287 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Operating Temperature Output Type Sensor Type
MPU-9150
รับรายงาน
RFQ
3,905
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TDK InvenSense IMU ACCEL/GYRO/MAG I2C 24LGA MotionTracking™ Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) I²C Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer, 3 Axis
ADIS16445AMLZ
รับรายงาน
RFQ
1,418
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Analog Devices Inc. IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS SPI 20ML iMEMS®, iSensor™ Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) SPI Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
ADIS16480AMLZ
รับรายงาน
RFQ
1,995
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Analog Devices Inc. IMU ACCEL/GYRO/MAG SPI 24ML iMEMS®, iSensor™ Obsolete -40°C ~ 105°C (TA) SPI Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer, 3 Axis
ADIS16485AMLZ
รับรายงาน
RFQ
3,786
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Analog Devices Inc. IMU ACCEL/GYRO/MAG SPI 24ML iMEMS®, iSensor™ Obsolete -40°C ~ 105°C (TA) SPI Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer, 3 Axis
LSM330DLC
รับรายงาน
RFQ
3,178
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
STMicroelectronics IMU ACCEL/MAG I2C/SPI 28LGA iNEMO Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) I²C, SPI Accelerometer, Magnetometer, 3 Axis
BMC050
รับรายงาน
RFQ
2,702
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Bosch Sensortec IMU ACCEL/MAG I2C/SPI 16LGA - Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) I²C, SPI Accelerometer, Magnetometer, 3 Axis
BMC050
รับรายงาน
RFQ
2,111
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Bosch Sensortec IMU ACCEL/MAG I2C/SPI 16LGA - Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) I²C, SPI Accelerometer, Magnetometer, 3 Axis
BMC050
รับรายงาน
RFQ
1,284
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Bosch Sensortec IMU ACCEL/MAG I2C/SPI 16LGA - Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) I²C, SPI Accelerometer, Magnetometer, 3 Axis
LSM330DLCTR
รับรายงาน
RFQ
1,237
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
STMicroelectronics IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 28LGA iNEMO Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) I²C, SPI Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
LSM330DLCTR
รับรายงาน
RFQ
2,568
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
STMicroelectronics IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 28LGA iNEMO Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) I²C, SPI Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
LSM330DLCTR
รับรายงาน
RFQ
2,534
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
STMicroelectronics IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 28LGA iNEMO Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) I²C, SPI Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
ADIS16488AMLZ
รับรายงาน
RFQ
2,034
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Analog Devices Inc. IMU ACCEL/GYRO/MAG SPI 24ML iMEMS®, iSensor™ Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) SPI Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer, 3 Axis
LSM330DL
รับรายงาน
RFQ
3,478
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
STMicroelectronics IMU ACCEL/MAG I2C/SPI 28LGA iNEMO Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) I²C, SPI Accelerometer, Magnetometer, 3 Axis
LSM320DL
รับรายงาน
RFQ
1,520
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
STMicroelectronics IMU ACCEL/MAG I2C/SPI 28LGA iNEMO Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) I²C, SPI Accelerometer, Magnetometer, Temperature, 3 Axis
LSM303DLHC
รับรายงาน
RFQ
3,440
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
STMicroelectronics IMU ACCEL/MAG 3-AXIS I2C 14LGA - Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) I²C Accelerometer, Magnetometer, 3 Axis
LSM303DLM
รับรายงาน
RFQ
2,760
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
STMicroelectronics IMU ACCEL/MAG 3-AXIS I2C 28LGA - Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) I²C Accelerometer, Magnetometer, 3 Axis
LSM330DLTR
รับรายงาน
RFQ
3,254
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
STMicroelectronics IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 28LGA - Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) I²C, SPI Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
LSM330DLTR
รับรายงาน
RFQ
903
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
STMicroelectronics IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 28LGA - Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) I²C, SPI Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
LSM330DLTR
รับรายงาน
RFQ
1,355
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
STMicroelectronics IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 28LGA - Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) I²C, SPI Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
LSM320DLTR
รับรายงาน
RFQ
1,757
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
STMicroelectronics IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 28LGA iNEMO Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) I²C, SPI Accelerometer, Gyroscope, Temperature, 3 Axis
LSM320DLTR
รับรายงาน
RFQ
2,276
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
STMicroelectronics IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 28LGA iNEMO Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) I²C, SPI Accelerometer, Gyroscope, Temperature, 3 Axis
LSM320DLTR
รับรายงาน
RFQ
1,875
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
STMicroelectronics IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 28LGA iNEMO Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) I²C, SPI Accelerometer, Gyroscope, Temperature, 3 Axis
LSM303DLHCTR
รับรายงาน
RFQ
1,033
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
STMicroelectronics IMU ACCEL/MAG 3-AXIS I2C 14LGA - Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) I²C Accelerometer, Magnetometer, 3 Axis
LSM303DLHCTR
รับรายงาน
RFQ
3,164
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
STMicroelectronics IMU ACCEL/MAG 3-AXIS I2C 14LGA - Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) I²C Accelerometer, Magnetometer, 3 Axis
LSM303DLHCTR
รับรายงาน
RFQ
2,462
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
STMicroelectronics IMU ACCEL/MAG 3-AXIS I2C 14LGA - Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) I²C Accelerometer, Magnetometer, 3 Axis
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,982
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Analog Devices Inc. IMU ACCEL/GYRO/MAG SPI 24ML iMEMS®, iSensor™ Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) SPI Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer, 3 Axis
LSM303DLMTR
รับรายงาน
RFQ
3,350
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
STMicroelectronics IMU ACCEL/MAG 3-AXIS I2C 28LGA - Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) I²C Accelerometer, Magnetometer, 3 Axis
LSM303DLMTR
รับรายงาน
RFQ
2,923
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
STMicroelectronics IMU ACCEL/MAG 3-AXIS I2C 28LGA - Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) I²C Accelerometer, Magnetometer, 3 Axis
LSM303DLMTR
รับรายงาน
RFQ
2,421
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
STMicroelectronics IMU ACCEL/MAG 3-AXIS I2C 28LGA - Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) I²C Accelerometer, Magnetometer, 3 Axis
ADIS16385BMLZ
รับรายงาน
RFQ
3,995
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Analog Devices Inc. IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS SPI 24ML iMEMS®, iSensor™ Obsolete -40°C ~ 105°C (TA) SPI Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis