ตัวกรองที่ใช้ :
295 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Packaging Operating Temperature Size Orientation Voltage - Supply Data Rate Standards Idle Current, Typ @ 25°C Link Range, Low Power Shutdown
GP2W0112YP0F
รับรายงาน
RFQ
3,725
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics IRDA MODULE 115.2KBPS 8SMD - Obsolete Digi-Reel® -25°C ~ 85°C 7.9mm x 2.8mm x 2.2mm Side View 1.7V ~ 2.5V 115.2kbs (SIR) - 1nA 20cm Yes
GP2W0112YP0F
รับรายงาน
RFQ
2,036
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics IRDA MODULE 115.2KBPS 8SMD - Obsolete Cut Tape (CT) -25°C ~ 85°C 7.9mm x 2.8mm x 2.2mm Side View 1.7V ~ 2.5V 115.2kbs (SIR) - 1nA 20cm Yes
GP2W0112YP0F
รับรายงาน
RFQ
1,773
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics IRDA MODULE 115.2KBPS 8SMD - Obsolete Tape & Reel (TR) -25°C ~ 85°C 7.9mm x 2.8mm x 2.2mm Side View 1.7V ~ 2.5V 115.2kbs (SIR) - 1nA 20cm Yes
GP2W0112YP
รับรายงาน
RFQ
3,673
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics IRDA MODULE 115.2KBPS 8SMD - Obsolete Cut Tape (CT) -25°C ~ 85°C 7.9mm x 2.8mm x 2.2mm Side View 1.7V ~ 2.5V 115.2kbs (SIR) - 1nA 20cm Yes
GP2W0112YP
รับรายงาน
RFQ
2,803
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics IRDA MODULE 115.2KBPS 8SMD - Obsolete Tape & Reel (TR) -25°C ~ 85°C 7.9mm x 2.8mm x 2.2mm Side View 1.7V ~ 2.5V 115.2kbs (SIR) - 1nA 20cm Yes
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,887
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Lite-On Inc. IRDA MOD TXRX 115.2KBPS - Obsolete Tape & Reel (TR) -25°C ~ 85°C 8.0mm x 3.0mm x 2.5mm Top View 2.7V ~ 3.6V 115.2kBaud IrDA 1.2 100µA 20cm Yes
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,184
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Rohm Semiconductor MODULE IRDA 115.2KBPS 7-SMD - Obsolete Tape & Reel (TR) -30°C ~ 85°C 6.80mm x 2.44mm x 1.70mm Side View 2.4V ~ 3.6V 115.2kbs (SIR) IrDA 1.2 90µA 20cm, 60cm -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
917
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Vishay Semiconductor Opto Division TXRX IRDA - Obsolete Tape & Reel (TR) -25°C ~ 85°C 8.5mm x 3.1mm x 2.5mm Top View 2.4V ~ 3.6V 4Mbs (FIR) IrPHY 1.3 2mA 70cm Yes
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,941
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Vishay Semiconductor Opto Division TXRX IRDA - Obsolete Tape & Reel (TR) -25°C ~ 85°C 8.5mm x 2.5mm x 3.1mm Side View 2.4V ~ 3.6V 4Mbs (FIR) IrPHY 1.3 2mA 70cm Yes
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,240
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Vishay Semiconductor Opto Division TXRX IRDA - Obsolete Tape & Reel (TR) -25°C ~ 85°C 6.0mm x 1.9mm x 3.0mm Top View 2.4V ~ 3.6V 4Mbs (FIR) IrPHY 1.3 1.9mA 50cm Yes
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,380
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Vishay Semiconductor Opto Division TXRX IRDA - Obsolete Tape & Reel (TR) -25°C ~ 85°C 6.0mm x 3.0mm x 1.9mm Side View 2.4V ~ 3.6V 4Mbs (FIR) IrPHY 1.3 1.9mA 50cm Yes
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
820
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Rohm Semiconductor IC IRDA IR COMMUNICATION MODULE - Obsolete Tape & Reel (TR) -25°C ~ 85°C 8.00mm x 2.90mm x 2.40mm Side View 2.4V ~ 3.6V 115.2kbs (SIR) IrDA 1.3 440µA - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,357
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Rohm Semiconductor IC IRDA IR COMMUNICATION MODULE - Obsolete Tape & Reel (TR) -30°C ~ 85°C 6.80mm x 2.29mm x 1.70mm Side View 2.4V ~ 3.6V 115.2kbs (SIR) IrDA 1.3 900µA 20cm, 60cm -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,041
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Rohm Semiconductor IC IRDA IR COMMUNICATION MODULE - Obsolete Tape & Reel (TR) -25°C ~ 85°C 8.00mm x 3.00mm x 2.92mm - 2.4V ~ 3.6V 115.2kbs (SIR) IrDA 1.2 80µA 20cm, 60cm -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,580
