4046 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Frequency Operating Temperature Package / Case Type Output Type Termination Style Voltage - Supply Actuator Material Must Operate Must Release
59150-4-S-05-A
รับรายงาน
RFQ
1,571
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. SENSOR REED SW SPST-NC W LEADS 59150 Active - -40°C ~ 105°C (TA) Flange Mount Reed Switch SPST-NC Wire Leads - Magnet 11.00mm -
59150-4-S-02-F
รับรายงาน
RFQ
3,509
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. SENSOR REED SW SPST-NC W LEADS 59150 Active - -40°C ~ 105°C (TA) Flange Mount Reed Switch SPST-NC Wire Leads - Magnet 11.00mm -
59150-4-S-02-A
รับรายงาน
RFQ
2,859
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. SENSOR REED SW SPST-NC W LEADS 59150 Active - -40°C ~ 105°C (TA) Flange Mount Reed Switch SPST-NC Wire Leads - Magnet 11.00mm -
59150-3-V-05-F
รับรายงาน
RFQ
2,262
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. SENSOR WIRE LEADS Active - - Rectangular, Wire Leads - - Wire Leads - - - -
59150-3-V-05-A
รับรายงาน
RFQ
2,617
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. SENSOR WIRE LEADS Active - - Rectangular, Wire Leads - - Wire Leads - - - -
59150-3-V-02-F
รับรายงาน
RFQ
2,274
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. SENSOR WIRE LEADS Active - - Rectangular, Wire Leads - - Wire Leads - - - -
59150-3-V-02-A
รับรายงาน
RFQ
2,719
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. SENSOR WIRE LEADS Active - - Rectangular, Wire Leads - - Wire Leads - - - -
59150-3-U-05-F
รับรายงาน
RFQ
1,306
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. SENSOR REED SW SPDT WIRE LEADS 59150 Active - -40°C ~ 105°C (TA) Flange Mount Reed Switch SPDT Wire Leads - Magnet 25 ~ 30AT -
59150-3-U-05-A
รับรายงาน
RFQ
1,071
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. SENSOR REED SW SPDT WIRE LEADS 59150 Active - -40°C ~ 105°C (TA) Flange Mount Reed Switch SPDT Wire Leads - Magnet 25 ~ 30AT -
59150-3-U-02-F
รับรายงาน
RFQ
1,150
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. SENSOR REED SW SPDT WIRE LEADS 59150 Active - -40°C ~ 105°C (TA) Flange Mount Reed Switch SPDT Wire Leads - Magnet 25 ~ 30AT -
59150-3-U-02-A
รับรายงาน
RFQ
1,360
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. SENSOR REED SW SPDT WIRE LEADS 59150 Active - -40°C ~ 105°C (TA) Flange Mount Reed Switch SPDT Wire Leads - Magnet 25 ~ 30AT -
59150-3-T-05-F
รับรายงาน
RFQ
1,684
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. SENSOR REED SW SPDT WIRE LEADS 59150 Active - -40°C ~ 105°C (TA) Flange Mount Reed Switch SPDT Wire Leads - Magnet 9.00mm -
59150-3-T-05-A
รับรายงาน
RFQ
3,286
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. SENSOR REED SW SPDT WIRE LEADS 59150 Active - -40°C ~ 105°C (TA) Flange Mount Reed Switch SPDT Wire Leads - Magnet 9.00mm -
59150-3-T-02-A
รับรายงาน
RFQ
3,583
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. SENSOR REED SW SPDT WIRE LEADS 59150 Active - -40°C ~ 105°C (TA) Flange Mount Reed Switch SPDT Wire Leads - Magnet 9.00mm -
59150-3-S-05-F
รับรายงาน
RFQ
1,276
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. SENSOR REED SW SPDT WIRE LEADS 59150 Active - -40°C ~ 105°C (TA) Flange Mount Reed Switch SPDT Wire Leads - Magnet 11.00mm -
