32 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status For Use With/Related Products Operating Temperature Package / Case Material - Magnet Size Housing Material
57075-000
รับรายงาน
RFQ
1,680
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. ACTUATOR MAGNET SS M16X1MM Active - - - - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$68.36
RFQ
1,921
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Magnasphere Corp L2C TAMPER SWITCH TEST MAGNET HSS Active HSS 80°C (TA) Press Fit - 1.000" Dia x 4.000" L (25.4mm x 102mm) Plastic
Default Photo
ต่อหน่วย
$26.33
RFQ
3,607
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Magnasphere Corp REMOVAL TAMPER MAGNET 1=3 HS Active HS, HSS 80°C (TA) Press Fit - 0.375" Dia x 0.500" H (9.53mm x 12.7mm) Plastic
M11/B12
ต่อหน่วย
$16.91
RFQ
1,892
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Standex-Meder Electronics ACTUATOR MAGNET THREADED BODY M11 Active MK11/B12 70°C (TA) Cylinder, Threaded Alnico 5 (AlNiCo) 0.472" Dia x 1.50" L (12.0mm x 38.0mm) Brass
M11/B10
ต่อหน่วย
$16.34
RFQ
726
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Standex-Meder Electronics ACTUATOR MAGNET THREADED BODY M11 Active MK11/B10 70°C (TA) Cylinder, Threaded Alnico 5 (AlNiCo) 0.394" Dia x 1.50" L (10.0mm x 38.0mm) Brass
M11/B8
ต่อหน่วย
$12.68
RFQ
2,513
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Standex-Meder Electronics ACTUATOR MAGNET THREADED BODY M11 Active MK11/B8 70°C (TA) Cylinder, Threaded Alnico 5 (AlNiCo) 0.315" Dia x 1.50" L (8.00mm x 38.0mm) Brass
Default Photo
ต่อหน่วย
$12.61
RFQ
1,428
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Magnasphere Corp CHANNEL MAGNET FOR ALUMINUM DOOR MSS Active MSS 80°C (TA) Chassis Mount - - Plastic
M11/B6
ต่อหน่วย
$10.80
RFQ
3,647
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Standex-Meder Electronics ACTUATOR MAGNET THREADED BODY M11 Active MK11/B6 70°C (TA) Cylinder, Threaded - 0.236" Dia x 1.50" L (6.00mm x 38.0mm) Brass
M11/M5
ต่อหน่วย
$7.24
RFQ
1,160
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Standex-Meder Electronics ACTUATOR MAGNET THREADED BODY M11 Active MK11 70°C (TA) Cylinder, Threaded Alnico (AlNiCo) 0.980" Dia x 0.20" L (25.0mm x 5.00mm) Stainless Steel
M21P/2
ต่อหน่วย
$6.97
RFQ
1,789
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Standex-Meder Electronics ACTUATOR MAGNET FLANGE MNT M22 Active MK21 150°C (TA) Flange Mount Alnico (AlNiCo) 1.122" L x 0.246" W x 0.750" H (28.5mm x 6.25mm x 19.0mm) Polybutylene Terephthalate (PBT)
M13 MAGNETS
ต่อหน่วย
$2.45
RFQ
781
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Standex-Meder Electronics ACTUATOR MAGNET FLANGE MNT M13 Active MK13 70°C (TA) Flange Mount - 0.910" L x 0.550" W x 0.230" H (23.0mm x 13.9mm x 5.90mm) Polybutylene Terephthalate (PBT)
M05
M05
ต่อหน่วย
$1.79
RFQ
3,495
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Standex-Meder Electronics ACTUATOR MAGNET FLANGE MNT M05 Active MK05 70°C (TA) Flange Mount Alnico 5 (AlNiCo) 0.910" L x 0.550" W x 0.230" H (23.0mm x 13.9mm x 5.90mm) Polybutylene Terephthalate (PBT)
GLS-M1
ต่อหน่วย
$20.61
RFQ
1,434
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Omron Automation and Safety ACTUATOR MAGNET FLANGE MNT GLS Active GLS 80°C (TA) Flange Mount - 1.968" L x 0.394" W x 0.551" H (50.0mm x 10.0mm x 14.0mm) Plastic
57125-000
ต่อหน่วย
$2.55
RFQ
1,787
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. ACTUATOR MAGNET FLANGE MNT - Active 59125 105°C (TA) Flange Mount Alnico 5 (AlNiCo) 1.125" L x 0.259" W x 0.750" H (28.6mm x 6.40mm x 19.0mm) Plastic
57070-000
ต่อหน่วย
$3.23
RFQ
3,391
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. ACTUATOR MAGNET THREADED BODY - Active 59070 105°C (TA) Cylinder, Threaded Alnico 5 (AlNiCo) 0.219" Dia x 1.50" L (5.56mm x 38.0mm) Plastic
