ตัวกรองที่ใช้ :
1801 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Packaging Frequency Operating Temperature Mounting Type Package / Case Sensitivity Number of Channels Polarization Response Time Voltage - Supply Output Current - Supply (Max) Sensor Type Accuracy Linearity For Measuring Current - Sensing
Default Photo
ต่อหน่วย
$366.65
RFQ
1,168
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
CR Magnetics Inc. SENSOR CURRENT XFMR 15A AC CR4100 Active Bulk 20Hz ~ 5kHz 0°C ~ 60°C DIN Rail, Panel Module, Triple Pass Through - 3 Bidirectional 250ms 24V Ratiometric, 4mA ~ 20mA 110mA Transformer w/Conditioning ±0.5% - AC 15A
Default Photo
ต่อหน่วย
$366.65
RFQ
3,003
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
CR Magnetics Inc. SENSOR CURRENT XFMR 25A AC CR4100 Active Bulk 20Hz ~ 5kHz 0°C ~ 60°C DIN Rail, Panel Module, Triple Pass Through - 3 Bidirectional 250ms 24V Ratiometric, 4mA ~ 20mA 110mA Transformer w/Conditioning ±0.5% - AC 25A
Default Photo
ต่อหน่วย
$366.65
RFQ
1,016
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
CR Magnetics Inc. SENSOR CURRENT XFMR 30A AC CR4100 Active Bulk 20Hz ~ 5kHz 0°C ~ 60°C DIN Rail, Panel Module, Triple Pass Through - 3 Bidirectional 250ms 24V Ratiometric, 4mA ~ 20mA 110mA Transformer w/Conditioning ±0.5% - AC 30A
Default Photo
ต่อหน่วย
$366.65
RFQ
2,759
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
CR Magnetics Inc. SENSOR CURRENT XFMR 5A AC CR4100 Active Bulk 20Hz ~ 5kHz 0°C ~ 60°C DIN Rail, Panel Module, Triple Pass Through - 3 Bidirectional 250ms 24V Ratiometric, 4mA ~ 20mA 110mA Transformer w/Conditioning ±0.5% - AC 5A
Default Photo
ต่อหน่วย
$366.65
RFQ
2,927
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
CR Magnetics Inc. SENSOR CURRENT XFMR 0.5A AC CR4100 Active Bulk 20Hz ~ 5kHz 0°C ~ 60°C DIN Rail, Panel Module, Triple Pass Through - 3 Bidirectional 250ms 24V Ratiometric, 4mA ~ 20mA 110mA Transformer w/Conditioning ±0.5% - AC 500mA
Default Photo
ต่อหน่วย
$366.65
RFQ
1,492
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
CR Magnetics Inc. SENSOR CURRENT XFMR 20A AC CR4100 Active Bulk 20Hz ~ 5kHz 0°C ~ 60°C DIN Rail, Panel Module, Triple Pass Through - 3 Bidirectional 250ms 24V Ratiometric, 4mA ~ 20mA 110mA Transformer w/Conditioning ±0.5% - AC 20A
CR4180-10
ต่อหน่วย
$366.65
RFQ
3,578
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
CR Magnetics Inc. SENSOR CURRENT XFMR 10A AC CR4100 Active Bulk 20Hz ~ 5kHz 0°C ~ 60°C DIN Rail, Panel Module, Triple Pass Through - 3 Bidirectional 250ms 24V Ratiometric, 4mA ~ 20mA 110mA Transformer w/Conditioning ±0.5% - AC 10A
CTR05000
ต่อหน่วย
$364.80
RFQ
2,999
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Red Lion Controls SENSOR CURRENT XFMR 10A, 20, 50A CTR Active Bulk 10Hz ~ 400Hz -20°C ~ 50°C Chassis Mount Module, Single Pass Through - 1 Bidirectional 600ms 24V Ratiometric, 4mA ~ 20mA 23mA Transformer w/Conditioning ±0.8% - AC 10A, 20, 50A (able)
Default Photo
ต่อหน่วย
$362.99
RFQ
3,606
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
CR Magnetics Inc. SENSOR CURRENT XFMR 0.5A AC CR4100 Active Bulk 20Hz ~ 5kHz 0°C ~ 60°C DIN Rail, Panel Module, Triple Pass Through - 3 Bidirectional 250ms 24V Ratiometric, 0 V ~ 5 V 60mA Transformer w/Conditioning ±0.5% - AC 500mA
