ~ 70°C Gain Control, Interrupt, Sync Input 6-SMD Module 2.7V ~ 3.6V I²C 11mA @ 3.6V 16 b
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,908
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ams IC COLOR SENSOR DGTL PROGR 6-DFN - Obsolete -30°C ~ 70°C Gain Control, Interrupt, Sync Input 6-SMD Module 2.7V ~ 3.6V I²C 11mA @ 3.6V 16 b