36 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Operating Temperature Package / Case Type Interface Resolution Axis Measuring Range For Measuring
HMR3601
รับรายงาน
RFQ
749
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors COMPASS µPOINT® Obsolete - 3-SMD Module Digital Magnetometer Serial 150 µGauss, 0.15°, 0.2° X, Y, Z ±0.9 Gauss Heading, Pitch and Roll
DRM4000L-N00-232
รับรายงาน
RFQ
1,171
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors MODULE DEAD RECKONING RS-232 DRM™ Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) Module Dead Reckoning Module RS-232 - X, Y, Z - Heading
29123
รับรายงาน
RFQ
1,201
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Parallax Inc. MODULE COMPASS HITACHI HM55B - Obsolete 0°C ~ 70°C (TA) 6-DIP Module Digital Magnetometer Serial - X, Y ±180µT Strength, Direction of Magnetic Field
HMR3500
รับรายงาน
RFQ
996
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors 3-AXIS COMPASS MODULE TruePoint™ Discontinued at Digi-Key -40°C ~ 85°C (TA) Module (No Case) Digital Compass RS-232 450 µGauss, 0.04° X, Y, Z ±700 mGauss, ±180° (X), ±80° (Y) Heading, Pitch and Roll
HMR3400
รับรายงาน
RFQ
1,748
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors 3-AXIS TILT COMPENSATED COMPASS HMR Obsolete -20°C ~ 70°C (TA) Module (No Case) Digital Compass UART, SPI 100 µGauss, 0.1° X, Y, Z ±2 Gauss, ±60° Heading, Pitch and Roll
DRM4000-N00-232
รับรายงาน
RFQ
2,225
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors DRM 4000 MODULE DRM™ Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) Module Dead Reckoning Module RS-232 - X, Y, Z - Heading
HMR3100
รับรายงาน
RFQ
2,001
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors MODULE DIGITAL COMPASS 2-AXIS HMR Obsolete 0°C ~ 70°C (TA) Module Digital Compass Digital 0.5° X, Y ±2 Gauss Heading
HMR3200
รับรายงาน
RFQ
3,500
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors MODULE DIG COMPASS UART 2 AXIS HMR Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) Module (No Case) Digital Compass UART, SPI 100 µGauss X, Y ±2 Gauss Heading
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,789
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors MAGNETOMETER RS232 3 AXIS HMR Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) Module (No Case) Digital Magnetometer RS-232 67 µGauss X, Y, Z ±2 Gauss Strength, Direction of Magnetic Field
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,844
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors MAGNETOMETER RS485 3 AXIS HMR Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) Module (No Case) Digital Magnetometer RS-485 67 µGauss X, Y, Z ±2 Gauss Strength, Direction of Magnetic Field
HMR2300-D20-485
รับรายงาน
RFQ
3,536
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors MAGNETOMETER RS485 W/CASE HMR Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) Module with Case Digital Magnetometer RS-485 67 µGauss X, Y, Z ±2 Gauss Strength, Direction of Magnetic Field
HMR2300-D20-232
รับรายงาน
RFQ
3,038
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors MAGNETOMETER RS232 W/CASE HMR Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) Module with Case Digital Magnetometer RS-232 67 µGauss X, Y, Z ±2 Gauss Strength, Direction of Magnetic Field
HMR3000-D00-485
ต่อหน่วย
$967.57
RFQ
2,167
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors MODULE DIGITAL COMPASS RS485 HMR Active -20°C ~ 70°C (TA) Module (No Case) Digital Compass RS-485 1 µGauss, 0.1° X, Y, Z ±1 Gauss, ±40° Heading, Pitch and Roll
HMR2300-D21-232
ต่อหน่วย
$909.37
RFQ
1,566
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors MAGNETOMETER RS232 W/CASE HMR Active -40°C ~ 85°C (TA) Module with Case Digital Magnetometer RS-232 67 µGauss X, Y, Z ±2 Gauss Strength, Direction of Magnetic Field