57135-000
ต่อหน่วย
$2.33
RFQ
1,071
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. ACTUATOR MAGNET FLANGE MNT - Active 59135 105°C (TA) Flange Mount Alnico 5 (AlNiCo) 1.125" L x 0.259" W x 0.750" H (28.6mm x 6.40mm x 19.0mm) Plastic
M13
M13
ต่อหน่วย
$3.31
RFQ
2,012
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Standex-Meder Electronics ACTUATOR MAGNET FLANGE MNT M13 Active MK13 70°C (TA) Flange Mount Alnico 5 (AlNiCo) 0.906" L x 0.547" W x 0.232" H (23.0mm x 13.9mm x 5.90mm) Polybutylene Terephthalate (PBT)
57065-000
ต่อหน่วย
$3.23
RFQ
1,902
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. ACTUATOR MAGNET THREADED BODY - Active 59065 105°C (TA) Cylinder, Threaded Alnico 5 (AlNiCo) 0.219" Dia x 1.50" L (5.56mm x 38.0mm) Plastic
57045-000
ต่อหน่วย
$3.16
RFQ
3,569
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. ACTUATOR MAGNET BOARD MNT - Active 59045 105°C (TA) PCB Module Alnico 5 (AlNiCo) 0.700" L x 0.130" W x 0.170" H (17.8mm x 3.30mm x 4.32mm) Plastic
57060-000
ต่อหน่วย
$14.92
RFQ
2,947
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. ACTUATOR MAGNET THREADED BODY - Active 59060 105°C (TA) Cylinder, Threaded Alnico 5 (AlNiCo) 0.315" Dia x 1.42" L (8.00mm x 36.0mm) Plastic
57050-000
ต่อหน่วย
$5.03
RFQ
2,937
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. ACTUATOR MAGNET BOARD MOUNT - Active 59050 105°C (TA) PCB Module Alnico 5 (AlNiCo) 0.900" L x 0.180" W x 0.265" H (22.9mm x 4.57mm x 6.73mm) Plastic
M11/M8
ต่อหน่วย
$4.01
RFQ
2,743
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Standex-Meder Electronics ACTUATOR MAGNET THREADED BODY M11 Active MK11/M8 70°C (TA) Cylinder, Threaded Alnico 5 (AlNiCo) 0.315" Dia x 1.50" L (8.00mm x 38.0mm) Plastic
M21P/1
ต่อหน่วย
$6.97
RFQ
3,354
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Standex-Meder Electronics ACTUATOR MAGNET FLANGE MNT M21 Active MK21 150°C (TA) Flange Mount Alnico (AlNiCo) 1.122" L x 0.246" W x 0.750" H (28.5mm x 6.25mm x 19.0mm) Polybutylene Terephthalate (PBT)
57020-000
ต่อหน่วย
$6.26
RFQ
2,021
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. ACTUATOR MAGNET CYLINDER - Active 59020 105°C (TA) Cylinder Alnico 5 (AlNiCo) 0.201" Dia x 0.60" L (5.10mm x 15.2mm) Plastic
57040-000
ต่อหน่วย
$5.77
RFQ
2,727
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. ACTUATOR MAGNET PRESS FIT - Active 59040 105°C (TA) Press Fit - 0.420" Dia x 1.22" L (10.7mm x 31.0mm) Plastic
57022-000
ต่อหน่วย
$4.28
RFQ
3,123
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. ACTUATOR MAGNET CYLINDER - Active 59022 105°C (TA) Cylinder Alnico 5 (AlNiCo) 0.228" Dia x 1.00" L (5.79mm x 25.4mm) Plastic
57025-000
ต่อหน่วย
$4.28
RFQ
1,912
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. ACTUATOR MAGNET CYLINDER - Active 59025 105°C (TA) Cylinder Alnico 5 (AlNiCo) 0.245" Dia x 1.00" L (6.22mm x 25.4mm) Plastic
M04
M04
ต่อหน่วย
$3.31
RFQ
1,200
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Standex-Meder Electronics ACTUATOR MAGNET FLANGE MNT M04 Active MK04 70°C (TA) Flange Mount Alnico 5 (AlNiCo) 0.910" L x 0.550" W x 0.230" H (23.0mm x 13.9mm x 5.90mm) Polybutylene Terephthalate (PBT)
57105-000
ต่อหน่วย
$2.68
RFQ
2,527
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. ACTUATOR MAGNET FLANGE MNT - Active 59105 105°C (TA) Flange Mount Alnico 5 (AlNiCo) 1.125" L x 0.259" W x 0.750" H (28.6mm x 6.40mm x 19.0mm) Plastic
57150-000
ต่อหน่วย
$2.58
RFQ
3,088
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. ACTUATOR MAGNET FLANGE MNT - Active 59150 105°C (TA) Flange Mount Alnico 5 (AlNiCo) 1.125" L x 0.259" W x 0.750" H (28.6mm x 6.40mm x 19.0mm) Plastic