Default Photo
ต่อหน่วย
$362.99
RFQ
3,677
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
CR Magnetics Inc. SENSOR CURRENT XFMR 25A AC CR4100 Active Bulk 20Hz ~ 5kHz 0°C ~ 60°C DIN Rail, Panel Module, Triple Pass Through - 3 Bidirectional 250ms 24V Ratiometric, 0 V ~ 5 V 60mA Transformer w/Conditioning ±0.5% - AC 25A
Default Photo
ต่อหน่วย
$362.99
RFQ
2,461
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
CR Magnetics Inc. SENSOR CURRENT XFMR 15A AC CR4100 Active Bulk 20Hz ~ 5kHz 0°C ~ 60°C DIN Rail, Panel Module, Triple Pass Through - 3 Bidirectional 250ms 24V Ratiometric, 0 V ~ 5 V 60mA Transformer w/Conditioning ±0.5% - AC 15A
CR4170-5
ต่อหน่วย
$362.99
RFQ
1,542
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
CR Magnetics Inc. SENSOR CURRENT XFMR 5A AC CR4100 Active Bulk 20Hz ~ 5kHz 0°C ~ 60°C DIN Rail, Panel Module, Triple Pass Through - 3 Bidirectional 250ms 24V Ratiometric, 0 V ~ 5 V 60mA Transformer w/Conditioning ±0.5% - AC 5A
CR4170-10
ต่อหน่วย
$362.99
RFQ
2,683
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
CR Magnetics Inc. SENSOR CURRENT XFMR 10A AC CR4100 Active Bulk 20Hz ~ 5kHz 0°C ~ 60°C DIN Rail, Panel Module, Triple Pass Through - 3 Bidirectional 250ms 24V Ratiometric, 0 V ~ 5 V 60mA Transformer w/Conditioning ±0.5% - AC 10A
CR4170-30
ต่อหน่วย
$362.99
RFQ
2,625
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
CR Magnetics Inc. SENSOR CURRENT XFMR 30A AC CR4100 Active Bulk 20Hz ~ 5kHz 0°C ~ 60°C DIN Rail, Panel Module, Triple Pass Through - 3 Bidirectional 250ms 24V Ratiometric, 0 V ~ 5 V 60mA Transformer w/Conditioning ±0.5% - AC 30A
CTL0052S
ต่อหน่วย
$359.89
RFQ
3,281
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Red Lion Controls SENSOR CURRENT XFMR 2A, 5A AC CTL Active Bulk 20Hz ~ 100Hz -20°C ~ 50°C Chassis Mount Module, Single Pass Through - 1 Bidirectional 300ms 24V Ratiometric, 4mA ~ 20mA 40mA Transformer w/Conditioning ±0.5% - AC 2A, 5A (able)
Default Photo
ต่อหน่วย
$353.65
RFQ
3,259
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
CR Magnetics Inc. SENSOR CURRENT XFMR 50A AC - Active Bulk 50Hz/60Hz -30°C ~ 60°C DIN Rail, Panel Module - 2 Bidirectional 200ms 24V Ratiometric, 4mA ~ 20mA - Transformer w/Conditioning ±0.5% - AC 50A
Default Photo
ต่อหน่วย
$349.15
RFQ
3,006
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
CR Magnetics Inc. SENSOR CURRENT XFMR 5A AC - Active Bulk 50Hz/60Hz -30°C ~ 60°C Chassis Mount Module - 2 Bidirectional 200ms 24V Ratiometric, 4mA ~ 20mA - Transformer w/Conditioning ±0.5% - AC 5A
CTR20000
ต่อหน่วย
$347.60
RFQ
2,359
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Red Lion Controls SENSOR CURRENT 100A, 150A, 200A CTR Active Bulk 10Hz ~ 400Hz -20°C ~ 50°C Chassis Mount Module, Single Pass Through - 1 Bidirectional 600ms 24V Ratiometric, 4mA ~ 20mA 23mA Transformer w/Conditioning ±0.8% - AC 100A, 150A, 200A (able)
Default Photo
ต่อหน่วย
$341.63
RFQ
2,913
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Honeywell Sensing and Productivity Solutions SENSOR CURRENT HALL 1200A AC/DC CSN Active Bulk - -40°C ~ 85°C Through Hole Module, Single Pass Through - 1 Bidirectional 1µs ±15 V ~ 24 V Ratiometric, Current 22mA Hall Effect, Closed Loop ±0.5% - AC/DC 1200A
Default Photo
ต่อหน่วย
$341.45