HMC2003
ต่อหน่วย
$333.68
RFQ
1,710
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors SENSOR HYBRID MAGN 3 AXIS 20-DIP HMC Active -40°C ~ 85°C (TA) 20-DIP Module Digital Magnetometer Analog 40 µGauss X, Y, Z ±2 Gauss Strength, Direction of Magnetic Field
HMC6343
ต่อหน่วย
$142.47
RFQ
1,326
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors 3-AXIS DIGITAL COMPASS SOLUTION HMC Active -40°C ~ 85°C (TA) 36-LCC Digital Compass I²C 0.1° X, Y, Z ±2 Gauss Heading, Pitch and Roll
HMR2300-D00-485
ต่อหน่วย
$818.43
RFQ
3,404
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors MAGNETOMETER RS485 HMR Active -40°C ~ 85°C (TA) Module (No Case) Digital Magnetometer RS-485 67 µGauss X, Y, Z ±2 Gauss Strength, Direction of Magnetic Field
HMR2300-D00-232
ต่อหน่วย
$818.43
RFQ
1,006
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors MAGNETOMETER RS232 HMR Active -40°C ~ 85°C (TA) Module (No Case) Digital Magnetometer RS-232 67 µGauss X, Y, Z ±2 Gauss Strength, Direction of Magnetic Field
HMR3000-D21-485
ต่อหน่วย
$967.57
RFQ
3,036
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors MODULE DIG COMPASS W/CASE RS485 HMR Active -20°C ~ 70°C (TA) Module with Case Digital Compass RS-485 1 µGauss, 0.1° X, Y, Z ±1 Gauss, ±40° Heading, Pitch and Roll
HMR3300-D00-232
ต่อหน่วย
$457.11
RFQ
2,786
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors MODULE DIGITAL COMPASS 3-AXIS HMR Active -20°C ~ 70°C (TA) Module (No Case) Digital Compass RS-232 100 µGauss, 0.1° X, Y, Z ±2 Gauss, ±60° Heading, Pitch and Roll
BU52075GWZ-E2
รับรายงาน
RFQ
2,701
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Rohm Semiconductor OMNIPOLAR DETECTION HALL IC - Active -40°C ~ 85°C 4-XFBGA, CSPBGA Digital Magnetometer - - X, Y - Heading
BU52075GWZ-E2
ต่อหน่วย
$0.39
RFQ
1,772
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Rohm Semiconductor OMNIPOLAR DETECTION HALL IC - Active -40°C ~ 85°C 4-XFBGA, CSPBGA Digital Magnetometer - - X, Y - Heading
BU52075GWZ-E2
ต่อหน่วย
$0.12
RFQ
1,952
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Rohm Semiconductor OMNIPOLAR DETECTION HALL IC - Active -40°C ~ 85°C 4-XFBGA, CSPBGA Digital Magnetometer - - X, Y - Heading
BU52078GWZ-E2
รับรายงาน
RFQ
2,499
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Rohm Semiconductor OMNIPOLAR DETECTION HALL IC - Active -40°C ~ 85°C 4-XFBGA, CSPBGA Digital Magnetometer - - X, Y - Heading
BU52078GWZ-E2
ต่อหน่วย
$0.38
RFQ
2,192
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Rohm Semiconductor OMNIPOLAR DETECTION HALL IC - Active -40°C ~ 85°C 4-XFBGA, CSPBGA Digital Magnetometer - - X, Y - Heading
BU52078GWZ-E2
ต่อหน่วย
$0.12
RFQ
3,035
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Rohm Semiconductor OMNIPOLAR DETECTION HALL IC - Active -40°C ~ 85°C 4-XFBGA, CSPBGA Digital Magnetometer - - X, Y - Heading
BU52077GWZ-E2
รับรายงาน
RFQ
2,645
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Rohm Semiconductor OMNIPOLAR DETECTION HALL IC - Active -40°C ~ 85°C 4-XFBGA, CSPBGA Digital Magnetometer - - X, Y - Heading
BU52077GWZ-E2
ต่อหน่วย
$0.36
RFQ
1,626
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Rohm Semiconductor OMNIPOLAR DETECTION HALL IC - Active -40°C ~ 85°C 4-XFBGA, CSPBGA Digital Magnetometer - - X, Y - Heading
BU52077GWZ-E2
ต่อหน่วย
$0.12
RFQ
1,062
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Rohm Semiconductor OMNIPOLAR DETECTION HALL IC - Active -40°C ~ 85°C 4-XFBGA, CSPBGA Digital Magnetometer - - X, Y - Heading
BU52272NUZ-ZE2
รับรายงาน
RFQ
1,537
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Rohm Semiconductor OMNIPOLAR DETECTION HALL IC - Active -40°C ~ 85°C 4-XFDFN Exposed Pad Digital Magnetometer - - X, Y - Heading