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Rohm Semiconductor IC IRDA IR COMMUNICATION MODULE - Obsolete Tape & Reel (TR) -25°C ~ 85°C - - 2.4V ~ 3.6V 115.2kbs (SIR) IrDA 1.2 80µA 20cm, 60cm -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,843
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Rohm Semiconductor IC IRDA IR COMMUNICATION MODULE - Obsolete Tape & Reel (TR) -20°C ~ 85°C 7.60mm x 2.72mm x 2.00mm Side View 2V ~ 3.6V 115.2kbs (SIR) IrDA 1.2 75µA 20cm, 60cm -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,716
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Rohm Semiconductor IC IRDA IR COMMUNICATION MODULE - Obsolete Tape & Reel (TR) -20°C ~ 85°C 7.60mm x 2.72mm x 2.00mm Top View 2V ~ 3.6V 115.2kbs (SIR) IrDA 1.2 75µA 20cm, 60cm -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
819
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Rohm Semiconductor IC IRDA IR COMMUNICATION MODULE - Obsolete Tape & Reel (TR) -30°C ~ 85°C 6.80mm x 2.44mm x 1.70mm Side View 2.4V ~ 3.6V 115.2kbs (SIR) IrDA 1.2 90µA 20cm, 60cm -
RPM841-H11E2A
รับรายงาน
RFQ
2,828
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Rohm Semiconductor MODULE IRDA 115.2KBPS 7-SMD - Obsolete Digi-Reel® -30°C ~ 85°C 6.80mm x 2.44mm x 1.70mm Side View 2.4V ~ 3.6V 115.2kbs (SIR) IrDA 1.2 90µA 20cm, 60cm -
RPM841-H11E2A
รับรายงาน
RFQ
3,768
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Rohm Semiconductor MODULE IRDA 115.2KBPS 7-SMD - Obsolete Cut Tape (CT) -30°C ~ 85°C 6.80mm x 2.44mm x 1.70mm Side View 2.4V ~ 3.6V 115.2kbs (SIR) IrDA 1.2 90µA 20cm, 60cm -
RPM841-H11E2A
รับรายงาน
RFQ
2,885
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Rohm Semiconductor MODULE IRDA 115.2KBPS 7-SMD - Obsolete Tape & Reel (TR) -30°C ~ 85°C 6.8mm x 2.4mm x 1.5mm Side View 2.4V ~ 3.6V 115.2kbs (SIR) IrDA 1.2 90µA 20cm, 60cm -
RPM973-H16E4A
รับรายงาน
RFQ
2,806
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Rohm Semiconductor MODULE IRDA 4MBPS FIR COMPATBL S - Obsolete Digi-Reel® -25°C ~ 85°C 7.60mm x 1.70mm x 2.13mm Top View 2.4V ~ 3.6V 4Mbs (FIR) IrDA 1.4 1mA - -
RPM973-H16E4A
รับรายงาน
RFQ
2,323
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Rohm Semiconductor MODULE IRDA 4MBPS FIR COMPATBL S - Obsolete Cut Tape (CT) -25°C ~ 85°C 7.60mm x 1.70mm x 2.13mm Top View 2.4V ~ 3.6V 4Mbs (FIR) IrDA 1.4 1mA - -
RPM973-H16E4A
รับรายงาน
RFQ
1,697
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Rohm Semiconductor MODULE IRDA 4MBPS FIR COMPATBL S - Obsolete Tape & Reel (TR) -25°C ~ 85°C 7.60mm x 1.70mm x 2.13mm Top View 2.4V ~ 3.6V 4Mbs (FIR) IrDA 1.4 1mA - -
RPM971-H14E3A
รับรายงาน
RFQ
1,970
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Rohm Semiconductor MODULE IRDA 5MBPS 8SMD - Obsolete Digi-Reel® -25°C ~ 85°C 8.00mm x 2.90mm x 2.40mm Side View 2.4V ~ 3.6V 4Mbs (FIR) IrDA 1.4 1mA 20cm, 60cm -
RPM971-H14E3A
รับรายงาน
RFQ
1,481
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Rohm Semiconductor MODULE IRDA 5MBPS 8SMD - Obsolete Cut Tape (CT) -25°C ~ 85°C 8.00mm x 2.90mm x 2.40mm Side View 2.4V ~ 3.6V 4Mbs (FIR) IrDA 1.4 1mA 20cm, 60cm -
RPM971-H14E3A
รับรายงาน
RFQ
3,820
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Rohm Semiconductor MODULE IRDA 5MBPS 8SMD - Obsolete Tape & Reel (TR) -25°C ~ 85°C 8.0mm x 2.9mm x 2.2mm Side View 2.4V ~ 3.6V 4Mbs (FIR) IrDA 1.4 1mA 20cm, 60cm -
RPM841-H16E4A3
รับรายงาน
RFQ
2,767
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Rohm Semiconductor MODULE IRDA 115.2KBPS 7-SMD - Obsolete Digi-Reel® -30°C ~ 85°C 6.80mm x 1.70mm x 2.15mm Top View 2.4V ~ 3.6V 115.2kbs (SIR) IrDA 1.2 90µA 20cm, 60cm -
RPM841-H16E4A3
รับรายงาน
RFQ
1,039
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Rohm Semiconductor MODULE IRDA 115.2KBPS 7-SMD - Obsolete Cut Tape (CT) -30°C ~ 85°C 6.80mm x 1.70mm x 2.15mm Top View 2.4V ~ 3.6V 115.2kbs (SIR) IrDA 1.2 90µA 20cm, 60cm -
RPM841-H16E4A3
รับรายงาน
RFQ
1,287
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Rohm Semiconductor MODULE IRDA 115.2KBPS 7-SMD - Obsolete Tape & Reel (TR) -30°C ~ 85°C 6.80mm x 1.70mm x 2.15mm Top View 2.4V ~ 3.6V 115.2kbs (SIR) IrDA 1.2 90µA 20cm, 60cm -