RFQ
3,646
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
CR Magnetics Inc. SENSOR CURRENT XFMR 30A AC - Active Bulk 50Hz/60Hz -30°C ~ 60°C DIN Rail, Panel Module - 2 Bidirectional 200ms 24V Ratiometric, 4mA ~ 20mA - Transformer w/Conditioning ±0.5% - AC 30A
Default Photo
ต่อหน่วย
$307.35
RFQ
824
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Weidmuller ACT20P-CMT-30-AO-RC-S - Active - 15Hz ~ 700Hz -25°C ~ 60°C DIN Rail Module - 1 Bidirectional 220ms 16.8 V ~ 31.2 V Ratiometric, Voltage and Current 20mA Current Switch ±0.75% - AC/DC 30A
1510470000
ต่อหน่วย
$307.35
RFQ
1,869
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Weidmuller CONDITIONER SIGNAL RAIL MNT - Active Bulk - -25°C ~ 60°C DIN Rail Module - 1 Bidirectional - 18 V ~ 30 V Ratiometric, Voltage and Current - - - - AC/DC 10A
LT 505-T
ต่อหน่วย
$302.53
RFQ
3,703
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
LEM USA Inc. SENSOR CURRENT HALL 500A AC/DC LT Active Bulk DC ~ 150kHz -10°C ~ 85°C Chassis Mount Module - 1 Bidirectional 1µs ±15 V ~ 24 V Ratiometric, Current 30mA Hall Effect, Closed Loop ±0.6% ±0.1% AC/DC 500A
Default Photo
ต่อหน่วย
$290.32
RFQ
2,892
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
HARTING CURRENT SENSOR RAILWAY 2000A WIT Active - - - - - - - - - - - - - - - - -
CTL2002S
ต่อหน่วย
$287.42
RFQ
1,725
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Red Lion Controls SENSOR CURRENT 100A, 150A, 200A CTL Active Bulk 20Hz ~ 100Hz -20°C ~ 50°C Chassis Mount Module, Single Pass Through - 1 Bidirectional 300ms 24V Ratiometric, 4mA ~ 20mA 40mA Transformer w/Conditioning ±0.5% - AC 100A, 150A, 200A (able)
LF 1005-S/SP21
ต่อหน่วย
$286.42
RFQ
2,574
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
LEM USA Inc. SENSOR CURRENT HALL 1000A AC/DC LF Active Tray DC ~ 150kHz -40°C ~ 85°C Chassis Mount Module - 1 Bidirectional 1µs ±15 V ~ 24 V Ratiometric, Current 228mA Hall Effect, Closed Loop ±0.4% ±0.1% AC/DC 1000A
CTL0502S
ต่อหน่วย
$283.74
RFQ
3,132
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Red Lion Controls SENSOR CURRENT XFMR 10A, 20, 50A CTL Active Bulk 20Hz ~ 100Hz -20°C ~ 50°C Chassis Mount Module, Single Pass Through - 1 Bidirectional 300ms 24V Ratiometric, 4mA ~ 20mA 40mA Transformer w/Conditioning ±0.5% - AC 10A, 20, 50A (able)
Default Photo
ต่อหน่วย
$283.56
RFQ
1,956
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
CR Magnetics Inc. SENSOR CURRENT XFMR 5A AC CR4100 Active Bulk 20Hz ~ 5kHz 0°C ~ 60°C DIN Rail, Panel Module, Dual Pass Through - 2 Bidirectional 250ms 24V Ratiometric, 4mA ~ 20mA 70mA Transformer w/Conditioning ±0.5% - AC 5A
Default Photo
ต่อหน่วย
$283.56
RFQ
1,655
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
CR Magnetics Inc. SENSOR CURRENT XFMR 25A AC CR4100 Active Bulk 20Hz ~ 5kHz 0°C ~ 60°C DIN Rail, Panel Module, Dual Pass Through - 2 Bidirectional 250ms 24V Ratiometric, 4mA ~ 20mA 70mA Transformer w/Conditioning ±0.5% - AC 25A
Default Photo
ต่อหน่วย
$283.56
RFQ
3,424
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
CR Magnetics Inc. SENSOR CURRENT XFMR 20A AC CR4100 Active Bulk 20Hz ~ 5kHz 0°C ~ 60°C DIN Rail, Panel Module, Dual Pass Through - 2 Bidirectional 250ms 24V Ratiometric, 4mA ~ 20mA 70mA Transformer w/Conditioning ±0.5% - AC 20A