59150-3-S-05-A
รับรายงาน
RFQ
732
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. SENSOR REED SW SPDT WIRE LEADS 59150 Active - -40°C ~ 105°C (TA) Flange Mount Reed Switch SPDT Wire Leads - Magnet 11.00mm -
59150-3-S-02-F
รับรายงาน
RFQ
3,995
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. SENSOR REED SW SPDT WIRE LEADS 59150 Active - -40°C ~ 105°C (TA) Flange Mount Reed Switch SPDT Wire Leads - Magnet 11.00mm -
59150-3-S-02-A
รับรายงาน
RFQ
1,681
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. SENSOR REED SW SPDT WIRE LEADS 59150 Active - -40°C ~ 105°C (TA) Flange Mount Reed Switch SPDT Wire Leads - Magnet 11.00mm -
59150-2-V-05-F
รับรายงาน
RFQ
1,271
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. SENSOR REED SW SPST-NO W LEADS 59150 Active - -20°C ~ 105°C (TA) Flange Mount Reed Switch SPST-NO Wire Leads - Magnet 9.00mm -
59150-2-V-02-F
รับรายงาน
RFQ
3,624
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. SENSOR REED SW SPST-NO W LEADS 59150 Active - -20°C ~ 105°C (TA) Flange Mount Reed Switch SPST-NO Wire Leads - Magnet 9.00mm -
59150-2-V-02-A
รับรายงาน
RFQ
3,150
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. SENSOR REED SW SPST-NO W LEADS 59150 Active - -20°C ~ 105°C (TA) Flange Mount Reed Switch SPST-NO Wire Leads - Magnet 9.00mm -
59150-2-U-05-F
รับรายงาน
RFQ
1,576
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. SENSOR REED SW SPST-NO W LEADS 59150 Active - -20°C ~ 105°C (TA) Flange Mount Reed Switch SPST-NO Wire Leads - Magnet 10.00mm -
59150-2-U-05-A
รับรายงาน
RFQ
3,643
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. SENSOR REED SW SPST-NO W LEADS 59150 Active - -20°C ~ 105°C (TA) Flange Mount Reed Switch SPST-NO Wire Leads - Magnet 10.00mm -
59150-2-U-02-F
รับรายงาน
RFQ
1,947
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. SENSOR REED SW SPST-NO W LEADS 59150 Active - -20°C ~ 105°C (TA) Flange Mount Reed Switch SPST-NO Wire Leads - Magnet 10.00mm -
59150-2-U-02-A
รับรายงาน
RFQ
1,830
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. SENSOR REED SW SPST-NO W LEADS 59150 Active - -20°C ~ 105°C (TA) Flange Mount Reed Switch SPST-NO Wire Leads - Magnet 10.00mm -
59150-2-T-05-F
รับรายงาน
RFQ
1,068
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. SENSOR REED SW SPST-NO W LEADS 59150 Active - -20°C ~ 105°C (TA) Flange Mount Reed Switch SPST-NO Wire Leads - Magnet 17 ~ 23AT -
59150-2-T-05-A
รับรายงาน
RFQ
2,104
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. SENSOR REED SW SPST-NO W LEADS 59150 Active - -20°C ~ 105°C (TA) Flange Mount Reed Switch SPST-NO Wire Leads - Magnet 17 ~ 23AT -
59150-2-T-02-A
รับรายงาน
RFQ
2,950
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. SENSOR REED SW SPST-NO W LEADS 59150 Active - -20°C ~ 105°C (TA) Flange Mount Reed Switch SPST-NO Wire Leads - Magnet 17 ~ 23AT -
59150-2-S-05-F
รับรายงาน
RFQ
616
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. SENSOR REED SW SPST-NO W LEADS 59150 Active - -20°C ~ 105°C (TA) Flange Mount Reed Switch SPST-NO Wire Leads - Magnet 13.50mm -
59150-2-S-05-A
รับรายงาน
RFQ
2,110
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. SENSOR REED SW SPST-NO W LEADS 59150 Active - -20°C ~ 105°C (TA) Flange Mount Reed Switch SPST-NO Wire Leads - Magnet 13.50mm -